Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Plastmattor som rivningsmaterial-En korrelationsstudie mellan tungmetallinnehåll och färg

Neil, Lisbet LU (2015) MVEM03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This thesis evaluates the correlation between coloring and metal content in plastic flooring. Metals in a plastic matrix is expensive to analyze and often seen as a lesser environmental issue than asbestosis, phthalates or chloroparaphines. However, if it is possible to narrow down the metals required for the evaluation by telling by the color which metals should be analyzed, you can lower the prize of the analysis and increase the readiness for the building and demolition industry to testing the material.
The study contains a short overview presenting the history of plastic flooring, its content and waste management. It also contains a brief part about the metals that have been used for coloring and the adverse effects of those metals... (More)
This thesis evaluates the correlation between coloring and metal content in plastic flooring. Metals in a plastic matrix is expensive to analyze and often seen as a lesser environmental issue than asbestosis, phthalates or chloroparaphines. However, if it is possible to narrow down the metals required for the evaluation by telling by the color which metals should be analyzed, you can lower the prize of the analysis and increase the readiness for the building and demolition industry to testing the material.
The study contains a short overview presenting the history of plastic flooring, its content and waste management. It also contains a brief part about the metals that have been used for coloring and the adverse effects of those metals for the environment and for human health.
Interviews with waste disposal facilities concluded that plastic flooring mostly is incinerated for energy retrieval. Most flooring is incinerated at the same facility regardless of metal content. However, it is important for the facility to have knowledge of the metal content since especially lead has adverse effects on the flue gas cleaning equipment.
A statistic analysis, using the Kruskal-Wallis one-way analysis of variance, shows no significant variation linking the color of the flooring to a specific metal content or to whether the flooring is toxic waste or not.
However, the study shows that the flooring regardless of color contains lead and zinc in such concentrations that the sampled floorings are classified as toxic waste in 36 % of the cases.
Lead and zinc has been used as stabilizers for plastic flooring and the conclusion of the study is that these are the elements that should be tested when classifying floorings. Pigments are used at such low levels that they are not relevant for classification. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Inget kadmium i de röda mattorna!

Att plast har en viss färg har ofta tolkats som att denna innehåller vissa typer av metaller. Denna föreställning baserar sig på att metaller använts för att framställa färger. Studien visar dock att den inte finns någon signifikant korrelation mellan färg och tungmetallinnehåll. Samtliga undersökta metaller återfinns, men bara bly och zink förekommer i högre halter.

När byggnader ska rivas måste byggherren utreda vilka material som kommer att bli farligt avfall när det rivs ut. Plast är ett material som är ständigt aktuellt vad det gäller risker för hälsa och miljö, och som ofta blir farligt avfall vid rivning. I den aktuella studien har en jämförande undersökning gjorts på ett fyrtiotal... (More)
Inget kadmium i de röda mattorna!

Att plast har en viss färg har ofta tolkats som att denna innehåller vissa typer av metaller. Denna föreställning baserar sig på att metaller använts för att framställa färger. Studien visar dock att den inte finns någon signifikant korrelation mellan färg och tungmetallinnehåll. Samtliga undersökta metaller återfinns, men bara bly och zink förekommer i högre halter.

När byggnader ska rivas måste byggherren utreda vilka material som kommer att bli farligt avfall när det rivs ut. Plast är ett material som är ständigt aktuellt vad det gäller risker för hälsa och miljö, och som ofta blir farligt avfall vid rivning. I den aktuella studien har en jämförande undersökning gjorts på ett fyrtiotal analysrapporter från plastmattor i olika färger. Undersökningen har med hjälp av statistisk analys tittat på om det finns något samband mellan färgen på mattorna och vilka tungmetaller dessa innehåller, samt om detta påverkar huruvida mattorna kommer att klassificeras som farligt avfall. Mattorna klassificeras som farligt avfall om halten av vissa ämnen överstiger en angiven gräns, som beror på ämnets egenskaper.

Studien visar att det inte finns något samband på färg och tungmetallinnehåll i mattorna. Den visar dessutom att det inte verkar finnas något samband mellan pigment och om mattorna klassificeras som farligt avfall. Istället är det de tungmetaller som har använts som stabilisatorer som kan förekomma i så höga halter att de i vissa fall överskrider gränsen för när mattorna klassificeras som farligt avfall. De tungmetaller som används som stabilisatorer är främst bly och zink. Även barium används, men har inte undersökts i denna studie då det ej används som pigment.

Oavsett om mattorna är farligt avfall eller inte så förbränns alla mattor i samma anläggning. Det är ändå viktigt att veta om mattorna klassificeras som farligt avfall och även avseende vilka ämnen, då detta påverkar hur förbränningsanläggningen ska skötas.
Dyrare än gratis
Förhoppningen är att en mer preciserad provtagning medför en minskad kostnad för att provta mattorna. Detta skulle kunna medföra en ökad vilja hos byggherrarna att genomföra provtagning på det sätt som lagen anger. Den stora frågan är dock om ett ekonomiskt incitament är tillräckligt om ingen tillsyn görs av byggsektorn. Så länge det är gratis och utan straff att inte genomföra provtagningar kommer det kanske alltid att kosta för mycket att göra dem? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Neil, Lisbet LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Demolition waste, Waste management, metals, PVC, corrolation analysis
language
Swedish
id
5470204
date added to LUP
2015-06-10 15:10:35
date last changed
2015-06-10 15:10:35
@misc{5470204,
 abstract   = {This thesis evaluates the correlation between coloring and metal content in plastic flooring. Metals in a plastic matrix is expensive to analyze and often seen as a lesser environmental issue than asbestosis, phthalates or chloroparaphines. However, if it is possible to narrow down the metals required for the evaluation by telling by the color which metals should be analyzed, you can lower the prize of the analysis and increase the readiness for the building and demolition industry to testing the material. 
The study contains a short overview presenting the history of plastic flooring, its content and waste management. It also contains a brief part about the metals that have been used for coloring and the adverse effects of those metals for the environment and for human health. 
Interviews with waste disposal facilities concluded that plastic flooring mostly is incinerated for energy retrieval. Most flooring is incinerated at the same facility regardless of metal content. However, it is important for the facility to have knowledge of the metal content since especially lead has adverse effects on the flue gas cleaning equipment. 
A statistic analysis, using the Kruskal-Wallis one-way analysis of variance, shows no significant variation linking the color of the flooring to a specific metal content or to whether the flooring is toxic waste or not. 
However, the study shows that the flooring regardless of color contains lead and zinc in such concentrations that the sampled floorings are classified as toxic waste in 36 % of the cases. 
Lead and zinc has been used as stabilizers for plastic flooring and the conclusion of the study is that these are the elements that should be tested when classifying floorings. Pigments are used at such low levels that they are not relevant for classification.},
 author    = {Neil, Lisbet},
 keyword   = {Demolition waste,Waste management,metals,PVC,corrolation analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Plastmattor som rivningsmaterial-En korrelationsstudie mellan tungmetallinnehåll och färg},
 year     = {2015},
}