Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

International human right to water and environmental protection concerning the Senegal River

Bengtsson, Malin LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract
The environmental regulation of the Senegal River is more progressed than the international law stipulates. With progressed regulation in this thesis means how the situation and circumstances are for the citizens of the current riparian states.


The protection of environment and the human rights are on the point of converging and hypothetic the international environmental rules to prevent pollution of freshwater resources could reinforce a human right to water. It could even be the contraire that a human right to water is a reason that a State has to adopt a regulation to protect the environment linked to a resource of freshwater.


It seems obvious that 2002 Water Charter theoretically considering the human right to water as the... (More)
The environmental regulation of the Senegal River is more progressed than the international law stipulates. With progressed regulation in this thesis means how the situation and circumstances are for the citizens of the current riparian states.


The protection of environment and the human rights are on the point of converging and hypothetic the international environmental rules to prevent pollution of freshwater resources could reinforce a human right to water. It could even be the contraire that a human right to water is a reason that a State has to adopt a regulation to protect the environment linked to a resource of freshwater.


It seems obvious that 2002 Water Charter theoretically considering the human right to water as the overall purpose for the water resource in the Senegal River. Concerning public participation there is a lack of participation of local people in water management in the river mainly due to the model set up by the OMVS. The model exclude or tackle in a very light way the issue of public participation in decision-making throughout its juridical instruments. (Less)
Abstract (Swedish)
Den miljörättsliga regleringen av Senegal floden är mer fortskridande än internationell rätt. Med fortskridande menas i denna uppsats hur situationen är för medborgarna i aktuella vattendragsstater.


Miljöskydd och den mänskliga rättigheten till vatten sammanstrålar på vissa punkter och hypotetiskt så kan de internationella miljörättsliga reglerna om förebyggande av förorening av sötvatten stärka den mänskliga rättigheten till vatten. Situationen kan likväl vara den motsatta att den mänskliga rättigheten till vatten är anledning till att en stat inför miljörättsliga regler avseende en sötvattenresurs.


Det verkar uppenbart att vatten chartern från 2002 (2002 Water Charter) teoretiskt tar hänsyn till den mänskliga rättigheten till... (More)
Den miljörättsliga regleringen av Senegal floden är mer fortskridande än internationell rätt. Med fortskridande menas i denna uppsats hur situationen är för medborgarna i aktuella vattendragsstater.


Miljöskydd och den mänskliga rättigheten till vatten sammanstrålar på vissa punkter och hypotetiskt så kan de internationella miljörättsliga reglerna om förebyggande av förorening av sötvatten stärka den mänskliga rättigheten till vatten. Situationen kan likväl vara den motsatta att den mänskliga rättigheten till vatten är anledning till att en stat inför miljörättsliga regler avseende en sötvattenresurs.


Det verkar uppenbart att vatten chartern från 2002 (2002 Water Charter) teoretiskt tar hänsyn till den mänskliga rättigheten till vatten som ett generellt syfte för vattenresursen i Senegal floden. Avseende offentligt deltagande föreligger en brist av deltagande av lokala befolkningen i vatten direktionen. Bristen på deltagandet är till stor del på grund av hur OMVS’s utformning av vatten styrningen. Det är en modell som väldigt lite tar hänsyn till påverkan genom offentligt deltagande i de juridiska instrumenten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Malin LU
supervisor
organization
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
international environmental law, human right to water, Senegal River, international watercourse, freshwater, public participation, environmental assessements, regional law
language
English
id
5470213
date added to LUP
2015-06-16 14:36:01
date last changed
2015-06-18 14:04:26
@misc{5470213,
 abstract   = {The environmental regulation of the Senegal River is more progressed than the international law stipulates. With progressed regulation in this thesis means how the situation and circumstances are for the citizens of the current riparian states. 


The protection of environment and the human rights are on the point of converging and hypothetic the international environmental rules to prevent pollution of freshwater resources could reinforce a human right to water. It could even be the contraire that a human right to water is a reason that a State has to adopt a regulation to protect the environment linked to a resource of freshwater. 


It seems obvious that 2002 Water Charter theoretically considering the human right to water as the overall purpose for the water resource in the Senegal River. Concerning public participation there is a lack of participation of local people in water management in the river mainly due to the model set up by the OMVS. The model exclude or tackle in a very light way the issue of public participation in decision-making throughout its juridical instruments.},
 author    = {Bengtsson, Malin},
 keyword   = {international environmental law,human right to water,Senegal River,international watercourse,freshwater,public participation,environmental assessements,regional law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {International human right to water and environmental protection concerning the Senegal River},
 year     = {2015},
}