Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvårdnadsåtgärder mot malnutrition hos äldre

Alm, Johanna LU and Mazrimas, Veronika LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. Malnutrition medför fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Därför blir det viktigt att tidigt identifiera detta tillstånd hos äldre personer och sätta in förebyggande åtgärder. I sjuksköterskan roll ingår att förebygga sjukdom och främja hälsa. Studiens syfte var att genom en litteraturstudie beskriva omvårdnadsåtgärder för att förebygga malnutrition hos personer över 65 år som vistas på någon form av... (More)
Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. Malnutrition medför fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Därför blir det viktigt att tidigt identifiera detta tillstånd hos äldre personer och sätta in förebyggande åtgärder. I sjuksköterskan roll ingår att förebygga sjukdom och främja hälsa. Studiens syfte var att genom en litteraturstudie beskriva omvårdnadsåtgärder för att förebygga malnutrition hos personer över 65 år som vistas på någon form av vårdinrättning. Fyra huvudteman framkom i resultatet; effekt av näringssupplement; följsamhet; serveringsmetoder av mat och bedömningsinstrument. Studien kom fram till att malnutrition kan förebyggas och nutritionsstatus kan förbättras genom bedömning av nutritionsstatus och insättning av omvårdnadsåtgärder mot malnutrition. De nutritionsinterventionerna som föreslås i studien är näringstillskott, i form av olika typer näringssupplement. Studien poängterar vikten av vårdpersonalens stöd, måltidsmiljö och servering av mat och näringssupplement. Personcentrerad vård, i behandling av malnutrition, är önskvärd. Studien kommer även fram till att Mini Nutrition Assesment (MNA) och Nutritional Form For the Elderly (NUFFE) är de bedömningsinstrument som i första hand bör användas vid bedömning av malnutrition hos äldre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Johanna LU and Mazrimas, Veronika LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Malnutrition, Omvårdnadsåtgärder, Personcentreradvård, Sjuksköterskans roll, Äldre
language
Swedish
id
5470389
date added to LUP
2015-06-16 15:09:42
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5470389,
 abstract   = {Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. Malnutrition medför fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Därför blir det viktigt att tidigt identifiera detta tillstånd hos äldre personer och sätta in förebyggande åtgärder. I sjuksköterskan roll ingår att förebygga sjukdom och främja hälsa. Studiens syfte var att genom en litteraturstudie beskriva omvårdnadsåtgärder för att förebygga malnutrition hos personer över 65 år som vistas på någon form av vårdinrättning. Fyra huvudteman framkom i resultatet; effekt av näringssupplement; följsamhet; serveringsmetoder av mat och bedömningsinstrument. Studien kom fram till att malnutrition kan förebyggas och nutritionsstatus kan förbättras genom bedömning av nutritionsstatus och insättning av omvårdnadsåtgärder mot malnutrition. De nutritionsinterventionerna som föreslås i studien är näringstillskott, i form av olika typer näringssupplement. Studien poängterar vikten av vårdpersonalens stöd, måltidsmiljö och servering av mat och näringssupplement. Personcentrerad vård, i behandling av malnutrition, är önskvärd. Studien kommer även fram till att Mini Nutrition Assesment (MNA) och Nutritional Form For the Elderly (NUFFE) är de bedömningsinstrument som i första hand bör användas vid bedömning av malnutrition hos äldre.},
 author    = {Alm, Johanna and Mazrimas, Veronika},
 keyword   = {Malnutrition,Omvårdnadsåtgärder,Personcentreradvård,Sjuksköterskans roll,Äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadsåtgärder mot malnutrition hos äldre},
 year     = {2015},
}