Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Urvalsdimensioner i rekryteringssammanhang en kvalitativ studie om mångfald

Lövdahl, Jaana LU (2015) SOCM13 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem eftersom vissa grupper då stängs ute från arbetsmarknaden. Även om vi lever i ett heterogent samhälle idag i Sverige så tycks inte denna mångfaldsbefolknings resurser tillvaratas på ett rättvist sätt ute på arbetsmarknaden. Anställningstillfället då beslutet om anställning sker är centralt eftersom det då sker en social uppdelning av olika grupper och individer. Denna empiriska studie undersöker hur personalvetare som jobbar med rekrytering uppfattar och prioriterar olika urvalsdimensioner vid rekryteringar och hur de hanterar den eventuella påfrestning det innebär att ta hänsyn till flera olika urvalsprinciper vid rekryteringar. Utgångspunkter i denna studie är Webers... (More)
Diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem eftersom vissa grupper då stängs ute från arbetsmarknaden. Även om vi lever i ett heterogent samhälle idag i Sverige så tycks inte denna mångfaldsbefolknings resurser tillvaratas på ett rättvist sätt ute på arbetsmarknaden. Anställningstillfället då beslutet om anställning sker är centralt eftersom det då sker en social uppdelning av olika grupper och individer. Denna empiriska studie undersöker hur personalvetare som jobbar med rekrytering uppfattar och prioriterar olika urvalsdimensioner vid rekryteringar och hur de hanterar den eventuella påfrestning det innebär att ta hänsyn till flera olika urvalsprinciper vid rekryteringar. Utgångspunkter i denna studie är Webers idealtypiska byråkrati och Riveras teori om kulturella likheter vid rekryteringar. Studien använder sig av intervjuer som metod och urvalet består av sju personer som jobbar med kvalificerat personalarbete och har erfarenhet av rekrytering. Resultatet visar att företagets preciserade kravprofil om rätt kompetens är det som personalvetarna främst säger sig prioritera vid rekryteringar. Dessutom framkommer att personliga egenskaper eller kulturella likheter till organisationens medarbetare också värdesätts högt i rekryteringsprocessen. Personalvetarna upplever inte att det är påfrestande att förhålla sig till flera olika urvalprinciper i denna studie. Personalvetarna kan se fördelar med mångfald eftersom det främjar gruppdynamik och kompetens i organisationen. De mångfaldsprinciper som förekommer gäller främst på en teoretisk nivå, alltså via organisationens policy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövdahl, Jaana LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kulturell likhet, mångfald, rekrytering, idealtypisk byråkrati, kravprofil
language
Swedish
id
5470627
date added to LUP
2015-06-18 08:41:32
date last changed
2015-06-18 08:41:32
@misc{5470627,
 abstract   = {Diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem eftersom vissa grupper då stängs ute från arbetsmarknaden. Även om vi lever i ett heterogent samhälle idag i Sverige så tycks inte denna mångfaldsbefolknings resurser tillvaratas på ett rättvist sätt ute på arbetsmarknaden. Anställningstillfället då beslutet om anställning sker är centralt eftersom det då sker en social uppdelning av olika grupper och individer. Denna empiriska studie undersöker hur personalvetare som jobbar med rekrytering uppfattar och prioriterar olika urvalsdimensioner vid rekryteringar och hur de hanterar den eventuella påfrestning det innebär att ta hänsyn till flera olika urvalsprinciper vid rekryteringar. Utgångspunkter i denna studie är Webers idealtypiska byråkrati och Riveras teori om kulturella likheter vid rekryteringar. Studien använder sig av intervjuer som metod och urvalet består av sju personer som jobbar med kvalificerat personalarbete och har erfarenhet av rekrytering. Resultatet visar att företagets preciserade kravprofil om rätt kompetens är det som personalvetarna främst säger sig prioritera vid rekryteringar. Dessutom framkommer att personliga egenskaper eller kulturella likheter till organisationens medarbetare också värdesätts högt i rekryteringsprocessen. Personalvetarna upplever inte att det är påfrestande att förhålla sig till flera olika urvalprinciper i denna studie. Personalvetarna kan se fördelar med mångfald eftersom det främjar gruppdynamik och kompetens i organisationen. De mångfaldsprinciper som förekommer gäller främst på en teoretisk nivå, alltså via organisationens policy.},
 author    = {Lövdahl, Jaana},
 keyword   = {kulturell likhet,mångfald,rekrytering,idealtypisk byråkrati,kravprofil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Urvalsdimensioner i rekryteringssammanhang en kvalitativ studie om mångfald},
 year     = {2015},
}