Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Dansa tillsammans men du styr". En studie om Kramis återanpassningsarbete för män i Malmö

Eneim, Iman LU and Jukovic, Irma LU (2015) RÄSK02 20151
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar med återanpassning för kriminellt belastade män, samt hur dem lyckas med detta arbete. Frågeställningarna för studien har varit följande: Vad sker i mötet mellan anställda och deltagare på Krami för män i Malmö gällande deras mål och förväntningar kring återanpassningsarbete, och kan mötet ha en betydelse för återanpassningsarbetet? Och kan man förstå hur Krami för män i Malmö lyckas i ljuset av Foucaults teorier om biopolitik och governmentality? För att kunna svara på forskningsfrågorna valdes kvalitativ metod ut där tre stycken intervjuer genomfördes med deltagare och tre stycken intervjuer med anställda på Krami. Resultatet av intervjuerna analyserades... (More)
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar med återanpassning för kriminellt belastade män, samt hur dem lyckas med detta arbete. Frågeställningarna för studien har varit följande: Vad sker i mötet mellan anställda och deltagare på Krami för män i Malmö gällande deras mål och förväntningar kring återanpassningsarbete, och kan mötet ha en betydelse för återanpassningsarbetet? Och kan man förstå hur Krami för män i Malmö lyckas i ljuset av Foucaults teorier om biopolitik och governmentality? För att kunna svara på forskningsfrågorna valdes kvalitativ metod ut där tre stycken intervjuer genomfördes med deltagare och tre stycken intervjuer med anställda på Krami. Resultatet av intervjuerna analyserades med hjälp av Foucaults maktteorier om biopolitik och governmentality samt Webers handlingsteori. Resultatet av denna studie visar på att mötet mellan deltagare och anställda var av betydelse för en lyckad återanpassning, där deltagarna ser sig själva som rationella individer då Krami också bemöter deltagarna som rationella individer. Resultatet visar även på att Krami lyckas med sitt återanpassningsarbete på grund av att deltagarna, i ljuset av Foucault, blir självreglerande individer. (Less)
Abstract
The purpose of this study has been to examine how Krami for men in Malmoe work with the reintegration of offenders into society, and how they succeed in this reintegration work. The questions for the study were as follows: what happens in the meeting between employees and participants at Krami for men in Malmoe regarding their goals and expectations about the reintegration work, and if this meeting may have a significant meaning for the reintegration work? And if one can understand how Krami for men in Malmoe succeeds in illuminate of Foucault’s theories about biopolitics and governmentality? In order to answer the research questions qualitative method was chosen were three interviews were carried out with participants and three interviews... (More)
The purpose of this study has been to examine how Krami for men in Malmoe work with the reintegration of offenders into society, and how they succeed in this reintegration work. The questions for the study were as follows: what happens in the meeting between employees and participants at Krami for men in Malmoe regarding their goals and expectations about the reintegration work, and if this meeting may have a significant meaning for the reintegration work? And if one can understand how Krami for men in Malmoe succeeds in illuminate of Foucault’s theories about biopolitics and governmentality? In order to answer the research questions qualitative method was chosen were three interviews were carried out with participants and three interviews were carried out with employees at Krami. The results of the interviews were analyzed using Foucault’s theories about biopolitics and governmentality, and Weber’s social action theory. The results of this study show that the meeting between the participants and the employees was important for a successful reintegration, where the participants view themselves as rational individuals because Krami also views and treats them as rational individuals. The results also shows that Krami succeeds in their reintegration work because of the participants, in the lightning of Foucault, becomes self-regulating individuals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eneim, Iman LU and Jukovic, Irma LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
egen vilja, handling, återanpassning, deltagare, self-will, acting, reintegration, Krami, participant
language
Swedish
id
5471036
date added to LUP
2015-06-25 11:58:32
date last changed
2015-06-25 11:58:32
@misc{5471036,
 abstract   = {The purpose of this study has been to examine how Krami for men in Malmoe work with the reintegration of offenders into society, and how they succeed in this reintegration work. The questions for the study were as follows: what happens in the meeting between employees and participants at Krami for men in Malmoe regarding their goals and expectations about the reintegration work, and if this meeting may have a significant meaning for the reintegration work? And if one can understand how Krami for men in Malmoe succeeds in illuminate of Foucault’s theories about biopolitics and governmentality? In order to answer the research questions qualitative method was chosen were three interviews were carried out with participants and three interviews were carried out with employees at Krami. The results of the interviews were analyzed using Foucault’s theories about biopolitics and governmentality, and Weber’s social action theory. The results of this study show that the meeting between the participants and the employees was important for a successful reintegration, where the participants view themselves as rational individuals because Krami also views and treats them as rational individuals. The results also shows that Krami succeeds in their reintegration work because of the participants, in the lightning of Foucault, becomes self-regulating individuals.},
 author    = {Eneim, Iman and Jukovic, Irma},
 keyword   = {egen vilja,handling,återanpassning,deltagare,self-will,acting,reintegration,Krami,participant},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Dansa tillsammans men du styr". En studie om Kramis återanpassningsarbete för män i Malmö},
 year     = {2015},
}