Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föråldring av mjukvara i informationssystem

Van Ekström-Ahlby, Hampus LU ; Colo, Atif LU and Voigt, Viktor LU (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks faktorer för föråldring av mjukvara och hur organisationer hanterar dessa faktorer. Uppsatsen utgår från ett ramverk för föråldring av mjukvara. Genom en kvalitativ metod, öppen riktad intervju, samlas data in som kategoriseras utifrån ramverket. Uppsatsen resulterar i att samtliga kategorier i ramverket befolkas med föråldringsfaktorer och sätt att hantera dessa. Studien visar på en övervikt för faktorer kring färdigheter och kunskaper i informanternas utsagor, även kundens roll visar sig vara framträdande i intervjuerna. Utifrån detta analyseras huvudfaktorn omvärldsförändringar fram ur empirin och läggs till ramverket som ett förslag för vilka faktorer framtida forskningsprojekt kan utgå från.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Van Ekström-Ahlby, Hampus LU ; Colo, Atif LU and Voigt, Viktor LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Föråldringsfaktorer, informationssystem, mjukvaruföråldring, omvärldsförändringar, systemunderhåll, systemvård
report number
INF15-017
language
Swedish
id
5471091
alternative location
http://www.happyoccasion.se/?attachment_id=243
date added to LUP
2015-07-01 14:15:03
date last changed
2015-07-01 14:15:03
@misc{5471091,
 abstract   = {I denna uppsats undersöks faktorer för föråldring av mjukvara och hur organisationer hanterar dessa faktorer. Uppsatsen utgår från ett ramverk för föråldring av mjukvara. Genom en kvalitativ metod, öppen riktad intervju, samlas data in som kategoriseras utifrån ramverket. Uppsatsen resulterar i att samtliga kategorier i ramverket befolkas med föråldringsfaktorer och sätt att hantera dessa. Studien visar på en övervikt för faktorer kring färdigheter och kunskaper i informanternas utsagor, även kundens roll visar sig vara framträdande i intervjuerna. Utifrån detta analyseras huvudfaktorn omvärldsförändringar fram ur empirin och läggs till ramverket som ett förslag för vilka faktorer framtida forskningsprojekt kan utgå från.},
 author    = {Van Ekström-Ahlby, Hampus and Colo, Atif and Voigt, Viktor},
 keyword   = {Föråldringsfaktorer,informationssystem,mjukvaruföråldring,omvärldsförändringar,systemunderhåll,systemvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föråldring av mjukvara i informationssystem},
 year     = {2015},
}