Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Privat molnlagring i tjänsten - Orsaker och potentiella risker

Månsson, David LU ; Lindberg, Andreas LU and Marat, Katja LU (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Forskningsfrågor: Vilka potentiella risker kan associeras med lagring i externa molntjänster? Varför väljer anställda att lagra yrkesrelaterad data i privata molntjänster före verksamhetens egen lagringstjänst?

Syfte: Fenomenet analyseras i denna uppsats i syfte att belysa varför anställda väljer att lagra yrkesrelaterad data i privata molnbaserade lagringstjänster före verksamhetens egen lagringstjänst. Vidare ämnar även forskningsbidraget belysa potentiella risker detta kan utsätta företag för. Bidraget önskar skapa bättre insikt och följaktligen stödja beslutsfattande kring verksamheters framtida förhållningssätt till fenomenet.

Metod: Intervjuer har genomförts hos två företag där fenomenet identifierats. Fenomenets orsaker och... (More)
Forskningsfrågor: Vilka potentiella risker kan associeras med lagring i externa molntjänster? Varför väljer anställda att lagra yrkesrelaterad data i privata molntjänster före verksamhetens egen lagringstjänst?

Syfte: Fenomenet analyseras i denna uppsats i syfte att belysa varför anställda väljer att lagra yrkesrelaterad data i privata molnbaserade lagringstjänster före verksamhetens egen lagringstjänst. Vidare ämnar även forskningsbidraget belysa potentiella risker detta kan utsätta företag för. Bidraget önskar skapa bättre insikt och följaktligen stödja beslutsfattande kring verksamheters framtida förhållningssätt till fenomenet.

Metod: Intervjuer har genomförts hos två företag där fenomenet identifierats. Fenomenets orsaker och potentiella risker har sedan analyserats med hjälp av en analysmetod där våra fynd i praktiken ställts mot motsvarande problematik i teorin.

Slutsats: Fenomenet orsakas dels av att företag saknar implementerade säkerhetspolicys och dels för att dessa inte efterlevs. Vidare orsakas även fenomenet av att anställda upplever att de interna lagringsmöjligheterna som ges inte erbjuder tillräcklig lättillgänglighet och smidighet. De potentiella riskerna som associeras med fenomenet är att den yrkesrelaterade datan riskerar att hamna i fel händer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, David LU ; Lindberg, Andreas LU and Marat, Katja LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Molnlagring, BYOD, BYOC, Säkerhetsrisker, Implementering, Efterlevnad.
report number
INF15-026
language
Swedish
id
5471206
date added to LUP
2015-07-01 14:17:05
date last changed
2015-07-01 14:17:05
@misc{5471206,
 abstract   = {Forskningsfrågor:	Vilka potentiella risker kan associeras med lagring i externa molntjänster? Varför väljer anställda att lagra yrkesrelaterad data i privata molntjänster före verksamhetens egen lagringstjänst?

Syfte:	Fenomenet analyseras i denna uppsats i syfte att belysa varför anställda väljer att lagra yrkesrelaterad data i privata molnbaserade lagringstjänster före verksamhetens egen lagringstjänst. Vidare ämnar även forskningsbidraget belysa potentiella risker detta kan utsätta företag för. Bidraget önskar skapa bättre insikt och följaktligen stödja beslutsfattande kring verksamheters framtida förhållningssätt till fenomenet. 

Metod:	Intervjuer har genomförts hos två företag där fenomenet identifierats. Fenomenets orsaker och potentiella risker har sedan analyserats med hjälp av en analysmetod där våra fynd i praktiken ställts mot motsvarande problematik i teorin.

Slutsats:			Fenomenet orsakas dels av att företag saknar implementerade säkerhetspolicys och dels för att dessa inte efterlevs. Vidare orsakas även fenomenet av att anställda upplever att de interna lagringsmöjligheterna som ges inte erbjuder tillräcklig lättillgänglighet och smidighet. De potentiella riskerna som associeras med fenomenet är att den yrkesrelaterade datan riskerar att hamna i fel händer.},
 author    = {Månsson, David and Lindberg, Andreas and Marat, Katja},
 keyword   = {Molnlagring,BYOD,BYOC,Säkerhetsrisker,Implementering,Efterlevnad.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Privat molnlagring i tjänsten - Orsaker och potentiella risker},
 year     = {2015},
}