Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En fallstudie om miljöarbetet på Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning

Östlund, Cecilia LU (2015) MVEK03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Environmental management intend to help organizations improve their environmental performance but have suffered criticism for placing too great a focus on the system rather than on the environmental performance. The purpose of this study is to evaluate how Capio St Göran's Hospital emergency department works on reducing its negative environmental impact regarding the environmental aspects supplies and knowledge of staff, to see what works well and what could be improved. Increased environmental performance in health care is an important issue as health care currently accounts for 10% of Sweden's GDP and therefore constitute a major part of its environmental impact. The study was conducted with a document analysis, interviews and by... (More)
Environmental management intend to help organizations improve their environmental performance but have suffered criticism for placing too great a focus on the system rather than on the environmental performance. The purpose of this study is to evaluate how Capio St Göran's Hospital emergency department works on reducing its negative environmental impact regarding the environmental aspects supplies and knowledge of staff, to see what works well and what could be improved. Increased environmental performance in health care is an important issue as health care currently accounts for 10% of Sweden's GDP and therefore constitute a major part of its environmental impact. The study was conducted with a document analysis, interviews and by participant observations. The results showed that the emergency department has deficiencies in its procedures for sorting of wastes belonging to the environmental aspect supplies. It also showed that a too small percentage of employees take part in environmental education. The study shows that these problems can be addressed by increasing the integration of environmental management at a local level and by ensuring that all employees take part of the environmental education. To increase competence and acceptance of environmental management within the organization. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Cecilia Östlund
En fallstudie om miljöarbetet på Capio S:t Görans sjukhus

Miljöledningssystem ska hjälpa organisationer att öka sin miljöprestanda men har genom tiderna blivit kritiserade för att lägga för stort fokus på systemet istället för på prestandan. Syftet med denna studie var att utvärdera hur Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan beträffande miljöaspekterna förbrukningsmaterial och kunskap hos personalen, för att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Ökad miljöprestanda inom vården är en viktig fråga då hälsa och sjukvård idag står för 10% av Sveriges BNP och därmed utgör en stor del av landets miljöpåverkan.

Studien har utförts som en fallstudien... (More)
Cecilia Östlund
En fallstudie om miljöarbetet på Capio S:t Görans sjukhus

Miljöledningssystem ska hjälpa organisationer att öka sin miljöprestanda men har genom tiderna blivit kritiserade för att lägga för stort fokus på systemet istället för på prestandan. Syftet med denna studie var att utvärdera hur Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan beträffande miljöaspekterna förbrukningsmaterial och kunskap hos personalen, för att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Ökad miljöprestanda inom vården är en viktig fråga då hälsa och sjukvård idag står för 10% av Sveriges BNP och därmed utgör en stor del av landets miljöpåverkan.

Studien har utförts som en fallstudien bestående av tre delar, den första delen är dokumentanalys av de styrande och redovisande dokumenten i miljöledningssystemet. Den andra delen är intervjuer med miljökoordinatorn Eva Öhrn, verksamhetschef Anna Wåström, första linjen chef Peter Jilmstad, miljöombudet Lotta Svantesson och sjuksköterska Annika Johansson. Sista delen är deltagande observationer av det praktiska miljöarbetet som utförs på medicinakutens mottagning.

Resultatet visade att mottagningen brister i sina rutiner för sortering av avfallen som tillhör miljöaspekten förbrukningsmaterial och att för liten andel av medarbetarna tar del av miljöutbildningen. Studien visar att dessa problem kan lösas genom att öka integreringen av miljöledningssystemet på lokal nivå och se till att alla medarbetare tar del av miljöutbildningen för att öka kompetensen och acceptansen för miljöarbetet inom organisationen. Andra sjukhus kan tillämpa lösningsförslagen som denna studie kommit fram till för att förbättra miljöprestandan i organisationen.

Handledare: Håkan Rodhe
Examensarbete 15 hp i miljövetenskap MVEK03
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet
Capio S:t Görans sjukhus (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östlund, Cecilia LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöledningssystem, miljöaspekt, styrning, kunskap, förbrukningsmaterial, delegering, sjukhus, akutmottagning.
language
Swedish
id
5471286
date added to LUP
2015-06-16 11:24:49
date last changed
2015-06-16 11:24:49
@misc{5471286,
 abstract   = {Environmental management intend to help organizations improve their environmental performance but have suffered criticism for placing too great a focus on the system rather than on the environmental performance. The purpose of this study is to evaluate how Capio St Göran's Hospital emergency department works on reducing its negative environmental impact regarding the environmental aspects supplies and knowledge of staff, to see what works well and what could be improved. Increased environmental performance in health care is an important issue as health care currently accounts for 10% of Sweden's GDP and therefore constitute a major part of its environmental impact. The study was conducted with a document analysis, interviews and by participant observations. The results showed that the emergency department has deficiencies in its procedures for sorting of wastes belonging to the environmental aspect supplies. It also showed that a too small percentage of employees take part in environmental education. The study shows that these problems can be addressed by increasing the integration of environmental management at a local level and by ensuring that all employees take part of the environmental education. To increase competence and acceptance of environmental management within the organization.},
 author    = {Östlund, Cecilia},
 keyword   = {Miljöledningssystem,miljöaspekt,styrning,kunskap,förbrukningsmaterial,delegering,sjukhus,akutmottagning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fallstudie om miljöarbetet på Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning},
 year     = {2015},
}