Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I autonomins gråzon? En studie om faktorer som påverkar hur allmänheten bedömer andras autonomi

Agetorp, Emilia LU and Gullstrand, Klara LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract
The concept of autonomy is often used to describe everyone's right to selfdetermination. However, the concept is also used to describe substantial cognitive capacity to reflect and act in accordance with one’s conscious thought. This lack of clarity about what is meant by the term could lead to arbitrary assessments of other's degree of autonomy, for example within health care and social services. The study's purpose was to examine the influence of several factors on the public’s judgments of other’s capacity and right to autonomy in a number of fictitious situations, and also if there was a correlation between how the ability and the right to autonomy were assessed. The study applied Factorial Survey Approach, a quasiexperimental vignette... (More)
The concept of autonomy is often used to describe everyone's right to selfdetermination. However, the concept is also used to describe substantial cognitive capacity to reflect and act in accordance with one’s conscious thought. This lack of clarity about what is meant by the term could lead to arbitrary assessments of other's degree of autonomy, for example within health care and social services. The study's purpose was to examine the influence of several factors on the public’s judgments of other’s capacity and right to autonomy in a number of fictitious situations, and also if there was a correlation between how the ability and the right to autonomy were assessed. The study applied Factorial Survey Approach, a quasiexperimental vignette method. Multiple regression analyzes were conducted for the capacity and the right to autonomy. The results showed that assessments were significantly affected by the risk situation the person was in, and mental health. The assessor’s attitude of personal responsibility,
level of education and age were also factors that affected the assessments. Further a tendency to estimate the right to autonomy higher than the capacity for autonomy was shown. The relationship between these estimates was weaker than would be expected. (Less)
Abstract (Swedish)
Begreppet autonomi används ofta för att beskriva var och ens rätt till självbestämmande. Samtidigt kan begreppet avse kognitiva förutsättningar för att kunna reflektera och agera i enlighet med sitt tänkande. Detta innebär att autonomibegreppet kan syfta på förmågan till autonomi. Denna otydlighet kring vad som avses med begreppet kan leda till godtycklighet vid bedömningar av andras autonomi, exempelvis inom vård och socialtjänst. Studiens syfte var att undersöka dels faktorer som påverkade till vilken grad allmänheten bedömde personer ha förmåga till autonomi och rätt till autonomi i ett antal fiktiva situationer, och dels om det fanns ett samband mellan hur förmågan och rätten till autonomi bedömdes. Studien tillämpade Factorial survey... (More)
Begreppet autonomi används ofta för att beskriva var och ens rätt till självbestämmande. Samtidigt kan begreppet avse kognitiva förutsättningar för att kunna reflektera och agera i enlighet med sitt tänkande. Detta innebär att autonomibegreppet kan syfta på förmågan till autonomi. Denna otydlighet kring vad som avses med begreppet kan leda till godtycklighet vid bedömningar av andras autonomi, exempelvis inom vård och socialtjänst. Studiens syfte var att undersöka dels faktorer som påverkade till vilken grad allmänheten bedömde personer ha förmåga till autonomi och rätt till autonomi i ett antal fiktiva situationer, och dels om det fanns ett samband mellan hur förmågan och rätten till autonomi bedömdes. Studien tillämpade Factorial survey approach, en kvasiexperimentell vinjettmetod. Multipla regressionsanalyser genomfördes för skattningarna av förmåga respektive rätt till autonomi. Resultatet visade att bedömningarna endast påverkades signifikant av vilken risksituation personen befann sig i samt psykisk ohälsa bland de manipulerade variablerna. Attityd till personligt ansvar, utbildningsnivå och ålder var de faktorer hos bedömaren som hade störst påverkan. Vidare visades en tendens att skatta rätten till autonomi högre än förmågan till autonomi. Sambandet mellan dessa skattningar var svagare än vad som skulle kunna förväntas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Agetorp, Emilia LU and Gullstrand, Klara LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
autonomi, vignettes, Factorial Survey Approach, judgments, self-determination, autonomy
language
Swedish
id
5471420
date added to LUP
2015-06-11 08:57:58
date last changed
2015-06-11 08:57:58
@misc{5471420,
 abstract   = {The concept of autonomy is often used to describe everyone's right to selfdetermination. However, the concept is also used to describe substantial cognitive capacity to reflect and act in accordance with one’s conscious thought. This lack of clarity about what is meant by the term could lead to arbitrary assessments of other's degree of autonomy, for example within health care and social services. The study's purpose was to examine the influence of several factors on the public’s judgments of other’s capacity and right to autonomy in a number of fictitious situations, and also if there was a correlation between how the ability and the right to autonomy were assessed. The study applied Factorial Survey Approach, a quasiexperimental vignette method. Multiple regression analyzes were conducted for the capacity and the right to autonomy. The results showed that assessments were significantly affected by the risk situation the person was in, and mental health. The assessor’s attitude of personal responsibility,
level of education and age were also factors that affected the assessments. Further a tendency to estimate the right to autonomy higher than the capacity for autonomy was shown. The relationship between these estimates was weaker than would be expected.},
 author    = {Agetorp, Emilia and Gullstrand, Klara},
 keyword   = {autonomi,vignettes,Factorial Survey Approach,judgments,self-determination,autonomy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I autonomins gråzon? En studie om faktorer som påverkar hur allmänheten bedömer andras autonomi},
 year     = {2015},
}