Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Begränsning av vinst i vårdföretag – Särskilt om aktiebolag som utför tjänster inom vård och omsorg på uppdrag av det allmänna

Henriksson, Katarina LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract
The purpose of this paper is to investigate whether there are conflicts between the principle of profit maximization in company law and the demands placed on caregivers based on legislation that protects patients and care receivers' interests. Furthermore, the purpose is to examine the design of the legislation and discuss this from a law and economics perspective.

Profits that originate from the public healthcare system are a controversial issue that divides the political landscape in Sweden. The current government has appointed a commission of inquiry to propose how these profits may be limited. The limitation of profits in health care companies has been challenged with the argument that this would have far-reaching negative... (More)
The purpose of this paper is to investigate whether there are conflicts between the principle of profit maximization in company law and the demands placed on caregivers based on legislation that protects patients and care receivers' interests. Furthermore, the purpose is to examine the design of the legislation and discuss this from a law and economics perspective.

Profits that originate from the public healthcare system are a controversial issue that divides the political landscape in Sweden. The current government has appointed a commission of inquiry to propose how these profits may be limited. The limitation of profits in health care companies has been challenged with the argument that this would have far-reaching negative consequences for health care companies, their employees and users of health care services.

The profit maximization principle is a fundamental cornerstone of the company law regarding limited companies which means that business should be conducted so that maximum profit can be distributed among the shareholders. If the inquiry concludes that profits should be limited in healthcare companies doing business with the public healthcare, this may exclude these companies from existing in the form of a limited company. In practice this means that limited companies operating in the healthcare sector would need to be companies with a special profit limitation, regulated in the 32nd chapter of the limited companies act.

Making profits from providing services in the public healthcare system is described as the central issue that creates conflict between society's goal of good healthcare and the goals of the healthcare company that won the tender. However, the profit concept is not clearly defined, which means that if a long-term perspective applied by the company management, there are strong incentives for quality in the delivery of welfare services. The law regarding public procurement is vital to ensure that local governments are making good deals. The definition regarding the service being procured along with the payment model is crucial to whether the nursing staff of a private healthcare company are taking economic considerations when making decisions in their work. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda om det finns motsättningar mellan den aktiebolagsrättsliga vinstmaximeringsprincipen och de krav som ställs på vårdgivare utifrån lagstiftning som ska skydda patienters och vårdtagares intressen. Vidare är syftet att undersöka vilken utformning av lagstiftningen som är lämplig och diskutera detta ur ett rättsekonomiskt perspektiv.

Vinster i välfärden är en kontroversiell fråga som delar det politiska landskapet i Sverige. Den nuvarande regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå hur vinstuttag ska kunna begränsas. Att lagstifta om vinstbegränsning inom vårdbolag har ifrågasatts med argumentationen att detta skulle få långtgående negativa konsekvenser för vårdföretag, deras anställda... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda om det finns motsättningar mellan den aktiebolagsrättsliga vinstmaximeringsprincipen och de krav som ställs på vårdgivare utifrån lagstiftning som ska skydda patienters och vårdtagares intressen. Vidare är syftet att undersöka vilken utformning av lagstiftningen som är lämplig och diskutera detta ur ett rättsekonomiskt perspektiv.

Vinster i välfärden är en kontroversiell fråga som delar det politiska landskapet i Sverige. Den nuvarande regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå hur vinstuttag ska kunna begränsas. Att lagstifta om vinstbegränsning inom vårdbolag har ifrågasatts med argumentationen att detta skulle få långtgående negativa konsekvenser för vårdföretag, deras anställda samt brukarna av vård och omsorgstjänsterna.

Vinstmaximeringsprincipen är en grundläggande princip i aktiebolagslagen vilket innebär att verksamheten ska bedrivas på så vis att största möjliga vinst kan fördelas mellan aktieägarna. Om utredningen kommer fram till att vinster ska begränsas i vårdbolag kan detta få betydelse för om dessa företag kan existera i form av aktiebolag. I praktiken betyder det att aktiebolagen som verkar inom vårdsektorn skulle behöva bli bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, så kallade SVB-bolag.

Vinstintresset beskrivs som om det i sig självt skapar motsättning mellan samhällets mål om god vård och omsorg och målen hos vårdbolaget som vunnit upphandlingen. Dock är vinstbegreppet inte tydligt definierat vilket innebär att om ett långsiktigt perspektiv appliceras av bolagsledningen så finns starka incitament för kvalitet i leveransen av välfärdstjänsterna. Lagen om upphandling är central för att säkerställa att kommuner och landsting gör en bra affär. Uppdragets definition i upphandlingen är avgörande för huruvida vårdpersonalen i ett privat vårdbolag tar ekonomiska hänsyn i sitt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Katarina LU
supervisor
organization
alternative title
Limitation of profit in healthcare companies - particularly on limited companies performing services in health care on commission of the public
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt, rättsekonomi, vård, omsorg, vinst, ABL
language
Swedish
id
5471425
date added to LUP
2015-06-11 20:30:17
date last changed
2015-06-11 20:30:17
@misc{5471425,
 abstract   = {The purpose of this paper is to investigate whether there are conflicts between the principle of profit maximization in company law and the demands placed on caregivers based on legislation that protects patients and care receivers' interests. Furthermore, the purpose is to examine the design of the legislation and discuss this from a law and economics perspective.

Profits that originate from the public healthcare system are a controversial issue that divides the political landscape in Sweden. The current government has appointed a commission of inquiry to propose how these profits may be limited. The limitation of profits in health care companies has been challenged with the argument that this would have far-reaching negative consequences for health care companies, their employees and users of health care services.

The profit maximization principle is a fundamental cornerstone of the company law regarding limited companies which means that business should be conducted so that maximum profit can be distributed among the shareholders. If the inquiry concludes that profits should be limited in healthcare companies doing business with the public healthcare, this may exclude these companies from existing in the form of a limited company. In practice this means that limited companies operating in the healthcare sector would need to be companies with a special profit limitation, regulated in the 32nd chapter of the limited companies act.

Making profits from providing services in the public healthcare system is described as the central issue that creates conflict between society's goal of good healthcare and the goals of the healthcare company that won the tender. However, the profit concept is not clearly defined, which means that if a long-term perspective applied by the company management, there are strong incentives for quality in the delivery of welfare services. The law regarding public procurement is vital to ensure that local governments are making good deals. The definition regarding the service being procured along with the payment model is crucial to whether the nursing staff of a private healthcare company are taking economic considerations when making decisions in their work.},
 author    = {Henriksson, Katarina},
 keyword   = {associationsrätt,rättsekonomi,vård,omsorg,vinst,ABL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Begränsning av vinst i vårdföretag – Särskilt om aktiebolag som utför tjänster inom vård och omsorg på uppdrag av det allmänna},
 year     = {2015},
}