Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Safe Haven-Tillgångar -En empirisk studie av relationen mellan tillgångspriser och aktiemarknaden under finansiella kriser

Väljamets, Hugo LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en empirisk undersökning av hur sju stycken utvalda tillgångars värde påverkas under finansiella kriser. De undersökta tillgångarna är; amerikanska statsobligationer, guld, silver, SEK, JPY, CHF och platina. Syftet med uppsatsen är att undersöka om tillgångarna kan klassificeras som safe haven-tillgångar eller hedge-tillgångar gentemot aktiemarknaden. Perioden som undersöks sträcker sig från första januari 2000 till den första januari 2015. För att undersöka förhållandet mellan tillgångarnas prisutveckling och aktiemarknaden har en GARCH (1.1) modell används. Modellen används för att hantera problemet med volatilitetskluster som finns i datasettet. Tydliga definitioner och kriterier formuleras även för vad en finansiell kris... (More)
Uppsatsen är en empirisk undersökning av hur sju stycken utvalda tillgångars värde påverkas under finansiella kriser. De undersökta tillgångarna är; amerikanska statsobligationer, guld, silver, SEK, JPY, CHF och platina. Syftet med uppsatsen är att undersöka om tillgångarna kan klassificeras som safe haven-tillgångar eller hedge-tillgångar gentemot aktiemarknaden. Perioden som undersöks sträcker sig från första januari 2000 till den första januari 2015. För att undersöka förhållandet mellan tillgångarnas prisutveckling och aktiemarknaden har en GARCH (1.1) modell används. Modellen används för att hantera problemet med volatilitetskluster som finns i datasettet. Tydliga definitioner och kriterier formuleras även för vad en finansiell kris är, och vad för attribut en tillgång ska ha för att kunna klassificeras som en safe haven-tillgång, eller en hedge. De slutsattser som kan dras utifrån resultaten är att ingen av tillgångarna kan med säkerhet klassificeras som en safe haven-tillgång. Men flera av tillgångarna påvisar tecken för hedge-attribut, där de amerikanska statsobligationerna med säkerhet kan klassificeras som en hedge gentemot aktiemarknaden. Resultaten visar även att finansiella kriser inte kan ses som en homogen grupp utan påverkar tillgångspriser olika. Resultaten bekräftas till stor del av den tidigare forskningen på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Väljamets, Hugo LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
safe haven, finansiella kriser, ARCH
language
Swedish
id
5471497
date added to LUP
2015-06-30 15:23:29
date last changed
2015-06-30 15:23:29
@misc{5471497,
 abstract   = {Uppsatsen är en empirisk undersökning av hur sju stycken utvalda tillgångars värde påverkas under finansiella kriser. De undersökta tillgångarna är; amerikanska statsobligationer, guld, silver, SEK, JPY, CHF och platina. Syftet med uppsatsen är att undersöka om tillgångarna kan klassificeras som safe haven-tillgångar eller hedge-tillgångar gentemot aktiemarknaden. Perioden som undersöks sträcker sig från första januari 2000 till den första januari 2015. För att undersöka förhållandet mellan tillgångarnas prisutveckling och aktiemarknaden har en GARCH (1.1) modell används. Modellen används för att hantera problemet med volatilitetskluster som finns i datasettet. Tydliga definitioner och kriterier formuleras även för vad en finansiell kris är, och vad för attribut en tillgång ska ha för att kunna klassificeras som en safe haven-tillgång, eller en hedge. De slutsattser som kan dras utifrån resultaten är att ingen av tillgångarna kan med säkerhet klassificeras som en safe haven-tillgång. Men flera av tillgångarna påvisar tecken för hedge-attribut, där de amerikanska statsobligationerna med säkerhet kan klassificeras som en hedge gentemot aktiemarknaden. Resultaten visar även att finansiella kriser inte kan ses som en homogen grupp utan påverkar tillgångspriser olika. Resultaten bekräftas till stor del av den tidigare forskningen på området.},
 author    = {Väljamets, Hugo},
 keyword   = {safe haven,finansiella kriser,ARCH},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Safe Haven-Tillgångar -En empirisk studie av relationen mellan tillgångspriser och aktiemarknaden under finansiella kriser},
 year     = {2015},
}