Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

E-handel Designaspekter som bidrar med marknadsföring

Månsson, Andreas LU and Lindgren, Johan LU (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
E-handeln fortsätter att växa och beräknas utgöra tolv procent av den totala handeln år 2022 om det fortsätter att växa i samma takt. För att nå ut till kunder behöver företaget marknadsföra sin e-handel. Uppsatsen undersöker hur målen för e-handelns tre marknadsföringsfaser: pre-sale, online och after-sale uppfylls med användning av designaspekter. Aspekterna som valdes var sökmotorsoptimering, ett första intryck, tillgänglighet och gamification med ett övergripande one size fits all perspektiv. En nyckelordsmodell användes för att identifiera kopplingen mellan marknadsföringsfaserna och de valda designaspekterna. Vidare utfördes en empirisk datainsamling i form av två intervjuer med totalt tre informanter. Materialet från intervjuerna... (More)
E-handeln fortsätter att växa och beräknas utgöra tolv procent av den totala handeln år 2022 om det fortsätter att växa i samma takt. För att nå ut till kunder behöver företaget marknadsföra sin e-handel. Uppsatsen undersöker hur målen för e-handelns tre marknadsföringsfaser: pre-sale, online och after-sale uppfylls med användning av designaspekter. Aspekterna som valdes var sökmotorsoptimering, ett första intryck, tillgänglighet och gamification med ett övergripande one size fits all perspektiv. En nyckelordsmodell användes för att identifiera kopplingen mellan marknadsföringsfaserna och de valda designaspekterna. Vidare utfördes en empirisk datainsamling i form av två intervjuer med totalt tre informanter. Materialet från intervjuerna kunde sedan användas för att validera den framlyfta teorin. Studien har kommit fram till att designaspekterna kan ses som substitut mot metoderna under de tre marknadsföringsfaserna, då målen för de tre faserna överensstämmer med de valda designaspekterna. Det finns emellertid utrymme för vidare forskning för att mäta till vilken grad designaspekterna uppfyller marknadsföringsfasernas mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Andreas LU and Lindgren, Johan LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
E-handel, sökmotoroptimering, tillgänglighet, gamification, webbdesign, marknadsföring
report number
INF15-011
language
Swedish
id
5471528
date added to LUP
2015-07-01 14:13:45
date last changed
2015-07-01 14:13:45
@misc{5471528,
 abstract   = {E-handeln fortsätter att växa och beräknas utgöra tolv procent av den totala handeln år 2022 om det fortsätter att växa i samma takt. För att nå ut till kunder behöver företaget marknadsföra sin e-handel. Uppsatsen undersöker hur målen för e-handelns tre marknadsföringsfaser: pre-sale, online och after-sale uppfylls med användning av designaspekter. Aspekterna som valdes var sökmotorsoptimering, ett första intryck, tillgänglighet och gamification med ett övergripande one size fits all perspektiv. En nyckelordsmodell användes för att identifiera kopplingen mellan marknadsföringsfaserna och de valda designaspekterna. Vidare utfördes en empirisk datainsamling i form av två intervjuer med totalt tre informanter. Materialet från intervjuerna kunde sedan användas för att validera den framlyfta teorin. Studien har kommit fram till att designaspekterna kan ses som substitut mot metoderna under de tre marknadsföringsfaserna, då målen för de tre faserna överensstämmer med de valda designaspekterna. Det finns emellertid utrymme för vidare forskning för att mäta till vilken grad designaspekterna uppfyller marknadsföringsfasernas mål.},
 author    = {Månsson, Andreas and Lindgren, Johan},
 keyword   = {E-handel,sökmotoroptimering,tillgänglighet,gamification,webbdesign,marknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {E-handel Designaspekter som bidrar med marknadsföring},
 year     = {2015},
}