Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Importance of Resistance - A Study of the Saami Resistance Movement Against the Swedish Mining Industry

Hagbom, Hanna LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This study examines the importance of resistance in the context of political change through a presentation and discussion of the Saami resistance movement. The study was conducted by using methods such as literature review, semi-structural interviews and qualitative data analysis. In order to stress the relevance for environmental science the study is based on the aim to present how the movement is acknowledging environmental issues and consequences connected to mining. Further, the study provides an insight in the legal framework regulating the mining industry and how, by various form of resistance, the movement is criticising these regulations and advocates for changes in the environmental law, as well as the mineral law. In this era of... (More)
This study examines the importance of resistance in the context of political change through a presentation and discussion of the Saami resistance movement. The study was conducted by using methods such as literature review, semi-structural interviews and qualitative data analysis. In order to stress the relevance for environmental science the study is based on the aim to present how the movement is acknowledging environmental issues and consequences connected to mining. Further, the study provides an insight in the legal framework regulating the mining industry and how, by various form of resistance, the movement is criticising these regulations and advocates for changes in the environmental law, as well as the mineral law. In this era of time, where the political agenda concerning how to limit climate change is of great relevance, this study shows an alternative perspective in how to perceive Sweden’s extraction of finite natural resources and the state’s exploitation of valuable nature. Thus, the Saami’s resistance against an increasing mining industry is significant as it identifies the conflicts and shortcomings within the legal framework and, therefore provides an insight of the importance of resistance in order to reach political change. Finally, this paper provides a cross-disciplinary perspective to these issues as it shows how the Swedish state’s ignorance of human- and indigenous rights stands in direct relation to the political failure to reach the country’s environmental imperative and a sustainable development. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Enligt Sveriges rådande Mineral Strategi ska antalet produktiva gruvor i Sverige öka trefaldigt till 2050. Gruvindustrin är en av de industrier som har störst negativ inverkan på miljön och bidrar därför till oåterkalleliga konsekvenser och konflikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. För att synliggöra dessa konflikter har en motståndsrörelse växt sig stark.

Trots Sveriges mål om en hållbar utveckling, där hållbara näringar ska prioriteras framför kortsiktiga, har den svenska gruvindustrin företräde framför såväl skyddade naturområden, mänskliga rättigheter och alternativa näringar som värnar om den unika naturen i norra Sverige. De mänskliga rättigheter som gruvindustrin står i konflikt med är Sveriges urfolk,... (More)
Enligt Sveriges rådande Mineral Strategi ska antalet produktiva gruvor i Sverige öka trefaldigt till 2050. Gruvindustrin är en av de industrier som har störst negativ inverkan på miljön och bidrar därför till oåterkalleliga konsekvenser och konflikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. För att synliggöra dessa konflikter har en motståndsrörelse växt sig stark.

Trots Sveriges mål om en hållbar utveckling, där hållbara näringar ska prioriteras framför kortsiktiga, har den svenska gruvindustrin företräde framför såväl skyddade naturområden, mänskliga rättigheter och alternativa näringar som värnar om den unika naturen i norra Sverige. De mänskliga rättigheter som gruvindustrin står i konflikt med är Sveriges urfolk, Samernas, rätt till deras traditionella land Sápmi samt deras rätt till att bedriva renskötsel. Eftersom merparten av de mineraler som gruvindustrin söker att utvinna återfinns inom Sápmi, står därför gruvindustrin i direkt konflikt med Samernas rätt till kulturell existens, vilket i sin tur är beroende av en levande och bärkraftig miljö. För att kämpa för sina rättigheter, för en frisk och levande natur och för en omskriven och stärkt lagstiftning i harmoni med en hållbar utveckling har den Samiska motståndsrörelsen växt sig stark.
Frågeställning och Slutsats
För att undersöka betydelsen av motstånd i förhållande till politisk förändring, har den här studien syftat till att besvara frågor om vilken komplexitet och vilka konflikter som finns inom gruvindustrin i förhållande till miljöproblematiken, hur motståndsrörelsen synliggör de negativa konsekvenser gruvindustrin har på miljön och i vilken utsträckning motståndsrörelsen kan skapa förändring i dessa frågor.
För att nå ett svar på detta har följande metoder använts; litteraturstudie, semi-strukturella intervjuer och kvalitativ data analys.

De slutsatser som drogs var att det är svårt att mäta den exakta effekt motståndet har, och har haft, på den rådande politiska situationen. Viktigt att notera är dock att motståndet har spelat en stor roll i att identifiera de konflikter som finns, och även synliggjort problematiken i den svenska gruvindustrin i förhållande till miljö.

Handledare: Jasmine Livingston
Examensarbete 15 hp i Miljövetenskap 2015
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet


Examensarbetsämne: Earth and the Envisronment (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagbom, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
5471717
date added to LUP
2015-06-16 11:15:38
date last changed
2015-06-16 11:15:38
@misc{5471717,
 abstract   = {{This study examines the importance of resistance in the context of political change through a presentation and discussion of the Saami resistance movement. The study was conducted by using methods such as literature review, semi-structural interviews and qualitative data analysis. In order to stress the relevance for environmental science the study is based on the aim to present how the movement is acknowledging environmental issues and consequences connected to mining. Further, the study provides an insight in the legal framework regulating the mining industry and how, by various form of resistance, the movement is criticising these regulations and advocates for changes in the environmental law, as well as the mineral law. In this era of time, where the political agenda concerning how to limit climate change is of great relevance, this study shows an alternative perspective in how to perceive Sweden’s extraction of finite natural resources and the state’s exploitation of valuable nature. Thus, the Saami’s resistance against an increasing mining industry is significant as it identifies the conflicts and shortcomings within the legal framework and, therefore provides an insight of the importance of resistance in order to reach political change. Finally, this paper provides a cross-disciplinary perspective to these issues as it shows how the Swedish state’s ignorance of human- and indigenous rights stands in direct relation to the political failure to reach the country’s environmental imperative and a sustainable development.}},
 author    = {{Hagbom, Hanna}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The Importance of Resistance - A Study of the Saami Resistance Movement Against the Swedish Mining Industry}},
 year     = {{2015}},
}