Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Electrifying transportation with e-bikes – A Travel Awareness campaign plan

Aguilar, Lyonel LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The current and future problems and increasing consequences that this world has today in the light of climate change; is a hot topic in many countries, including Sweden. The solutions to fight this problem have to be found in many different areas. The bicycle has previously been encouraged as a mode of transportation due to, amongst others, the climate benefits that it provides; something that electric bicycles (also referred to as e-bikes) have been found to provide as well. This project investigates the potential of the e-bike as a replacement for the car; by investigating the drivers and barriers related to the use of this mode of transportation. Subsequently, based on these facts, this project aims at encouraging more individuals to... (More)
The current and future problems and increasing consequences that this world has today in the light of climate change; is a hot topic in many countries, including Sweden. The solutions to fight this problem have to be found in many different areas. The bicycle has previously been encouraged as a mode of transportation due to, amongst others, the climate benefits that it provides; something that electric bicycles (also referred to as e-bikes) have been found to provide as well. This project investigates the potential of the e-bike as a replacement for the car; by investigating the drivers and barriers related to the use of this mode of transportation. Subsequently, based on these facts, this project aims at encouraging more individuals to replace the car with the e-bike: The project attempts to do so by proposing a Travel awareness campaign plan, focusing on the region of Skåne, Sweden. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det här projektet, genom att forska om de drivkrafter och barriärer relaterade till användningen av elcyklar, undersöker potentialen för elcykeln som ersättning för bilen. Projektet syftar vidare till att, baserad på resultaten av denna forskning, försöka locka fler till att använda elcyklar istället för bilen. Projektet gör detta genom att föreslå en plan för en "Travel Awareness" kampanj, med fokus på den svenska regionen Skåne. De nuvarande problem, samt ökande konsekvenser, som vi har i världen på grund av klimatförändringen; är ett hett ämne i många länder. Detta inkluderar Sverige. Det finns många olika lösningar till problemet som har hittats och som är under forskning. En av dessa lösningar är cykeln. Att använda cykeln som... (More)
Det här projektet, genom att forska om de drivkrafter och barriärer relaterade till användningen av elcyklar, undersöker potentialen för elcykeln som ersättning för bilen. Projektet syftar vidare till att, baserad på resultaten av denna forskning, försöka locka fler till att använda elcyklar istället för bilen. Projektet gör detta genom att föreslå en plan för en "Travel Awareness" kampanj, med fokus på den svenska regionen Skåne. De nuvarande problem, samt ökande konsekvenser, som vi har i världen på grund av klimatförändringen; är ett hett ämne i många länder. Detta inkluderar Sverige. Det finns många olika lösningar till problemet som har hittats och som är under forskning. En av dessa lösningar är cykeln. Att använda cykeln som transportmedel har blivit uppmuntrad på grund av, bland annat, fördelarna som cykeln ger när det kommer till minskade utsläpp av växthusgaser. Detta är en fördel som elcyklar också har.

Det är bara 10% av alla resor i Sverige som görs med cykel (Eriksson 2009:9), medan andelen resor som görs med kollektivtrafik, 17%, inte är mycket högre (Trafikanalys 2014:16). Vidare är andelen cykelresor som görs med elcykel i Sverige bara några procent (Koucky & Ljungblad 2012:7), med ungefär 1-4% av resedistansen som genomförs med cykel totalt (Clark & Nilsson 2014:18). Dock inkluderar fördelarna med elcykeln, som med den vanliga cykeln, minskningen av trafikträngsel samt positiva hälsoeffekter på människor i jämförelse med andra transportmedel såsom bilen (Schepers et al. 2014:174). Elcykeln i sig har även, enligt vissa studier, visat sig bidra till att jämna ut åldersskillnaderna när det kommer till cykling. Detta till skillnad från den vanliga cykeln, där det verkar finnas en negativ korrelation mellan högre ålder och högre resedistans med cykel (Fyhri & Fearnley 2015:46). Detta kan betyda att elcykeln skulle kunna vara ett transportmedel som ger äldre åldersgrupper, och andra grupper som inte har möjligheten att cykla med vanlig cykel, möjligheten till att använda elcykel. Samtidigt har pendling med elcykel visat sig orsaka, enligt vissa studier, relativt stora ökningar i den totala resedistansen som genomförs med cykel generellt. Detta även med små ökningar i användningen av elcykel för pendling (Fyhri & Fearnley 2015:51).

Det finns begränsad kunskap om orsakerna till varför individer väljer elcyklar som transportmedel (Rose 2012:86, 88). Detta, i kombination med de generella fördelar som elcyklar ger som har nämnts ovan, gör det intressant att genomföra detta projekt. Speciellt med dagens situation, där hållbara transportval behöver undersökas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aguilar, Lyonel LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
E-bike, Electric bicycle, Travel Awareness, Mobility Management
language
English
id
5471723
date added to LUP
2015-06-16 09:58:30
date last changed
2015-06-16 09:58:30
@misc{5471723,
 abstract   = {The current and future problems and increasing consequences that this world has today in the light of climate change; is a hot topic in many countries, including Sweden. The solutions to fight this problem have to be found in many different areas. The bicycle has previously been encouraged as a mode of transportation due to, amongst others, the climate benefits that it provides; something that electric bicycles (also referred to as e-bikes) have been found to provide as well. This project investigates the potential of the e-bike as a replacement for the car; by investigating the drivers and barriers related to the use of this mode of transportation. Subsequently, based on these facts, this project aims at encouraging more individuals to replace the car with the e-bike: The project attempts to do so by proposing a Travel awareness campaign plan, focusing on the region of Skåne, Sweden.},
 author    = {Aguilar, Lyonel},
 keyword   = {E-bike,Electric bicycle,Travel Awareness,Mobility Management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Electrifying transportation with e-bikes – A Travel Awareness campaign plan},
 year     = {2015},
}