Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av komplementära behandlingsmetoder vid preoperativ oro och ångest: en litteraturstudie.

Hernborg, Maja LU and Skarelid, Agnes LU (2016) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Patienters upplevelse av oro och ångest inför ett operativt ingrepp är vanligt förekommande inom sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekterna av komplementära behandlingsmetoder i samband med patienters preoperativa oro och ångest. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. De komplementära behandlingsmetoder som kunde påvisas i denna studie var musikterapi, vägledd visuell bildterapi och Therapeutic Touch. Av dessa visade sig musikterapi var den mest framträdande. Resultatet redovisas i två tema: effekter på oro och ångest respektive fysiologiska effekter av komplementär behandling. Resultatet tyder på att komplementära behandlingsmetoder är ett effektivt sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att... (More)
Patienters upplevelse av oro och ångest inför ett operativt ingrepp är vanligt förekommande inom sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekterna av komplementära behandlingsmetoder i samband med patienters preoperativa oro och ångest. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. De komplementära behandlingsmetoder som kunde påvisas i denna studie var musikterapi, vägledd visuell bildterapi och Therapeutic Touch. Av dessa visade sig musikterapi var den mest framträdande. Resultatet redovisas i två tema: effekter på oro och ångest respektive fysiologiska effekter av komplementär behandling. Resultatet tyder på att komplementära behandlingsmetoder är ett effektivt sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hantera sin oro och ångest. Samtidigt kan de komplementära behandlingsmetoderna även sänka fysiologiska parametrar så som puls, blodtryck och andningsfrekvens på ett positivt sätt, vilket är önskvärt inför ett operativt ingrepp. Med en komplementär behandlingsmetod som vårdhandling, ökar möjligheterna för sjuksköterskan att utöva en personcentrerad vård och därmed förhöja patientens känsla av trygghet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hernborg, Maja LU and Skarelid, Agnes LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musikterapi, Vägledd visuell bildterapi, Therapeutic Touch, Preoperativ vård.
language
Swedish
id
5472438
date added to LUP
2016-02-22 16:24:31
date last changed
2016-02-22 16:24:31
@misc{5472438,
 abstract   = {Patienters upplevelse av oro och ångest inför ett operativt ingrepp är vanligt förekommande inom sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekterna av komplementära behandlingsmetoder i samband med patienters preoperativa oro och ångest. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. De komplementära behandlingsmetoder som kunde påvisas i denna studie var musikterapi, vägledd visuell bildterapi och Therapeutic Touch. Av dessa visade sig musikterapi var den mest framträdande. Resultatet redovisas i två tema: effekter på oro och ångest respektive fysiologiska effekter av komplementär behandling. Resultatet tyder på att komplementära behandlingsmetoder är ett effektivt sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hantera sin oro och ångest. Samtidigt kan de komplementära behandlingsmetoderna även sänka fysiologiska parametrar så som puls, blodtryck och andningsfrekvens på ett positivt sätt, vilket är önskvärt inför ett operativt ingrepp. Med en komplementär behandlingsmetod som vårdhandling, ökar möjligheterna för sjuksköterskan att utöva en personcentrerad vård och därmed förhöja patientens känsla av trygghet.},
 author    = {Hernborg, Maja and Skarelid, Agnes},
 keyword   = {Musikterapi,Vägledd visuell bildterapi,Therapeutic Touch,Preoperativ vård.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av komplementära behandlingsmetoder vid preoperativ oro och ångest: en litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}