Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvårdnadsaspekter vid rekonstruktiv kirurgi i Sverige efter könsstympning

Brehmer, Anna LU and Björklund, Christine LU (2015) OPSM50 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Bakgrund: Kvinnlig könsstympning definieras som delvis eller totalt avlägsnande av kvinnans
könsdelar eller åsamkande av annan skada av icke-medicinska skäl. 2014 beräknades enligt WHO mer
än 125 miljoner flickor och kvinnor vara könsstympade. I Sverige uppskattas det leva cirka 38 000
könsstympade kvinnor. Ingreppet kan medföra kronisk smärta, svårigheter i samband med miktion och
menstruation, och komplikationer i samband med förlossningar. Avsaknad av klitoris kan ha inverkan
på kvinnans samliv och sexuella välbefinnande. Sedan 2004 finns en operationsteknik för att
rekonstruera klitoris. I Sverige infördes tekniken september 2014 och i skrivande stund har tre
operationer utförts. Syfte: Syftet var att beskriva... (More)
Abstrakt
Bakgrund: Kvinnlig könsstympning definieras som delvis eller totalt avlägsnande av kvinnans
könsdelar eller åsamkande av annan skada av icke-medicinska skäl. 2014 beräknades enligt WHO mer
än 125 miljoner flickor och kvinnor vara könsstympade. I Sverige uppskattas det leva cirka 38 000
könsstympade kvinnor. Ingreppet kan medföra kronisk smärta, svårigheter i samband med miktion och
menstruation, och komplikationer i samband med förlossningar. Avsaknad av klitoris kan ha inverkan
på kvinnans samliv och sexuella välbefinnande. Sedan 2004 finns en operationsteknik för att
rekonstruera klitoris. I Sverige infördes tekniken september 2014 och i skrivande stund har tre
operationer utförts. Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av pre-intra samt
postoperativ omvårdnad i samband med rekonstruktiv kirurgi av klitoris efter könsstympning. Metod:
Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Intervjuer med personal som deltagit i den pre, intra
samt postoperativa omvårdnaden. Intervjuerna analyserades enligt manifest och latent innehållsanalys.
Resultat: Informationen presenteras i två avsnitt: specifik omvårdnad samt Tankar i mötet. I specifik
omvårdnad beskrivs hur operationen och omvårdnaden utförs. I Tankar i mötet presenteras de
emotionella upplevelserna hos vårdpersonalen. Själva ingreppet ansågs enkelt och snabbt och krävde
inte kostsam eller avancerad omvårdnad. Konklusion: Sjukhusen behöver inga speciella
instrumentgaller, inte heller krävs några särskilda arrangemang eller medicinskteknisk utrustning
utöver vad som redan finns på plats på avdelning och operationssal. Därför tycks det generellt sett som
att ingreppet ur detta avseende skulle kunna utföras på fler plastikkirurgiska kliniker. Nya
forskningsprojekt skulle kunna undersöka patienternas uppfattning om vården, det operativa ingreppet,
och om, och i sådana fall hur, deras tillvaro förändrats. (Less)
Abstract
Abstract
Background: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total
removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical
reasons. According to WHO, 2014 more than 125 million women and girls were estimated to be cut.
In Sweden, around 38 000 women are thought to have been victims of the procedure. Female genital
mutilation can cause chronic pain, difficulties during micturition and menstruation and complications
during childbirth. The removal of clitoris can have an impact on a woman’s intimate relations and
sexual wellbeing. Since 2004, a surgical technique to reconstruct the clitoris is available. In Sweden,
the surgical technique was... (More)
Abstract
Background: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total
removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical
reasons. According to WHO, 2014 more than 125 million women and girls were estimated to be cut.
In Sweden, around 38 000 women are thought to have been victims of the procedure. Female genital
mutilation can cause chronic pain, difficulties during micturition and menstruation and complications
during childbirth. The removal of clitoris can have an impact on a woman’s intimate relations and
sexual wellbeing. Since 2004, a surgical technique to reconstruct the clitoris is available. In Sweden,
the surgical technique was introduced in September 2014 and at the moment, 3 women have
undergone the surgery. Purpose: The purpose was to describe the nurses’ experiences when providing
pre, intra and postoperative care of patients undergoing reconstructive clitoris surgery. Method:
Qualitative interview study with inductive approach. Interviews with health care personnel involved in
the pre, intra and postoperative nursing care. The interviews were analysed according to manifest and
latent analysis of contents. Result: The information is presented in two sections: Specific nursing care
and Thoughts and reflections during interaction with patients. Specific nursing care is a description of
the surgery and the provided nursing care. In Thoughts and reflections during interaction with
patients, the nurses’ emotional experiences are presented. The procedure was considered quick and
easy and did not require any costly or advanced nursing care. Conclusion: The hospitals do not need
any specific instruments, nor do they need any particular arrangements or medical technical devices,
other than what is already present in the wards and operation theatres. Hence it is assumed that this
surgical procedure should be possible to perform in other plastic surgery clinics. Proposed research
projects for the future may involve the patients’ experiences regarding the provided nursing care, the
surgical procedure and if, and in what way, their life has changed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brehmer, Anna LU and Björklund, Christine LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Rekonstruktiv kirurgi av klitoris, könsstympning, omvårdnad, Transkulturell omvårdnad.
language
Swedish
id
5472536
date added to LUP
2015-06-16 15:56:53
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5472536,
 abstract   = {Abstract
Background: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total 
removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical 
reasons. According to WHO, 2014 more than 125 million women and girls were estimated to be cut. 
In Sweden, around 38 000 women are thought to have been victims of the procedure. Female genital 
mutilation can cause chronic pain, difficulties during micturition and menstruation and complications 
during childbirth. The removal of clitoris can have an impact on a woman’s intimate relations and 
sexual wellbeing. Since 2004, a surgical technique to reconstruct the clitoris is available. In Sweden, 
the surgical technique was introduced in September 2014 and at the moment, 3 women have 
undergone the surgery. Purpose: The purpose was to describe the nurses’ experiences when providing 
pre, intra and postoperative care of patients undergoing reconstructive clitoris surgery. Method: 
Qualitative interview study with inductive approach. Interviews with health care personnel involved in 
the pre, intra and postoperative nursing care. The interviews were analysed according to manifest and 
latent analysis of contents. Result: The information is presented in two sections: Specific nursing care
and Thoughts and reflections during interaction with patients. Specific nursing care is a description of 
the surgery and the provided nursing care. In Thoughts and reflections during interaction with 
patients, the nurses’ emotional experiences are presented. The procedure was considered quick and 
easy and did not require any costly or advanced nursing care. Conclusion: The hospitals do not need 
any specific instruments, nor do they need any particular arrangements or medical technical devices, 
other than what is already present in the wards and operation theatres. Hence it is assumed that this 
surgical procedure should be possible to perform in other plastic surgery clinics. Proposed research 
projects for the future may involve the patients’ experiences regarding the provided nursing care, the 
surgical procedure and if, and in what way, their life has changed.},
 author    = {Brehmer, Anna and Björklund, Christine},
 keyword   = {Rekonstruktiv kirurgi av klitoris,könsstympning,omvårdnad,Transkulturell omvårdnad.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnadsaspekter vid rekonstruktiv kirurgi i Sverige efter könsstympning},
 year     = {2015},
}