Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Registrering av sexualbrottsdömda

Nellberg, Eva Sabina LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
ABSTRAKT
Sabina Nellberg
Registrering av sexualbrottsdömda
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Katarina Sjöholm
Sociologiska institutionen, vårterminen 2015

Problem/Bakgrund: I Sverige är registrering av sexualbrottsdömda inte lagligt, trots det finns sidor på Internet som registrerar dömda. I USA är lagar om registrering väl etablerade och inskränker mer på den sexualbrottsdömdes liv än i något annat land.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter registrering av sexualbrottsdömda har i Sverige och USA samt undersöka varför det finns en efterfrågan och jämföra dess effekter.

Uppsatsens upplägg: Studien antar en kvalitativ ansats då aktuell frågeställning besvaras bäst genom att ta del av... (More)
ABSTRAKT
Sabina Nellberg
Registrering av sexualbrottsdömda
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Katarina Sjöholm
Sociologiska institutionen, vårterminen 2015

Problem/Bakgrund: I Sverige är registrering av sexualbrottsdömda inte lagligt, trots det finns sidor på Internet som registrerar dömda. I USA är lagar om registrering väl etablerade och inskränker mer på den sexualbrottsdömdes liv än i något annat land.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter registrering av sexualbrottsdömda har i Sverige och USA samt undersöka varför det finns en efterfrågan och jämföra dess effekter.

Uppsatsens upplägg: Studien antar en kvalitativ ansats då aktuell frågeställning besvaras bäst genom att ta del av människors berättelser. I en dokumentanalys har Nätverket Stoppa Pedofilernas hemsida, Svenssons bok ”De mest hatade” och utredningar från USA använts som empiri. Denna empiri har sedan analyserats med hjälp av Goffmans teorier om jaget och maskerna och stigma samt emotionsteorier. För att tillämpa vald empiri har kvalitativ innehållsanalys med ett hermeneutiskt synsätt använts. Kvalitativ innehållsanalys söker efter bakomliggande teman och hermeneutik är ett synsätt som utformas för tolkning och förståelse av texter.

Slutsatser: Resultatet visar att Nätverket Stoppa Pedofilernas hem- och Facebooksida fungerade som en möjlighet att uttrycka känslor gällande sexualbrott samt missnöje över rättsväsendet. I Sverige isolerar registreringen den sexualbrottsdömde och snarare ökar risken för återfall i brott. I USA gjorde den legaliserade registreringen inte någon skillnad för återfallsrisken. De effekter forskning visat i USA och Sverige liknar varandra trots att lagstiftningen ser så olika ut. Internet har gjort registrering av sexualbrottsdömda möjlig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nellberg, Eva Sabina LU
supervisor
organization
alternative title
Registration on sexual offenders
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
registrering, Sexualbrottsdömda, brottsoffer, effekter, skam
language
Swedish
id
5472545
date added to LUP
2015-06-18 08:40:47
date last changed
2015-06-18 08:40:47
@misc{5472545,
 abstract   = {ABSTRAKT
Sabina Nellberg
Registrering av sexualbrottsdömda
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Katarina Sjöholm
Sociologiska institutionen, vårterminen 2015

Problem/Bakgrund: I Sverige är registrering av sexualbrottsdömda inte lagligt, trots det finns sidor på Internet som registrerar dömda. I USA är lagar om registrering väl etablerade och inskränker mer på den sexualbrottsdömdes liv än i något annat land. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter registrering av sexualbrottsdömda har i Sverige och USA samt undersöka varför det finns en efterfrågan och jämföra dess effekter. 

Uppsatsens upplägg: Studien antar en kvalitativ ansats då aktuell frågeställning besvaras bäst genom att ta del av människors berättelser. I en dokumentanalys har Nätverket Stoppa Pedofilernas hemsida, Svenssons bok ”De mest hatade” och utredningar från USA använts som empiri. Denna empiri har sedan analyserats med hjälp av Goffmans teorier om jaget och maskerna och stigma samt emotionsteorier. För att tillämpa vald empiri har kvalitativ innehållsanalys med ett hermeneutiskt synsätt använts. Kvalitativ innehållsanalys söker efter bakomliggande teman och hermeneutik är ett synsätt som utformas för tolkning och förståelse av texter.

Slutsatser: Resultatet visar att Nätverket Stoppa Pedofilernas hem- och Facebooksida fungerade som en möjlighet att uttrycka känslor gällande sexualbrott samt missnöje över rättsväsendet. I Sverige isolerar registreringen den sexualbrottsdömde och snarare ökar risken för återfall i brott. I USA gjorde den legaliserade registreringen inte någon skillnad för återfallsrisken. De effekter forskning visat i USA och Sverige liknar varandra trots att lagstiftningen ser så olika ut. Internet har gjort registrering av sexualbrottsdömda möjlig.},
 author    = {Nellberg, Eva Sabina},
 keyword   = {registrering,Sexualbrottsdömda,brottsoffer,effekter,skam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Registrering av sexualbrottsdömda},
 year     = {2015},
}