Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ränteavdragsbegränsningsreglerna - är reglerna förenliga med EU-rätten?

Johnson, Ted LU (2015) HARH12 20151
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Enligt svensk lagstiftning begränsas under vissa förutsättningar möjligheten till avdrag för ränta på skulder mellan företag i en intressegemenskap. Syftet med reglerna är att förhindra att den svenska skattebasen minskar eftersom utan bestämmelserna har företag möjligheten att genom koncerninterna lån välja var företagets inkomst ska beskattas. Ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar i praktiken endast upplägg där koncerninterna lån sträcker sig från bolag i olika länder. Detta innebär att det är mindre attraktivt för ett bolag etablerat utomlands att etablera sig i Sverige men även för ett bolag etablerat i Sverige att etablera sig i en annan stat. Syftet med uppsatsen är på så vi att analysera huruvida den svenska lagstiftningen... (More)
Enligt svensk lagstiftning begränsas under vissa förutsättningar möjligheten till avdrag för ränta på skulder mellan företag i en intressegemenskap. Syftet med reglerna är att förhindra att den svenska skattebasen minskar eftersom utan bestämmelserna har företag möjligheten att genom koncerninterna lån välja var företagets inkomst ska beskattas. Ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar i praktiken endast upplägg där koncerninterna lån sträcker sig från bolag i olika länder. Detta innebär att det är mindre attraktivt för ett bolag etablerat utomlands att etablera sig i Sverige men även för ett bolag etablerat i Sverige att etablera sig i en annan stat. Syftet med uppsatsen är på så vi att analysera huruvida den svenska lagstiftningen avseende ränteavdragsbe-gränsningar för bolag inom en intressegemenskap är förenliga med etableringsfriheten inom EU.

Sammanfattningsvis bör syftet och utformningen av lagstiftningen utgöra en negativ särbehandling av gränsöverskridande situationer. Det bör emellertid vara möjligt att rättfärdiga detta genom en kombination av rättfärdigandegrunder. Efter att en rättssä-kerhetsaspekt introducerades i SIAT-målet avseende proportionalitetsbedömningen är det däremot oklart huruvida dessa otydliga ränteavdragsbegränsande bestämmelser är proportionerliga. (Less)
Popular Abstract
In accordance with Swedish legislation, the right to deductions of interest expenses are limited for companies within an associated enterprise. The purpose of the Swedish legislation is to prevent the decrease in the basis for taxation due to the fact that with-out the legislation companies are able to, through loans within the corporation, choose in which state the company pay income tax. The rules concerning limitations of de-ductibility of interest expenses, in effect, is only applicable in situations where the companies in a concern are situated in different countries. As a result of the regulation, companies established in an EU/ESS state are less likely to establish a company in Sweden because it is less beneficial. In the same way... (More)
In accordance with Swedish legislation, the right to deductions of interest expenses are limited for companies within an associated enterprise. The purpose of the Swedish legislation is to prevent the decrease in the basis for taxation due to the fact that with-out the legislation companies are able to, through loans within the corporation, choose in which state the company pay income tax. The rules concerning limitations of de-ductibility of interest expenses, in effect, is only applicable in situations where the companies in a concern are situated in different countries. As a result of the regulation, companies established in an EU/ESS state are less likely to establish a company in Sweden because it is less beneficial. In the same way it is less beneficial for a Swedish company to establish a company, in a company group, abroad in a EU/ESS state. Therefor, the purpose of this thesis is to analyse whether the Swedish legislation is compatible with EU law or not.

In conclusion, the purpose of the legislation is likely to constitute a discrimination of cross-border situations. However, it may be possible to justify the discrimination through a combination of two separate grounds of justification. Although after the case SIAT the EU court introduced a new aspect in the proportionality assessment, legal security, it is unclear if the national rules of regarding limitation of interest de-ductions are proportionate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnson, Ted LU
supervisor
organization
course
HARH12 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatt, ränteavdragsbegränsningsreglerna, avdrag, eu-rätt
language
Swedish
id
5472580
date added to LUP
2015-06-12 07:54:41
date last changed
2015-06-12 07:54:41
@misc{5472580,
 abstract   = {Enligt svensk lagstiftning begränsas under vissa förutsättningar möjligheten till avdrag för ränta på skulder mellan företag i en intressegemenskap. Syftet med reglerna är att förhindra att den svenska skattebasen minskar eftersom utan bestämmelserna har företag möjligheten att genom koncerninterna lån välja var företagets inkomst ska beskattas. Ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar i praktiken endast upplägg där koncerninterna lån sträcker sig från bolag i olika länder. Detta innebär att det är mindre attraktivt för ett bolag etablerat utomlands att etablera sig i Sverige men även för ett bolag etablerat i Sverige att etablera sig i en annan stat. Syftet med uppsatsen är på så vi att analysera huruvida den svenska lagstiftningen avseende ränteavdragsbe-gränsningar för bolag inom en intressegemenskap är förenliga med etableringsfriheten inom EU.

Sammanfattningsvis bör syftet och utformningen av lagstiftningen utgöra en negativ särbehandling av gränsöverskridande situationer. Det bör emellertid vara möjligt att rättfärdiga detta genom en kombination av rättfärdigandegrunder. Efter att en rättssä-kerhetsaspekt introducerades i SIAT-målet avseende proportionalitetsbedömningen är det däremot oklart huruvida dessa otydliga ränteavdragsbegränsande bestämmelser är proportionerliga.},
 author    = {Johnson, Ted},
 keyword   = {Skatt,ränteavdragsbegränsningsreglerna,avdrag,eu-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ränteavdragsbegränsningsreglerna - är reglerna förenliga med EU-rätten?},
 year     = {2015},
}