Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatanpassning, vad behöver vi veta? En kartläggning av befintliga och efterfrågade kunskaper hos medarbetare på Riksbyggen

Sandell, Elin LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Climate changes are already affecting multiple levels of both private and public sectors. The rate of climate change adaptation must therefore be increased by efficient and intelligent efforts of all actors in society. This study maps the existing and required resources in terms of knowledge in the area of climate change adaptation of employees at Riksbyggen in order to facilitate their efforts to implement it as part of their customer solutions. Riksbyggen exerts environmental impact but also depends on a society that is robust to climate change. The empirical material consists of qualitative interviews with employees on Riksbyggen. The study's conclusions are that Riksbyggen has good prospects for an ambitious and well- developed work on... (More)
Climate changes are already affecting multiple levels of both private and public sectors. The rate of climate change adaptation must therefore be increased by efficient and intelligent efforts of all actors in society. This study maps the existing and required resources in terms of knowledge in the area of climate change adaptation of employees at Riksbyggen in order to facilitate their efforts to implement it as part of their customer solutions. Riksbyggen exerts environmental impact but also depends on a society that is robust to climate change. The empirical material consists of qualitative interviews with employees on Riksbyggen. The study's conclusions are that Riksbyggen has good prospects for an ambitious and well- developed work on adaptation to climate change because of its already well-implemented work with sustainability. Climate-related impacts need to be communicated internally in order to face the uncertainty and complexity that exists on climate change impacts and consequences. Concrete tools for information dissemination, vulnerability analysis of the existing housing stock as well as a concrete cost calculation are features requested by the employees. Through its work on climate adaptation, Riksbyggen can contribute to the national efforts of adaptation to a changing climate. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Elin Sandell

Klimatanpassning, vad behöver vi veta?

Fram till idag har arbetet med att klimatanpassa samhället främst varit inriktat på det offentliga Sverige. I syfte att nå ett samhälle som står robust inför klimatförändringarna måste fler aktörer bidra. Denna studie ämnar underlätta implementeringen av arbete med klimatanpassning på Riksbyggen genom att, bland medarbetarna, kartlägga befintliga och efterfrågade kunskapsresurser.

Riksbyggen är ett fastighetsförvaltningsföretag som verkar över hela Sverige. Förutom att Riksbyggen, för att bedriva verksamhet, är beroende av en omgivning som inte ger vika inför effekterna av klimatförändringarna, utövar företaget genom sin verksamhet också en tydlig klimatpåverkan. Riksbyggen bär... (More)
Elin Sandell

Klimatanpassning, vad behöver vi veta?

Fram till idag har arbetet med att klimatanpassa samhället främst varit inriktat på det offentliga Sverige. I syfte att nå ett samhälle som står robust inför klimatförändringarna måste fler aktörer bidra. Denna studie ämnar underlätta implementeringen av arbete med klimatanpassning på Riksbyggen genom att, bland medarbetarna, kartlägga befintliga och efterfrågade kunskapsresurser.

Riksbyggen är ett fastighetsförvaltningsföretag som verkar över hela Sverige. Förutom att Riksbyggen, för att bedriva verksamhet, är beroende av en omgivning som inte ger vika inför effekterna av klimatförändringarna, utövar företaget genom sin verksamhet också en tydlig klimatpåverkan. Riksbyggen bär därför ett stort ansvar både gentemot sina kunder och gentemot samhället som helhet. Som ett sätt att uttrycka detta ansvar står företaget i nuläget i startgroparna till att införa klimatanpassningsåtgärder som en del av sitt kunderbjudande.

Genom tio kvalitativa intervjuer har befintliga, samt efterfrågade, resurser i termer av kunskap kartlagts. Vidare har en mindre litteraturstudie genomförts av en rad offentliga och företagsinterna dokument från Riksbyggen. Det empiriska materialet har bearbetats genom aktörsanalys, ett verktyg för att generera kunskap om hur individer eller organisationer ställer sig till ett visst problem. Efter aktörsanalys har materialet ställts i relation till en teoretisk referensram som ämnat beskriva kopplingen mellan klimatförändringarnas komplexa natur och de metodologiska utmaningar de medför den verksamhet som avses klimatanpassas.

Ett förändrat klimat
Av studiens empiriska material kunde konstateras att lite kännedom finns om begreppet klimatanpassning men att ämnet både berör och engagerar. I syfte att få klimatanpassning och dess användningsområde mer integrerat i verksamheten efterfrågade flera informanter grundläggande och allmän kunskap om klimatförändringarnas effekter på företagets bostadsbestånd samt åtgärder för att anpassa verksamheten till dem. Riksbyggen bedöms i övrigt ha goda förutsättningar för ett ambitiöst och välutvecklat arbete med klimatanpassning på grund av företagets redan väl implementerade arbete med miljöaspekter och hållbarhet.
Genom att sätta in åtgärder för att öka kunskapen hos sina anställda om vad klimatanpassning innebär, och hur det fungerar i praktiken, kan Riksbyggen i större utsträckning nå ut med budskapet till sina kunder i bostadsrättsföreningarna. På så sätt kan Riksbyggen genom sin erfarenhet av arbete med klimatanpassning bidra till utformningen av strategier för att anpassa hela Sverige.
Studiens resultat och metod kan användas av beslutsfattare på Riksbyggen som står inför uppgiften att planera och koordinera det kommande arbetet med att implementera klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet.

Handledare: Johanna Alkan Olsson
Examensarbete 30 hp i tillämpad klimatstrategi 2015
Naturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Riksbyggen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Elin LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate change, climate change adaptation, construction, knowledge
language
Swedish
id
5472638
date added to LUP
2015-06-16 10:58:31
date last changed
2015-06-16 10:58:31
@misc{5472638,
 abstract   = {Climate changes are already affecting multiple levels of both private and public sectors. The rate of climate change adaptation must therefore be increased by efficient and intelligent efforts of all actors in society. This study maps the existing and required resources in terms of knowledge in the area of climate change adaptation of employees at Riksbyggen in order to facilitate their efforts to implement it as part of their customer solutions. Riksbyggen exerts environmental impact but also depends on a society that is robust to climate change. The empirical material consists of qualitative interviews with employees on Riksbyggen. The study's conclusions are that Riksbyggen has good prospects for an ambitious and well- developed work on adaptation to climate change because of its already well-implemented work with sustainability. Climate-related impacts need to be communicated internally in order to face the uncertainty and complexity that exists on climate change impacts and consequences. Concrete tools for information dissemination, vulnerability analysis of the existing housing stock as well as a concrete cost calculation are features requested by the employees. Through its work on climate adaptation, Riksbyggen can contribute to the national efforts of adaptation to a changing climate.},
 author    = {Sandell, Elin},
 keyword   = {climate change,climate change adaptation,construction,knowledge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatanpassning, vad behöver vi veta? En kartläggning av befintliga och efterfrågade kunskaper hos medarbetare på Riksbyggen},
 year     = {2015},
}