Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Automatic creation of schematic maps : a case study of the railway network at the Swedish Transport Administration

Seyedi-Shandiz, Samanah LU (2015) In Student thesis series INES NGEM01 20142
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Idag vill man effektivisera användningen av geografiska informationssystem (GIS), vilket uppmuntrar järnvägsförvaltningarna att centralisera sina data. Därför hämtar de både geografiska och schematiska framställningar från samma databas. Men, en svårighet som möter Trafikverket är att olika representationer (geografiska och schematiska) måste uppdateras separat, vilket innebär större kostnader och kan innebära inkonsekvens i riktigheten av dessa två representationer. Således, denna studie syftar till att undersöka hur ArcGIS Schematics automatiskt kan generera den schematiska kartan från en geografisk databas som är lämplig för järnvägsapplikationer. Dessutom utvärdera den om de data som finns i den aktuella databasen som tillhandahålls av... (More)
Idag vill man effektivisera användningen av geografiska informationssystem (GIS), vilket uppmuntrar järnvägsförvaltningarna att centralisera sina data. Därför hämtar de både geografiska och schematiska framställningar från samma databas. Men, en svårighet som möter Trafikverket är att olika representationer (geografiska och schematiska) måste uppdateras separat, vilket innebär större kostnader och kan innebära inkonsekvens i riktigheten av dessa två representationer. Således, denna studie syftar till att undersöka hur ArcGIS Schematics automatiskt kan generera den schematiska kartan från en geografisk databas som är lämplig för järnvägsapplikationer. Dessutom utvärdera den om de data som finns i den aktuella databasen som tillhandahålls av Trafikverket kan användas för att skapa schematiska kartor i ArcGIS Schematics.
Resultaten visar att ArcGIS Schematics automatiskt kan skapa och uppdatera schematiska kartor över järnvägsnäten. Detta gör framställningen av schematiska kartor mycket lättare för Trafikverket, medan de för närvarande skapar de schematiska kartorna manuellt. Dessutom visar utvärderingen att av de data som används av Trafikverket för närvarande kan användas av ArcGIS Schematics, men vissa förbättringar måste göras på deras datamodell. En ny egenskap måste adderas till datamodellen, som definierar typer av olika delar av spår. Därför måste definieras om tåget är på en genom väg och åker direkt eller över från en divergerande väg som används för att ändra rutten och ansluta olika vägar. Dessutom, kontrollera topologiska kartor för att förbättra riktigheten i data har varit viktigt. Studien innehåller också en jämförelse med hur järnvägsoperatörer i Frankrike och Holland jobbar med schematiska kartor. (Less)
Popular Abstract
Today, efficient use of Geographical Information Systems (GIS) encourages the railways administrations to centralize their data. Therefore, they extract both geographical and schematic representations from the same database. But, one difficulty which is encountered by the Swedish Transport Administration (Trafikverket), is that different representations (geographical and schematic) have to be updated separately which imply larger costs and there is also a rise of inconsistency between the two representations. Thus, this research aims at examining ArcGIS Schematics extension for automatically generating and updating the schematic map from a geographical database that is suitable for railway applications. In addition, it wants to evaluate... (More)
Today, efficient use of Geographical Information Systems (GIS) encourages the railways administrations to centralize their data. Therefore, they extract both geographical and schematic representations from the same database. But, one difficulty which is encountered by the Swedish Transport Administration (Trafikverket), is that different representations (geographical and schematic) have to be updated separately which imply larger costs and there is also a rise of inconsistency between the two representations. Thus, this research aims at examining ArcGIS Schematics extension for automatically generating and updating the schematic map from a geographical database that is suitable for railway applications. In addition, it wants to evaluate the data in the current database provided by Trafikverket for creating the schematic maps as a suitable input for ArcGIS Schematics.
The results show that ArcGIS Schematics extension can automatically create and update the schematic map for railway networks, and it makes the situations much easier for Trafikverket while currently they create the schematic maps manually. In addition, the evaluation of data that Trafikverket uses currently shows that ArcGIS Schematics extension is matched with their data, but some improvements must be done on their data model. It means that a definition for defining the types of different parts of tracks and switch legs regarding as main parts or excluded parts must be added to their data model. Moreover, controlling the topological maps regarding the accuracy of data has been important. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seyedi-Shandiz, Samanah LU
supervisor
organization
course
NGEM01 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
schematic diagram, geographical representation, schematic representation, GIS, ArcGIS Schematics, geometric network
publication/series
Student thesis series INES
report number
347
language
English
additional info
External supervisors: Thomas Norlin and Jenny Rassmus, Trafikverket
id
5473032
date added to LUP
2015-06-16 16:37:15
date last changed
2015-06-18 14:04:26
@misc{5473032,
 abstract   = {{Idag vill man effektivisera användningen av geografiska informationssystem (GIS), vilket uppmuntrar järnvägsförvaltningarna att centralisera sina data. Därför hämtar de både geografiska och schematiska framställningar från samma databas. Men, en svårighet som möter Trafikverket är att olika representationer (geografiska och schematiska) måste uppdateras separat, vilket innebär större kostnader och kan innebära inkonsekvens i riktigheten av dessa två representationer. Således, denna studie syftar till att undersöka hur ArcGIS Schematics automatiskt kan generera den schematiska kartan från en geografisk databas som är lämplig för järnvägsapplikationer. Dessutom utvärdera den om de data som finns i den aktuella databasen som tillhandahålls av Trafikverket kan användas för att skapa schematiska kartor i ArcGIS Schematics. 
Resultaten visar att ArcGIS Schematics automatiskt kan skapa och uppdatera schematiska kartor över järnvägsnäten. Detta gör framställningen av schematiska kartor mycket lättare för Trafikverket, medan de för närvarande skapar de schematiska kartorna manuellt. Dessutom visar utvärderingen att av de data som används av Trafikverket för närvarande kan användas av ArcGIS Schematics, men vissa förbättringar måste göras på deras datamodell. En ny egenskap måste adderas till datamodellen, som definierar typer av olika delar av spår. Därför måste definieras om tåget är på en genom väg och åker direkt eller över från en divergerande väg som används för att ändra rutten och ansluta olika vägar. Dessutom, kontrollera topologiska kartor för att förbättra riktigheten i data har varit viktigt. Studien innehåller också en jämförelse med hur järnvägsoperatörer i Frankrike och Holland jobbar med schematiska kartor.}},
 author    = {{Seyedi-Shandiz, Samanah}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Student thesis series INES}},
 title    = {{Automatic creation of schematic maps : a case study of the railway network at the Swedish Transport Administration}},
 year     = {{2015}},
}