Advanced

Impacts of neonicotinoids on pollinators - are wild bees exposed to harmful amounts of residues and is their abundance affected?

Hederström, Veronica (2014) BIOM24 20131
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Slår bekämpningsmedel ut vilda bin?

Vi människor och andra djur är beroende av växter för att kunna leva. Från dem får vi mycket av vår mat och andra produkter som vi behöver i vardagen. De flesta växter är i sin tur beroende av pollinering för att kunna sätta frukt och reproducera sig. Bin är exempel på insekter som är väldigt viktiga pollinatörer. De står för ca 80 procent av all insektspollinering. Det skrämmande är att bina under de senaste åren har minskat över hela världen. En bidragande orsak tros vara intensifieringen av jordbruket, vilket har medfört att mat och boplatser för bin har försvunnit samt att användningen av bekämpningsmedel ökat.

Neonikotinoider är en grupp bekämpningsmedel som numera är bland de mest använda i... (More)
Slår bekämpningsmedel ut vilda bin?

Vi människor och andra djur är beroende av växter för att kunna leva. Från dem får vi mycket av vår mat och andra produkter som vi behöver i vardagen. De flesta växter är i sin tur beroende av pollinering för att kunna sätta frukt och reproducera sig. Bin är exempel på insekter som är väldigt viktiga pollinatörer. De står för ca 80 procent av all insektspollinering. Det skrämmande är att bina under de senaste åren har minskat över hela världen. En bidragande orsak tros vara intensifieringen av jordbruket, vilket har medfört att mat och boplatser för bin har försvunnit samt att användningen av bekämpningsmedel ökat.

Neonikotinoider är en grupp bekämpningsmedel som numera är bland de mest använda i världen. Dessa bekämpningsmedel slår inte bara ut skadedjur i odlingsfälten utan de är även väldigt giftiga för nyttiga insekter så som bin. I Sverige använder man till exempel de här bekämpningsmedlen som en skyddande belägning runt rapsfrön. När man sår rapsfröna kan en del av beläggningen lossna och spriddas i form av damm runt fälten. Bekämpningsmedlet sprider sig även genom hela växten och hamnar till och med i pollen och nektar, som bina samlar in och äter.

I det här projektet jämförde jag antalet bin som finns runt neonikotinoidbehandlade fält med antalet runt obehandlade kontrollfält för att se om bekämpningsmedlet hade en skadlig effekt på bin. Genom att samla in och analysera växtmaterial från växter i fältens kanter fick jag reda på hur mycket bekämpningsmedel som hamnat utanför fältet i den vilda växtligheten. Jag försökte sen ta reda på om dessa halter kunde vara farliga för bin. Jag testade också om bina kunde känna av att blommorna på fältet var behandlade och därmed undvika dem.

Jag upptäckte att det fanns färre antal bin runt behandlade fält än runt kontrollfält, men att det fanns ungefär lika många arter av bin runt alla fält. Det fanns rester av bekämpningsmedel runt behandlade fält, vilket tyder på att det har dammat från fröna i samband med sådd. Halterna var inte direkt dödliga för bin men skulle kunna ansamlas i binas kroppar under en längre period och göra dem svagare och minska deras reproduktion. Om det var dammet eller att bina ätit från de behandlade rapsgrödorna som gjorde att det fanns färre bin runt behandlade fält är svårt att säga. Det krävs fler undersökningar för att kunna uttala sig om de exakta orsakerna. Men man kan tydligt se att bekämpningsmedlet har en negativ påverkan på bin. Bina undvek inte behandlad raps i högre grad än obehandlad, vilket tyder på att de inte avskräcktes från att samla föda i fält med bekämpningsmedlet.

För att inte bin ska fortsätta minska måste användningen av neonikotinoider ses över. Kanske kan man använda maskiner som släpper ut mindre damm under sådd, eller använda lägre halter eller andra typer av bekämpningsmedel. Fler undersökningar behöver göras på vilda bin eftersom den största delen av forskningen och försiktighetsåtgärderna idag baseras på honungsbin. Deras levnadssätt, och därmed exponeringen för bekämpningsmedel, är inte den samma som för andra arter av bin. Hur en långvarig, låghaltig exponering av bekämpningsmedel påverkar bin är en viktig framtida forskningsfråga.


Handledare: Maj Rundlöf och Lina Herbertsson
Examensarbete 30 hp i naturvård och bevarandebiologi 2013
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hederström, Veronica
supervisor
organization
course
BIOM24 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
5473265
date added to LUP
2015-06-12 13:35:47
date last changed
2015-06-12 13:35:47
@misc{5473265,
 author    = {Hederström, Veronica},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Impacts of neonicotinoids on pollinators - are wild bees exposed to harmful amounts of residues and is their abundance affected?},
 year     = {2014},
}