Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Solitära manifest - En jämförelse avseende poetologiska anspråk och poetiska praktiker hos Öyvind Fahlström och Isidore Isou

Nilsson, Oskar LU (2015) LIVK10 20151
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Uppsatsen avser kartlägga de poetologiska och poetiska kontaktytor som kan anas mellan den svenske poeten Öyvind Fahlströms konkreta poesi och den rumänsk-franske poeten Isidore Isous lettrism. Då man i tidigare forskning kring Fahlström och den konkreta poesins villkor ofta nämner Isou och det lettristiska avantgardet som poetologiskt närbesläktade, råder det vidare en brist i mer analytiska ansatser kring de båda poeternas poetiska sammankoppling. Syftet med denna uppsats är att försöka avtäcka denna länk. Genom att jämföra de båda diktarnas manifest (poetiken); Fahlströms "Hätila ragulpr på fåtskliaben. Manifest för konkret poesi (1953)" med Isous "Le manifeste de la poésie lettriste (1942)", men även det poetiska förkroppsligandets... (More)
Uppsatsen avser kartlägga de poetologiska och poetiska kontaktytor som kan anas mellan den svenske poeten Öyvind Fahlströms konkreta poesi och den rumänsk-franske poeten Isidore Isous lettrism. Då man i tidigare forskning kring Fahlström och den konkreta poesins villkor ofta nämner Isou och det lettristiska avantgardet som poetologiskt närbesläktade, råder det vidare en brist i mer analytiska ansatser kring de båda poeternas poetiska sammankoppling. Syftet med denna uppsats är att försöka avtäcka denna länk. Genom att jämföra de båda diktarnas manifest (poetiken); Fahlströms "Hätila ragulpr på fåtskliaben. Manifest för konkret poesi (1953)" med Isous "Le manifeste de la poésie lettriste (1942)", men även det poetiska förkroppsligandets praktiska element (dikterna), belyser denna uppsats de grundläggande resonemang som för Fahlström och Isou bildade våldet mot skrifttecknets semantiska innebörder. Texten är indelad i tre tematiska läsningar av de båda diktarnas manifest: 1. Manifestens subjekt - här undersöks lanseringen av de båda manifesten, som placeras in i respektive historisk kontext och hur de båda diktarna framträder i sina program. 2. Manifestens morfologi och disposition - i detta avsnitt studeras manifestens formlära, dvs. manifestens estetiska grepp och deras uppbyggnad. Det slutliga avsnittet heter: 3. Programmen och dess kvasipoetiska dimensioner - här har jag undersökt huruvida poetiken (manifesten) översätts i poetiska praktiker och produkter (dikter). Uppsatsen avslutas med att redogöra hur Fahlström och Isou stundtals intar olika ställningar med sina respektive poetiska skolor, men belyser framförallt de likartade element som existerar dem emellan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Oskar LU
supervisor
organization
course
LIVK10 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Poetik, Experimentell poesi, Öyvind Fahlström, Isidore Isou, Konkret poesi, Lettrism, "Hätila ragulpr på fåtskliaben", "Le manifeste de la poésie lettriste, Avantgarde, Concrete poetry, Visual poetry, Manifest
language
Swedish
id
5473431
date added to LUP
2015-09-01 09:54:45
date last changed
2015-09-01 09:54:45
@misc{5473431,
 abstract   = {Uppsatsen avser kartlägga de poetologiska och poetiska kontaktytor som kan anas mellan den svenske poeten Öyvind Fahlströms konkreta poesi och den rumänsk-franske poeten Isidore Isous lettrism. Då man i tidigare forskning kring Fahlström och den konkreta poesins villkor ofta nämner Isou och det lettristiska avantgardet som poetologiskt närbesläktade, råder det vidare en brist i mer analytiska ansatser kring de båda poeternas poetiska sammankoppling. Syftet med denna uppsats är att försöka avtäcka denna länk. Genom att jämföra de båda diktarnas manifest (poetiken); Fahlströms "Hätila ragulpr på fåtskliaben. Manifest för konkret poesi (1953)" med Isous "Le manifeste de la poésie lettriste (1942)", men även det poetiska förkroppsligandets praktiska element (dikterna), belyser denna uppsats de grundläggande resonemang som för Fahlström och Isou bildade våldet mot skrifttecknets semantiska innebörder. Texten är indelad i tre tematiska läsningar av de båda diktarnas manifest: 1. Manifestens subjekt - här undersöks lanseringen av de båda manifesten, som placeras in i respektive historisk kontext och hur de båda diktarna framträder i sina program. 2. Manifestens morfologi och disposition - i detta avsnitt studeras manifestens formlära, dvs. manifestens estetiska grepp och deras uppbyggnad. Det slutliga avsnittet heter: 3. Programmen och dess kvasipoetiska dimensioner - här har jag undersökt huruvida poetiken (manifesten) översätts i poetiska praktiker och produkter (dikter). Uppsatsen avslutas med att redogöra hur Fahlström och Isou stundtals intar olika ställningar med sina respektive poetiska skolor, men belyser framförallt de likartade element som existerar dem emellan.},
 author    = {Nilsson, Oskar},
 keyword   = {Poetik,Experimentell poesi,Öyvind Fahlström,Isidore Isou,Konkret poesi,Lettrism,"Hätila ragulpr på fåtskliaben","Le manifeste de la poésie lettriste,Avantgarde,Concrete poetry,Visual poetry,Manifest},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solitära manifest - En jämförelse avseende poetologiska anspråk och poetiska praktiker hos Öyvind Fahlström och Isidore Isou},
 year     = {2015},
}