Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Faktorer för att uppnå användbar e-learning

Holmqvist, Louise LU ; Svensson, Matilda LU and Sörensen, Johannes LU (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
E-learning, en teknik som digitalt och ofta över nätverk levererar utbildning, har på senare år blivit ett eftertraktat verktyg för företag i strävan att hålla sina anställda uppdaterade och i sin tur hålla företaget konkurrenskraftigt. Då tidigare forskning inom ämnet är spretig, ställer sig dock författarna frågande till hur användbart verktyget egentligen är, specifikt genom att un-dersöka vilka faktorer användarna upplever som viktiga för att uppnå en hög grad av använd-barhet. Med tidigare forskning inom ämnet som grund för ett ramverk, utfördes en enkätun-dersökning bland nyttjare av e-learning där respondenterna ombads ta ställning till en serie påståenden om e-learning utifrån underfaktorerna ändamålsenlighet, effektivitet och... (More)
E-learning, en teknik som digitalt och ofta över nätverk levererar utbildning, har på senare år blivit ett eftertraktat verktyg för företag i strävan att hålla sina anställda uppdaterade och i sin tur hålla företaget konkurrenskraftigt. Då tidigare forskning inom ämnet är spretig, ställer sig dock författarna frågande till hur användbart verktyget egentligen är, specifikt genom att un-dersöka vilka faktorer användarna upplever som viktiga för att uppnå en hög grad av använd-barhet. Med tidigare forskning inom ämnet som grund för ett ramverk, utfördes en enkätun-dersökning bland nyttjare av e-learning där respondenterna ombads ta ställning till en serie påståenden om e-learning utifrån underfaktorerna ändamålsenlighet, effektivitet och tillfreds-ställelse. Författarna fann att eliminerandet av tekniska problem och ett fokus på hög pedago-gisk standard var de mest dominerande faktorerna; det stod däremot klart att e-learningen i sig inte var det ultimata verktyget för att förmedla kunskap i fråga om användbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Louise LU ; Svensson, Matilda LU and Sörensen, Johannes LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av användarnas uppfattning
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
usability, användbarhet, e-learning
report number
INF15-019
language
Swedish
id
5473510
date added to LUP
2015-07-01 14:15:25
date last changed
2015-07-01 14:15:25
@misc{5473510,
 abstract   = {E-learning, en teknik som digitalt och ofta över nätverk levererar utbildning, har på senare år blivit ett eftertraktat verktyg för företag i strävan att hålla sina anställda uppdaterade och i sin tur hålla företaget konkurrenskraftigt. Då tidigare forskning inom ämnet är spretig, ställer sig dock författarna frågande till hur användbart verktyget egentligen är, specifikt genom att un-dersöka vilka faktorer användarna upplever som viktiga för att uppnå en hög grad av använd-barhet. Med tidigare forskning inom ämnet som grund för ett ramverk, utfördes en enkätun-dersökning bland nyttjare av e-learning där respondenterna ombads ta ställning till en serie påståenden om e-learning utifrån underfaktorerna ändamålsenlighet, effektivitet och tillfreds-ställelse. Författarna fann att eliminerandet av tekniska problem och ett fokus på hög pedago-gisk standard var de mest dominerande faktorerna; det stod däremot klart att e-learningen i sig inte var det ultimata verktyget för att förmedla kunskap i fråga om användbarhet.},
 author    = {Holmqvist, Louise and Svensson, Matilda and Sörensen, Johannes},
 keyword   = {usability,användbarhet,e-learning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer för att uppnå användbar e-learning},
 year     = {2015},
}