Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkurrenskraftiga kollektiva kommunikationer

Gustafsson, Lydia LU (2015) MVEM13 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
With less than 15 000 inhabitants, Åstorp is a small municipality in the north west of Skåne. In the county there are two train stations and twenty-three bus stops. Despite the good opportunities for public transport, the municipality has high emissions of greenhouse gases from passenger transports if compared with other municipalities in Skåne. By means of a focus group, this paper employs a qualitative method to investigate people’s attitudes towards public transport and what actions they believe may motivate more people to use public transport. In addition, a small literature study on attitudes towards public transport and travel patterns is carried out.

The literature study shows that more than 70 percent of the trips that residents... (More)
With less than 15 000 inhabitants, Åstorp is a small municipality in the north west of Skåne. In the county there are two train stations and twenty-three bus stops. Despite the good opportunities for public transport, the municipality has high emissions of greenhouse gases from passenger transports if compared with other municipalities in Skåne. By means of a focus group, this paper employs a qualitative method to investigate people’s attitudes towards public transport and what actions they believe may motivate more people to use public transport. In addition, a small literature study on attitudes towards public transport and travel patterns is carried out.

The literature study shows that more than 70 percent of the trips that residents of the municipality of Åstorp take are done by car. This is well above average for Skåne. The study shows that many of the arguments for travelling with both public transports and cars are egocentric, which means that they promote the individual's self-interest. Not all attitudes can be changed but by promoting the benefits of public transport the chance of getting people to utilize it is increased. To make public transport more competitive against the car, the journey must become more time-efficient. Public transport also has to improve in a more general sense. One way of making the public transport more
attractive is by making the station area safer and more enjoyable. The municipality can also try to conduct information campaigns with the purpose of helping more people to discover the benefits of public transport.

This study is important since it will hopefully be used as a basis for municipal actions and political decisions. The results of those actions may make public transport more attractive and competitive against the car, which will lead to a reduction of greenhouse gas emissions from passenger transport. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Genom att framhäva de personliga fördelarna med att åka tåg och buss kan människor som vanligtvis åker bil få upp ögonen för dessa kollektiva transportmedel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

Med mindre än 15 000 invånare är Åstorp en mindre kommun i nordvästra Skåne. I kommunen, som består av fyra tätorter, finns det två tågstationer och tjugotre busshållplatser. Trots de relativt goda möjligheterna till pendling med kollektivtrafik, har kommunen höga utsläpp av växthusgaser från persontransporter vid jämförelse med andra skånska kommuner.

En litteraturstudie om resvanor och vilka faktorer som påverkar kollektivtrafikens konkurrenskraft visar att vid mer än 70 procent av de resor som invånarna i Åstorps kommun gör,... (More)
Genom att framhäva de personliga fördelarna med att åka tåg och buss kan människor som vanligtvis åker bil få upp ögonen för dessa kollektiva transportmedel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

Med mindre än 15 000 invånare är Åstorp en mindre kommun i nordvästra Skåne. I kommunen, som består av fyra tätorter, finns det två tågstationer och tjugotre busshållplatser. Trots de relativt goda möjligheterna till pendling med kollektivtrafik, har kommunen höga utsläpp av växthusgaser från persontransporter vid jämförelse med andra skånska kommuner.

En litteraturstudie om resvanor och vilka faktorer som påverkar kollektivtrafikens konkurrenskraft visar att vid mer än 70 procent av de resor som invånarna i Åstorps kommun gör, används bil. Det är långt över genomsnittet för Skåne. Andelen resor som sker med kollektivtrafik ligger dock strax under det skånska genomsnittet. Med hjälp av fokusgrupper (gruppintervjuer där olika teman behandlas, i detta fall kollektiv- och biltrafik) har även undersökts vilka attityder pendlare har till kollektivtrafik och vilka åtgärder de anser kan motivera fler människor till att använda kollektivtrafiken. Som resultat av studierna kan nämnas att många av argumenten för att resa med både kollektivtrafik och bil är egocentriska, vilket innebär att de gynnar den enskilda personens egenintresse. Detta medför att ett val som baseras på egocentriska argument kommer vara fördelaktig för personen som gör valet, till exempel att personen sparar pengar genom att åka med kollektivtrafik.

Det är inte möjligt att förändra alla attityder men genom att lyfta fram fördelarna med kollektivtrafik ökar chansen att fler människor börjar åka kollektivt. Exempel på fördelar är möjligheten att arbeta på tåget, sova på bussen eller röra sig under resan. För att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftigt gentemot bilen måste resan blir mer tidseffektiv och kollektivtrafiken som helhet förbättras. Ett sätt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv är att fräscha upp stationsområden så att de upplevs som mer trygga och trevliga. Åstorps kommun bör också genomföra informationskampanjer i syfte att få fler människor att upptäcka fördelarna med kollektivtrafik.

Studien är viktig eftersom den förhoppningsvis kommer att användas som underlag för kommunala åtgärder och politiska beslut i Åstorps kommun men även andra liknande kommuner. Resultatet av dessa åtgärder kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv och konkurrenskraftig mot bilen, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser från persontransporter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Lydia LU
supervisor
organization
alternative title
Konkurrenskraftiga kollektiva kommunikationer - en studie av attityder hos människor som pendlar till eller från Åstorp
course
MVEM13 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
5473753
date added to LUP
2015-06-16 09:59:30
date last changed
2015-06-16 09:59:30
@misc{5473753,
 abstract   = {With less than 15 000 inhabitants, Åstorp is a small municipality in the north west of Skåne. In the county there are two train stations and twenty-three bus stops. Despite the good opportunities for public transport, the municipality has high emissions of greenhouse gases from passenger transports if compared with other municipalities in Skåne. By means of a focus group, this paper employs a qualitative method to investigate people’s attitudes towards public transport and what actions they believe may motivate more people to use public transport. In addition, a small literature study on attitudes towards public transport and travel patterns is carried out.

The literature study shows that more than 70 percent of the trips that residents of the municipality of Åstorp take are done by car. This is well above average for Skåne. The study shows that many of the arguments for travelling with both public transports and cars are egocentric, which means that they promote the individual's self-interest. Not all attitudes can be changed but by promoting the benefits of public transport the chance of getting people to utilize it is increased. To make public transport more competitive against the car, the journey must become more time-efficient. Public transport also has to improve in a more general sense. One way of making the public transport more
attractive is by making the station area safer and more enjoyable. The municipality can also try to conduct information campaigns with the purpose of helping more people to discover the benefits of public transport.

This study is important since it will hopefully be used as a basis for municipal actions and political decisions. The results of those actions may make public transport more attractive and competitive against the car, which will lead to a reduction of greenhouse gas emissions from passenger transport.},
 author    = {Gustafsson, Lydia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrenskraftiga kollektiva kommunikationer},
 year     = {2015},
}