Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sustainability and Data Collection in the Smart City - A Case Study of the Wi-Fi and Bluetooth Tracking Project in Copenhagen

Ghasemi, Arvin LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Cities around the world are facing a multitude of urban challenges that demand that they change the way they plan and think about their city, with one of the ways of approaching sustainability being the Smart city. A core feature of the Smart city is the idea of collecting large quantities of data on the city, big data, which is then used in various city solutions. In the wake of this, several questions dealing with sustainability surface and some of them are: transparency, privacy, citizen involvement and choice. The aim of this study is to investigate these and the smart city strategy by doing a case study of Copenhagen and the Wi-Fi and Bluetooth tracking project that started in 2014. Classic theories of surveillance such as Foucault’s... (More)
Cities around the world are facing a multitude of urban challenges that demand that they change the way they plan and think about their city, with one of the ways of approaching sustainability being the Smart city. A core feature of the Smart city is the idea of collecting large quantities of data on the city, big data, which is then used in various city solutions. In the wake of this, several questions dealing with sustainability surface and some of them are: transparency, privacy, citizen involvement and choice. The aim of this study is to investigate these and the smart city strategy by doing a case study of Copenhagen and the Wi-Fi and Bluetooth tracking project that started in 2014. Classic theories of surveillance such as Foucault’s Panopticism are used to further deepen the analysis. The results show that the Wi-Fi tracking project is a part of Copenhagen’s Intelligent Traffic System (ITS) program and collects the MAC addresses from the smartphones of citizens moving through the project area with activated Wi-Fi or Bluetooth. As this is done without the consent of citizens, the legality of the project is questioned. As for privacy, there seems to have been a change in the debate in and around the municipality, however the communication of the Smart city strategy to the citizens remains unchanged. The study concludes that Copenhagen has been shown to focus more on climate change, with their goal of being CO2-neutral to 2025, private business partnerships, and the digital infrastructure in the form of the vision of Copenhagen Connecting, and less on citizen participation and choice in this transformation, in contrary to much of the Smart city theory. This study has contributed to the topic by giving some insight into the process of creating a Wi-Fi and Bluetooth tracking system within a Smart city strategy, and some of the issues that can surface when establishing such a system. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna studie granskar det urbana hållbarhetsarbetet i Köpenhamn, nämligen deras ”Smart city”- strategi, med fokus på ett specifikt spårningsprojekt som staden startat. Några aspekter som tas upp är integritet, medborgardeltagande och transparens.

Som en konsekvens av en ökande urbanisering står städer världen över inför flera urbana utmaningar som kräver att de förändrar hur de planerar och arbetar strategiskt med staden. En strategi som ämnar att göra staden mer hållbar är det som kallas för den smarta staden, där tanken är att inkorporera teknologi i staden och att använda högteknologiska lösningar för att lösa de urbana utmaningarna. Inbyggt i detta är att samla stora mängder data på staden och all aktivitet i den, big data, vilket... (More)
Denna studie granskar det urbana hållbarhetsarbetet i Köpenhamn, nämligen deras ”Smart city”- strategi, med fokus på ett specifikt spårningsprojekt som staden startat. Några aspekter som tas upp är integritet, medborgardeltagande och transparens.

Som en konsekvens av en ökande urbanisering står städer världen över inför flera urbana utmaningar som kräver att de förändrar hur de planerar och arbetar strategiskt med staden. En strategi som ämnar att göra staden mer hållbar är det som kallas för den smarta staden, där tanken är att inkorporera teknologi i staden och att använda högteknologiska lösningar för att lösa de urbana utmaningarna. Inbyggt i detta är att samla stora mängder data på staden och all aktivitet i den, big data, vilket sedan används i olika lösningar och åtgärder. Detta kan exempelvis vara hur mycket dagvatten som flödar genom ett visst rör eller hur många bilar som trafikerar en viss väg per dag.

Till följd av denna ökade datainsamling uppstår frågor som rör hållbarhet, som i sig rör transparens, integritet och medborgardeltagande. Syftet med denna studie är att analysera dessa och smart stad-strategin genom att göra en fallstudie på Köpenhamn och det spårningsprojekt (Wi-Fi och Bluetooth) som startades 2014. Intervjuer genomfördes med olika aktörer inom och utanför kommunen, såsom planerare, politiker samt forskare. Övervakningsteori användes även för att fördjupa analysen.

Resultaten visar att spårningsprojektet är en del av Köpenhamns ”Intelligent Traffic System” program, som använder högteknologiska lösningar för att göra transportsystemet mer hållbart och smart. Spårningssystemet fungerar genom att det samlar in en unik kod som Wi-Fi och Bluetooth-enheter avger, såsom smarta telefoner, och kan genom att göra detta följa enheters rörelse över tid i projektområdet. Då detta görs utan medborgarnas medgivande, är systemets legala grund osäker. Vad gäller integritet, verkar en debatt ha uppkommit både inom och utanför kommunen, men detta har ännu inte ändrat kommunikationen av integritetsfrågor till invånarna. Sammanfattningsvis har studien visat att Köpenhamns hållbarhetsarbete fokuserar mer på klimatförändringarna, med sitt mål att bli CO2 neutrala till 2025, samarbeten med företag och visionen av en digital infrastruktur kallad Copenhagen Connecting, och mindre på medborgardeltagande, i motsats till mycket teori kring den smarta staden. Denna studie har bidragit till ämnet genom att ge en inblick i processen att starta ett spårningssystem(Wi-Fi och Bluetooth) som en del av en smart stad-strategi, och några av de problem som kan uppkomma när ett sådant system skapas.

Handledare: Stefan Larsson (LUII)
Examensarbete 30 hp i Tillämpad Klimatstrategi 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ghasemi, Arvin LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Privacy, Copenhagen, Wi-Fi Tracking, Strategy, Sustainability, Smart City, Citizen Involvement and Participation, Surveillance, City Planning
language
English
id
5473894
date added to LUP
2015-06-18 15:44:50
date last changed
2015-06-18 15:44:50
@misc{5473894,
 abstract   = {Cities around the world are facing a multitude of urban challenges that demand that they change the way they plan and think about their city, with one of the ways of approaching sustainability being the Smart city. A core feature of the Smart city is the idea of collecting large quantities of data on the city, big data, which is then used in various city solutions. In the wake of this, several questions dealing with sustainability surface and some of them are: transparency, privacy, citizen involvement and choice. The aim of this study is to investigate these and the smart city strategy by doing a case study of Copenhagen and the Wi-Fi and Bluetooth tracking project that started in 2014. Classic theories of surveillance such as Foucault’s Panopticism are used to further deepen the analysis. The results show that the Wi-Fi tracking project is a part of Copenhagen’s Intelligent Traffic System (ITS) program and collects the MAC addresses from the smartphones of citizens moving through the project area with activated Wi-Fi or Bluetooth. As this is done without the consent of citizens, the legality of the project is questioned. As for privacy, there seems to have been a change in the debate in and around the municipality, however the communication of the Smart city strategy to the citizens remains unchanged. The study concludes that Copenhagen has been shown to focus more on climate change, with their goal of being CO2-neutral to 2025, private business partnerships, and the digital infrastructure in the form of the vision of Copenhagen Connecting, and less on citizen participation and choice in this transformation, in contrary to much of the Smart city theory. This study has contributed to the topic by giving some insight into the process of creating a Wi-Fi and Bluetooth tracking system within a Smart city strategy, and some of the issues that can surface when establishing such a system.},
 author    = {Ghasemi, Arvin},
 keyword   = {Privacy,Copenhagen,Wi-Fi Tracking,Strategy,Sustainability,Smart City,Citizen Involvement and Participation,Surveillance,City Planning},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sustainability and Data Collection in the Smart City - A Case Study of the Wi-Fi and Bluetooth Tracking Project in Copenhagen},
 year     = {2015},
}