Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Den som tiger samtycker?" Om beslutsoförmögnas samtycke till vård

Stiernblad, Karina LU (2015) JUR091 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Frågeställningen i detta arbete rör i vilket omfång det allmännas vård och omsorg av beslutsoförmögna individer kan sägas utföras med grund i lag eller om dessa ingrepp i huvudsak är olagliga. Utgångspunkten tas i regeringsformen 2 kap 6 § 1 (RF) var man, sammanfattningsvis, kan säga att ett ingrepp, i betydelsen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, är grundlagsstridigt. För att ett kroppsligt ingrepp skall vara lagligt fordras att det sker utan tvång eller att lag medger ingreppet. För att finna att ett ingrepp, i lagens mening, har utförts utan tvång krävs att man kan tolka in någon form av frivillighet. Hur denna form av frivillighet i RF kan tolkas, utreds genom att se på de juridiska kriterierna, dels för frånvaro av tvång och dels för... (More)
Frågeställningen i detta arbete rör i vilket omfång det allmännas vård och omsorg av beslutsoförmögna individer kan sägas utföras med grund i lag eller om dessa ingrepp i huvudsak är olagliga. Utgångspunkten tas i regeringsformen 2 kap 6 § 1 (RF) var man, sammanfattningsvis, kan säga att ett ingrepp, i betydelsen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, är grundlagsstridigt. För att ett kroppsligt ingrepp skall vara lagligt fordras att det sker utan tvång eller att lag medger ingreppet. För att finna att ett ingrepp, i lagens mening, har utförts utan tvång krävs att man kan tolka in någon form av frivillighet. Hur denna form av frivillighet i RF kan tolkas, utreds genom att se på de juridiska kriterierna, dels för frånvaro av tvång och dels för samtycke. Möjligheten, för en utvidgad tolkning av begreppet tvång ( i betydelsen frånvaro av tvång) samt det omedelbart, till synes självmotsägande i att en beslutsoförmögen individ skulle kunna samtycka, utreds. Slutligen utreds om lag kan utgöra stöd för läkaren när han eller hon skall företa ett kroppsligt ingrepp på en beslutsoförmögen individ eller om där finns möjlighet för tredje man, här i betydelsen god man eller förvaltare, att samtycka i den beslutsoförmögnes ställe. (Less)
Popular Abstract
Daily, doctors, and other health care personal throughout Sweden are, probably unknowingly, faced with, the legally difficult task of caring for mentally incompetent patients. This essay seeks out to analyze, to which legal extent, a provider of public healthcare has the actual legal right to provide medical care for mentally incompetent persons when theese persons are not protesting nor able to grant a legally valid consent, in the classic sence, as regard to Swedish law.

This analysis will largely take place on the basis of different legal provisions commencing with a provision in the Swedish constiution, named Regeringsformen (RF) 2 kap 6 § 1, establishing whether the above mentioned actions are consistent with this provision, in... (More)
Daily, doctors, and other health care personal throughout Sweden are, probably unknowingly, faced with, the legally difficult task of caring for mentally incompetent patients. This essay seeks out to analyze, to which legal extent, a provider of public healthcare has the actual legal right to provide medical care for mentally incompetent persons when theese persons are not protesting nor able to grant a legally valid consent, in the classic sence, as regard to Swedish law.

This analysis will largely take place on the basis of different legal provisions commencing with a provision in the Swedish constiution, named Regeringsformen (RF) 2 kap 6 § 1, establishing whether the above mentioned actions are consistent with this provision, in essence, safegaurding every human persons right to his or her own body.The definition of the legal concept of mental incompetence is succeded by a substantial analysis of the judicial meaning of the consept of consent which will take place in the light of an effort to find its furthest legally accepted interpretation, the sole intent being to find its outer limit, in order establish whether there might be an alternative way of legal support in situations where the law doesn´t grant any direct endorsements. Finally, before reaching a conclusion an analysis will be conveyed, covering the question as regards to what extent a third party may grant a consent in place of a mentally incompetent person. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stiernblad, Karina LU
supervisor
organization
alternative title
Mental incapacity, consent and legal competence within Swedish public healthcare.
course
JUR091 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningasrätt, administrative law, socialrätt, social law, statsrätt, constitutional law, Health care law.
language
Swedish
id
5473994
date added to LUP
2015-06-16 14:34:30
date last changed
2015-06-16 14:34:30
@misc{5473994,
 abstract   = {{Frågeställningen i detta arbete rör i vilket omfång det allmännas vård och omsorg av beslutsoförmögna individer kan sägas utföras med grund i lag eller om dessa ingrepp i huvudsak är olagliga. Utgångspunkten tas i regeringsformen 2 kap 6 § 1 (RF) var man, sammanfattningsvis, kan säga att ett ingrepp, i betydelsen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, är grundlagsstridigt. För att ett kroppsligt ingrepp skall vara lagligt fordras att det sker utan tvång eller att lag medger ingreppet. För att finna att ett ingrepp, i lagens mening, har utförts utan tvång krävs att man kan tolka in någon form av frivillighet. Hur denna form av frivillighet i RF kan tolkas, utreds genom att se på de juridiska kriterierna, dels för frånvaro av tvång och dels för samtycke. Möjligheten, för en utvidgad tolkning av begreppet tvång ( i betydelsen frånvaro av tvång) samt det omedelbart, till synes självmotsägande i att en beslutsoförmögen individ skulle kunna samtycka, utreds. Slutligen utreds om lag kan utgöra stöd för läkaren när han eller hon skall företa ett kroppsligt ingrepp på en beslutsoförmögen individ eller om där finns möjlighet för tredje man, här i betydelsen god man eller förvaltare, att samtycka i den beslutsoförmögnes ställe.}},
 author    = {{Stiernblad, Karina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Den som tiger samtycker?" Om beslutsoförmögnas samtycke till vård}},
 year     = {{2015}},
}