Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Vi har våra rättigheter, men endast på papper. I verkligheten finns dessa inte.” En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen i Serbien.

Koldzic, Nina LU (2015) RÄSK02 20151
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Studiens syfte har varit att studera våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen samt vilka behov kvinnan ger uttryck för, under och efter den våldsamma händelsen. De frågeställningar som har berörts är följande: Vilka upplevelser har de våldsutsatta kvinnorna avseende polisens bemötande i Serbien och hur påverkar mötet med polisen den våldsutsatta kvinnans vidare utredning? För att kunna svara på frågeställningarna, valdes kvalitativ metod med sju intervjuer, fem med våldsutsatta kvinnor och två med socialtjänster i Belgrad och Nova Varos, Serbien. Resultatet redovisades och analyserades med hjälp av Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori samt hans centralbegrepp, system och livsvärld. Resultatet visade på att de våldsutsatta kvinnor... (More)
Studiens syfte har varit att studera våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen samt vilka behov kvinnan ger uttryck för, under och efter den våldsamma händelsen. De frågeställningar som har berörts är följande: Vilka upplevelser har de våldsutsatta kvinnorna avseende polisens bemötande i Serbien och hur påverkar mötet med polisen den våldsutsatta kvinnans vidare utredning? För att kunna svara på frågeställningarna, valdes kvalitativ metod med sju intervjuer, fem med våldsutsatta kvinnor och två med socialtjänster i Belgrad och Nova Varos, Serbien. Resultatet redovisades och analyserades med hjälp av Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori samt hans centralbegrepp, system och livsvärld. Resultatet visade på att de våldsutsatta kvinnor var missnöjda med bemötandet från polisen och detta kunde bero på bristen på det kommunikativa handlandet, där kvinnorna inte kände sig trodda respekterade eller lyssnade på. Polisen använde sig istället av det strategiska handlandet, där personlig vinning var i fokus, och tillämpades exempelvis via mutor. Detta kunde påverka kvinnans vidare utredning på sådant sätt att hon tappade förtroende för polisen och valde att inte prata eller ringa dem nästa gång hon blev utsatt för misshandel.
Slutsatsen visade bland annat på att lagen om våld i nära relationer borde effektiviseras samt att det hade varit värdefullt för poliserna i Serbien att bli utbildade i just bemötandet av offer, då det påverkar vidare utredning. (Less)
Abstract
The study's purpose has been to, based on abused women's experiences, examine their experience of the encounter with the police in Serbia and their needs, during and after the the violent incident. The questions for this study were following: What experiences does the abused women have regarding police treatment in Serbia and how does the encounter with the police affect her further investigation? In order to answer the questions, interviews were carried through with five women as well as with two social workers in Belgrade and Nova Varos, Serbia. The results were presented and analyzed using Jürgen Habermas communicative action theory as well as his central concepts, systems and lifeworld. The result showed that the abused women were... (More)
The study's purpose has been to, based on abused women's experiences, examine their experience of the encounter with the police in Serbia and their needs, during and after the the violent incident. The questions for this study were following: What experiences does the abused women have regarding police treatment in Serbia and how does the encounter with the police affect her further investigation? In order to answer the questions, interviews were carried through with five women as well as with two social workers in Belgrade and Nova Varos, Serbia. The results were presented and analyzed using Jürgen Habermas communicative action theory as well as his central concepts, systems and lifeworld. The result showed that the abused women were dissatisfied with the treatment from the police and this could be due to the lack of communicative action, where the women did not feel believed, respected or listened to. Police used strategic action instead, where personal gain was important, and applied for example via bribery. This could affect the womans further investigation in such a way that she loses trust in the police and chose not to talk or contact them the next time she is exposed to violence. The conclusion showed among other things that the law on domestic violence should be streamlined and that it would be useful for the police in Serbia to become trained in precisely the treatment of victims, as it affects the further investigations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Koldzic, Nina LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Serbia, treatment, police, woman, domestic violence, Serbien, polis, bemötande, våld i nära relation, kvinna
language
Swedish
id
5474090
date added to LUP
2015-06-26 15:22:13
date last changed
2015-06-26 15:22:13
@misc{5474090,
 abstract   = {The study's purpose has been to, based on abused women's experiences, examine their experience of the encounter with the police in Serbia and their needs, during and after the the violent incident. The questions for this study were following: What experiences does the abused women have regarding police treatment in Serbia and how does the encounter with the police affect her further investigation? In order to answer the questions, interviews were carried through with five women as well as with two social workers in Belgrade and Nova Varos, Serbia. The results were presented and analyzed using Jürgen Habermas communicative action theory as well as his central concepts, systems and lifeworld. The result showed that the abused women were dissatisfied with the treatment from the police and this could be due to the lack of communicative action, where the women did not feel believed, respected or listened to. Police used strategic action instead, where personal gain was important, and applied for example via bribery. This could affect the womans further investigation in such a way that she loses trust in the police and chose not to talk or contact them the next time she is exposed to violence. The conclusion showed among other things that the law on domestic violence should be streamlined and that it would be useful for the police in Serbia to become trained in precisely the treatment of victims, as it affects the further investigations.},
 author    = {Koldzic, Nina},
 keyword   = {Serbia,treatment,police,woman,domestic violence,Serbien,polis,bemötande,våld i nära relation,kvinna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Vi har våra rättigheter, men endast på papper. I verkligheten finns dessa inte.” En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen i Serbien.},
 year     = {2015},
}