Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En kvalitetsgranskning av inventeringar enligt MIFO

Hansson, John LU (2015) MVEK03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The great number of polluted sites has become a big issue for many countries around the globe as the risk of people being exposed to hazardous substances follows. To deal with the problem within Sweden the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) has developed a unified Method for Inventory of Contaminated Sites, called MIFO.

In this study a number of inventories that were made according to MIFO were thoroughly investigated. The main purpose was to find out if there were any differences of quality between these, and if so, where the differences lie. A risk classification according to the MIFO-method was also made for each inventory. The importance of high quality inventories becomes clear when the risk classification... (More)
The great number of polluted sites has become a big issue for many countries around the globe as the risk of people being exposed to hazardous substances follows. To deal with the problem within Sweden the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) has developed a unified Method for Inventory of Contaminated Sites, called MIFO.

In this study a number of inventories that were made according to MIFO were thoroughly investigated. The main purpose was to find out if there were any differences of quality between these, and if so, where the differences lie. A risk classification according to the MIFO-method was also made for each inventory. The importance of high quality inventories becomes clear when the risk classification is being determined because the risk class enables prioritizations of the most contaminated sites for further investigations. The inventories had been requested from businesses located in the municipality of Kristianstad by the local environmental and health agency. One of the inventories was made by a consultant, while the others were made by the businesses themselves.

The study shows that there are substantial differences in quality between the inventories, and that these variations can affect the determination of risk class. However, nothing suggests that an inventory made by a consultant is of any higher or lower quality than the ones made by businesses themselves. Based on the information that emerged in the inventories it was difficult to determine an accurate risk class for the objects without any complements. Nevertheless, the reported information in the inventories was sufficient enough for a risk classification to be made after additional information were added by the author of this paper. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den ökande mängden förorenade områden runt om i världen har blivit ett allt större problem. Risken att människor, djur och miljö exponeras för skadliga ämnen ökar, liksom de kostnader som krävs för att åtgärda dessa områden. För att kunna prioritera de värst förorenade områdena för vidare åtgärder använder man sig i Sverige av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO.

I den här studien granskas och jämförs ett antal inventeringar utförda enligt MIFO-metodiken. Huvudsyftet var att utreda om det finns kvalitetsskillnader mellan inventeringarna och vari dessa skillnader består. Med kvalitet menas här om angiven information är tillräckligt utförlig och relevant samt hur väl den tillämpats enligt MIFO vid... (More)
Den ökande mängden förorenade områden runt om i världen har blivit ett allt större problem. Risken att människor, djur och miljö exponeras för skadliga ämnen ökar, liksom de kostnader som krävs för att åtgärda dessa områden. För att kunna prioritera de värst förorenade områdena för vidare åtgärder använder man sig i Sverige av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO.

I den här studien granskas och jämförs ett antal inventeringar utförda enligt MIFO-metodiken. Huvudsyftet var att utreda om det finns kvalitetsskillnader mellan inventeringarna och vari dessa skillnader består. Med kvalitet menas här om angiven information är tillräckligt utförlig och relevant samt hur väl den tillämpats enligt MIFO vid riskbedömning. Ett följesyfte var undersöka om en korrekt bedömning av riskklass kunde göras baserat på den information som framkommit i inventeringarna, varefter en riskklassning gjordes för varje inventerings fastighet. Inventeringarna utfördes av verksamheter i Kristianstad efter ett beslut om föreläggande från det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret. En av inventeringarna utfördes av en konsult medan de andra fem utfördes egenhändigt av verksamheterna själva.

Vikten av högkvalitativa inventeringar blir betydelsefull när riskklassningarna görs eftersom dessa möjliggör prioriteringar av de mest förorenade områdena för vidare utredningar och åtgärder. Blir riskklassen inkorrekt, blir också de följande prioriteringarna felaktiga vilket leder till en ineffektiv resursanvändning. Dessutom kan följden bli att människor ovetandes exponeras för hälsovådliga ämnen.

Studien visar att det finns betydande kvalitetsskillnader mellan inventeringarna och att dessa skillnader kan ha inverkan på riskklassningen och utfallet av denna. Det finns inget i studien som tyder på att en inventering utförd av en konsult skulle vara av högre eller lägre kvalitet än verksamheters inventeringar. Emellertid var det svårt att avgöra korrekta riskklasser utifrån den information som framkommit i inventeringarna. Den redovisade informationen var dock tillräckligt detaljerad för att med hjälp av de kompletteringar som gjordes i det här arbetet kunna göra en riskklassificering för samtliga inventeringar.

Det går inte utifrån den här studien att avgöra varför kvalitetsskillnaderna uppstår, utan det krävs fördjupade studier för att kunna avgöra om dessa exempelvis beror på skillnader i kunskap, brist på tid och resurser samt erfarenhet av miljöarbete och inventeringar, eller annat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, John LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MIFO, inventering, förorenade områden, riskklassning, riskklass, kvalitet, kvalitetsskillnader, bedömning
language
Swedish
id
5474123
date added to LUP
2015-06-16 10:43:19
date last changed
2015-06-16 10:43:19
@misc{5474123,
 abstract   = {The great number of polluted sites has become a big issue for many countries around the globe as the risk of people being exposed to hazardous substances follows. To deal with the problem within Sweden the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) has developed a unified Method for Inventory of Contaminated Sites, called MIFO.

In this study a number of inventories that were made according to MIFO were thoroughly investigated. The main purpose was to find out if there were any differences of quality between these, and if so, where the differences lie. A risk classification according to the MIFO-method was also made for each inventory. The importance of high quality inventories becomes clear when the risk classification is being determined because the risk class enables prioritizations of the most contaminated sites for further investigations. The inventories had been requested from businesses located in the municipality of Kristianstad by the local environmental and health agency. One of the inventories was made by a consultant, while the others were made by the businesses themselves.

The study shows that there are substantial differences in quality between the inventories, and that these variations can affect the determination of risk class. However, nothing suggests that an inventory made by a consultant is of any higher or lower quality than the ones made by businesses themselves. Based on the information that emerged in the inventories it was difficult to determine an accurate risk class for the objects without any complements. Nevertheless, the reported information in the inventories was sufficient enough for a risk classification to be made after additional information were added by the author of this paper.},
 author    = {Hansson, John},
 keyword   = {MIFO,inventering,förorenade områden,riskklassning,riskklass,kvalitet,kvalitetsskillnader,bedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kvalitetsgranskning av inventeringar enligt MIFO},
 year     = {2015},
}