Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Agila mjukvaruprojekts största utmaning

Hollerup, Anton LU ; Hermansson, Joakim LU and Green, Marcus LU (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna studie fokuserar på agila projektmetoder men utesluter inte traditionella metoder, då de fortfarande används och de kan ställas mot det agila. De tre vanligaste agila metoderna (Scrum, Kanban och XP) samt den mest välkända traditionella metoden (Vattenfallsmetoden) behandlas. De agila metoderna fokuserar på att leverera värde till kunden och ett projekt anses avslutat när användaren är nöjd, medan det traditionella förespråkar att en plan sätts före projektet påbörjas och därefter följs. Trots att det finns flertalet olika metoder som följs i olika projekt så misslyckas en stor andel av IT-projekt. Syftet med studien är därför att identifiera de utmaningar som har störst påverkan på mjukvaruprojekt och således är viktigast att... (More)
Denna studie fokuserar på agila projektmetoder men utesluter inte traditionella metoder, då de fortfarande används och de kan ställas mot det agila. De tre vanligaste agila metoderna (Scrum, Kanban och XP) samt den mest välkända traditionella metoden (Vattenfallsmetoden) behandlas. De agila metoderna fokuserar på att leverera värde till kunden och ett projekt anses avslutat när användaren är nöjd, medan det traditionella förespråkar att en plan sätts före projektet påbörjas och därefter följs. Trots att det finns flertalet olika metoder som följs i olika projekt så misslyckas en stor andel av IT-projekt. Syftet med studien är därför att identifiera de utmaningar som har störst påverkan på mjukvaruprojekt och således är viktigast att adressera för att förbättra utkomsten av projekten. Granskning av tidigare litteratur har gett en teoretisk bakgrund som visat att agila metoder står inför utmaningar med användarinvolvering och -acceptans, skalbarhet, samt förutsägbarhet och estimering. För att fördjupa förståelsen för dessa utmaningar och eventuellt identifiera fler utmaningar har kvalitativa intervjuer genomförts med sju personer som tillsammans har över 100 års erfarenhet från mjukvarubranschen. Informanternas val av metoder visade sig variera stort. Vi fann att informanterna i stort var överens med litteraturen om att framförallt förutsägbarhet och estimering samt användarinvolvering och -acceptans är stora utmaningar i agila mjukvaruprojekt, vilket även leder till utmaningar med kontrakt och överenskommelser. Vidare fann vi dock att utmaningen med estimering inte beror på huruvida en agil eller traditionell metod används, utan hur komplext och föränderligt projektet är. Med anledning av detta bör traditionell metodik endast användas i projekt som hanterar avgränsade och förutsägbara problem, i motsats till det agila som bör användas i föränderliga miljöer och för komplexa problem utan kända lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hollerup, Anton LU ; Hermansson, Joakim LU and Green, Marcus LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kanban, Scrum, Utmaning, Metod, Projekt, Mjukvara, Agilt
report number
INF15-038
language
Swedish
id
5474157
date added to LUP
2015-08-10 10:56:52
date last changed
2015-08-10 10:56:52
@misc{5474157,
 abstract   = {Denna studie fokuserar på agila projektmetoder men utesluter inte traditionella metoder, då de fortfarande används och de kan ställas mot det agila. De tre vanligaste agila metoderna (Scrum, Kanban och XP) samt den mest välkända traditionella metoden (Vattenfallsmetoden) behandlas. De agila metoderna fokuserar på att leverera värde till kunden och ett projekt anses avslutat när användaren är nöjd, medan det traditionella förespråkar att en plan sätts före projektet påbörjas och därefter följs. Trots att det finns flertalet olika metoder som följs i olika projekt så misslyckas en stor andel av IT-projekt. Syftet med studien är därför att identifiera de utmaningar som har störst påverkan på mjukvaruprojekt och således är viktigast att adressera för att förbättra utkomsten av projekten. Granskning av tidigare litteratur har gett en teoretisk bakgrund som visat att agila metoder står inför utmaningar med användarinvolvering och -acceptans, skalbarhet, samt förutsägbarhet och estimering. För att fördjupa förståelsen för dessa utmaningar och eventuellt identifiera fler utmaningar har kvalitativa intervjuer genomförts med sju personer som tillsammans har över 100 års erfarenhet från mjukvarubranschen. Informanternas val av metoder visade sig variera stort. Vi fann att informanterna i stort var överens med litteraturen om att framförallt förutsägbarhet och estimering samt användarinvolvering och -acceptans är stora utmaningar i agila mjukvaruprojekt, vilket även leder till utmaningar med kontrakt och överenskommelser. Vidare fann vi dock att utmaningen med estimering inte beror på huruvida en agil eller traditionell metod används, utan hur komplext och föränderligt projektet är. Med anledning av detta bör traditionell metodik endast användas i projekt som hanterar avgränsade och förutsägbara problem, i motsats till det agila som bör användas i föränderliga miljöer och för komplexa problem utan kända lösningar.},
 author    = {Hollerup, Anton and Hermansson, Joakim and Green, Marcus},
 keyword   = {Kanban,Scrum,Utmaning,Metod,Projekt,Mjukvara,Agilt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Agila mjukvaruprojekts största utmaning},
 year     = {2015},
}