Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Följs riktlinjer vid skapandet av hemsidor

Imamovic, Deni LU and Behrami, Visar LU (2015) In Följs riktlinjer vid skapandet av hemsidor SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle är webben en självklarhet. Allt ska vara möjligt via webben. Detta leder till att användarna ställer högre krav på utvecklarna och hemsidorna varje dag. Att en webbplats har dålig struktur eller har en sämre funktionalitet kan vara en faktor till att användaren fortsätter vidare till nästa hemsida. Därför är det väsentligt för utvecklarna att hänga med i utvecklingen och kunna tillfredsställa användarens förväntningar. För att få en bra grund och inställning till arbetet går vi i teoridelen igenom kända riktlinjer samt ger en bättre förståelse kring hur designers med hjälp av design kan utveckla en återbesökt hemsida.

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning kunna identifiera hur... (More)
I dagens samhälle är webben en självklarhet. Allt ska vara möjligt via webben. Detta leder till att användarna ställer högre krav på utvecklarna och hemsidorna varje dag. Att en webbplats har dålig struktur eller har en sämre funktionalitet kan vara en faktor till att användaren fortsätter vidare till nästa hemsida. Därför är det väsentligt för utvecklarna att hänga med i utvecklingen och kunna tillfredsställa användarens förväntningar. För att få en bra grund och inställning till arbetet går vi i teoridelen igenom kända riktlinjer samt ger en bättre förståelse kring hur designers med hjälp av design kan utveckla en återbesökt hemsida.

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning kunna identifiera hur designers arbetar med kända riktlinjer vid utformning utav hemsidor. Vilka förutsätt-ningar som hjälper utvecklarna att designa en hemsida som uppfyller användarna förvänt-ningar. Vi har intervjuat fyra olika webbutvecklare och dessa intervjuer är det som ligger till grund i vår empiri. I vår empiriska del går respondenterna igenom hur designers arbetar med de kända riktlinjerna.

Vår slutsats är att designers använder sig utav de kända riktlinjerna när de skapar en hem-sida. Första intrycket på hemsidan och dess navigering är de riktlinjer som väger mest. Visu-ella attributen och funktionalitet går hand i hand och kontinuerligt så utförs underhåll utav hemsidan. Säkerheten är den riktlinje som inte är lika aktuell teoretiskt som praktiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Imamovic, Deni LU and Behrami, Visar LU
supervisor
organization
alternative title
Följs riktlinjer vid utformning av webbdesign
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
verksamhets möjligheter, användarnas upplevelse, designprocess, interaktionsdesign, underhåll, funktionalitet, navigering, visuella attribut, riktlinjer, säkerhet, hemsidor, användare, designer, design
publication/series
Följs riktlinjer vid skapandet av hemsidor
report number
INF15-044
language
Swedish
id
7356767
date added to LUP
2015-08-28 08:33:47
date last changed
2015-08-28 08:33:47
@misc{7356767,
 abstract   = {I dagens samhälle är webben en självklarhet. Allt ska vara möjligt via webben. Detta leder till att användarna ställer högre krav på utvecklarna och hemsidorna varje dag. Att en webbplats har dålig struktur eller har en sämre funktionalitet kan vara en faktor till att användaren fortsätter vidare till nästa hemsida. Därför är det väsentligt för utvecklarna att hänga med i utvecklingen och kunna tillfredsställa användarens förväntningar. För att få en bra grund och inställning till arbetet går vi i teoridelen igenom kända riktlinjer samt ger en bättre förståelse kring hur designers med hjälp av design kan utveckla en återbesökt hemsida.
 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning kunna identifiera hur designers arbetar med kända riktlinjer vid utformning utav hemsidor. Vilka förutsätt-ningar som hjälper utvecklarna att designa en hemsida som uppfyller användarna förvänt-ningar. Vi har intervjuat fyra olika webbutvecklare och dessa intervjuer är det som ligger till grund i vår empiri. I vår empiriska del går respondenterna igenom hur designers arbetar med de kända riktlinjerna.

Vår slutsats är att designers använder sig utav de kända riktlinjerna när de skapar en hem-sida. Första intrycket på hemsidan och dess navigering är de riktlinjer som väger mest. Visu-ella attributen och funktionalitet går hand i hand och kontinuerligt så utförs underhåll utav hemsidan. Säkerheten är den riktlinje som inte är lika aktuell teoretiskt som praktiskt.},
 author    = {Imamovic, Deni and Behrami, Visar},
 keyword   = {verksamhets möjligheter,användarnas upplevelse,designprocess,interaktionsdesign,underhåll,funktionalitet,navigering,visuella attribut,riktlinjer,säkerhet,hemsidor,användare,designer,design},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Följs riktlinjer vid skapandet av hemsidor},
 title    = {Följs riktlinjer vid skapandet av hemsidor},
 year     = {2015},
}