Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att välja skolan igen, kanske, trots allt

Andersson, Mariana LU (2015) SOCK01 20151
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Skolan är ett hett ämne i dagens debatt och problem som har lyfts fram på senare år är att svenska ungdomar lär sig för lite i skolan och att många hoppar av eller går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Uppsatsförfattaren arbetar själv som lärare på en folkhögskola och möter där framförallt unga vuxna som går där av ovan nämnda skäl. Kanske kan deras berättelser säga oss något om både skolans utmaningar och möjligheter. I undersökningen berättar tio folkhögskolestuderande som tidigare avstått, eller avbrutit gymnasiet om sin skolbakgrund inom ramen för kvalitativa intervjuer. Intervjuaren som tidigare har varit intervjupersonernas lärare presenterar val av metod och reflekterar över etiska aspekter, närhet och distans i undersökningen.... (More)
Skolan är ett hett ämne i dagens debatt och problem som har lyfts fram på senare år är att svenska ungdomar lär sig för lite i skolan och att många hoppar av eller går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Uppsatsförfattaren arbetar själv som lärare på en folkhögskola och möter där framförallt unga vuxna som går där av ovan nämnda skäl. Kanske kan deras berättelser säga oss något om både skolans utmaningar och möjligheter. I undersökningen berättar tio folkhögskolestuderande som tidigare avstått, eller avbrutit gymnasiet om sin skolbakgrund inom ramen för kvalitativa intervjuer. Intervjuaren som tidigare har varit intervjupersonernas lärare presenterar val av metod och reflekterar över etiska aspekter, närhet och distans i undersökningen. Analysen har gjorts induktivt, och teoretiska begrepp som visat sig vara relevanta för att skapa en vidare förståelse för innehållet i berättelserna kommer från symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism, Pierre Bourdieus kulturanalyser och Anders Perssons maktanalys av skolan. Intervjupersonerna berättar att de flera gånger har valt bort skolan, och sedan börjat om igen. Berättelserna ger uttryck för att deras val i hög grad kan kopplas till interaktionen med signifikanta andra, att skolan som institution har utövat makt i relation till dem och att de i olika grad har mött detta med samtycke och motstånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Mariana LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ undersökning av tio folkhögskolestuderandes val
course
SOCK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skola, folkhögskola, skolavhopp, kvalitativ intervju, symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism, signifikanta andra, primär och sekundär socialisation, kapital, habitus, makt, motstånd, tvång, samtycke
language
Swedish
id
7356990
date added to LUP
2015-06-16 10:56:59
date last changed
2015-06-18 14:04:27
@misc{7356990,
 abstract   = {Skolan är ett hett ämne i dagens debatt och problem som har lyfts fram på senare år är att svenska ungdomar lär sig för lite i skolan och att många hoppar av eller går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Uppsatsförfattaren arbetar själv som lärare på en folkhögskola och möter där framförallt unga vuxna som går där av ovan nämnda skäl. Kanske kan deras berättelser säga oss något om både skolans utmaningar och möjligheter. I undersökningen berättar tio folkhögskolestuderande som tidigare avstått, eller avbrutit gymnasiet om sin skolbakgrund inom ramen för kvalitativa intervjuer. Intervjuaren som tidigare har varit intervjupersonernas lärare presenterar val av metod och reflekterar över etiska aspekter, närhet och distans i undersökningen. Analysen har gjorts induktivt, och teoretiska begrepp som visat sig vara relevanta för att skapa en vidare förståelse för innehållet i berättelserna kommer från symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism, Pierre Bourdieus kulturanalyser och Anders Perssons maktanalys av skolan. Intervjupersonerna berättar att de flera gånger har valt bort skolan, och sedan börjat om igen. Berättelserna ger uttryck för att deras val i hög grad kan kopplas till interaktionen med signifikanta andra, att skolan som institution har utövat makt i relation till dem och att de i olika grad har mött detta med samtycke och motstånd.},
 author    = {Andersson, Mariana},
 keyword   = {Skola,folkhögskola,skolavhopp,kvalitativ intervju,symbolisk interaktionism,socialkonstruktivism,signifikanta andra,primär och sekundär socialisation,kapital,habitus,makt,motstånd,tvång,samtycke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att välja skolan igen, kanske, trots allt},
 year     = {2015},
}