Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Försäkringarna skapar trygghet för mig, att veta att jag får den hjälp jag behöver”

Telander, Emelie LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Den ökade individualiseringen i samhället har bidragit till att den sociala rörligheten ökar. Individen är inte lika bunden som tidigare vid familj, kollegor, grannar, arbete samt sin relation till omvärlden. Med hänsyn till detta anser flera sociologer (Beck, Bauman & Giddens) att individen associerar personligt ansvar med sitt öde i det moderna samhället. På detta sätt skapar individen riskhanteringsstrategier. Individen stöter kontinuerligt bort störande information i olika interaktionsmiljöer för att upprätthålla sin trygghet. Denna studie syftar till att undersöka försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Detta för att skapa en djupare förståelse för de... (More)
Den ökade individualiseringen i samhället har bidragit till att den sociala rörligheten ökar. Individen är inte lika bunden som tidigare vid familj, kollegor, grannar, arbete samt sin relation till omvärlden. Med hänsyn till detta anser flera sociologer (Beck, Bauman & Giddens) att individen associerar personligt ansvar med sitt öde i det moderna samhället. På detta sätt skapar individen riskhanteringsstrategier. Individen stöter kontinuerligt bort störande information i olika interaktionsmiljöer för att upprätthålla sin trygghet. Denna studie syftar till att undersöka försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Detta för att skapa en djupare förståelse för de riskhanteringsstrategier individen använder sig av samt om tecknandet av försäkringsskydd bidrar till upprätthållandet av trygghet genom att minimera de negativa utfall risken kan orsaka. En kvalitativ metod har tillämpats i denna uppsats. Detta har genomförts i form av nio semistrukturerade intervjuer med personer mellan 30 och 70 år. Detta för att undersöka individens riskhanteringsstrategier och dess koppling till trygghet. Undersökningen visar på att intervjupersonerna använder sig av försäkringsskydd för att minimera riskens negativa utfall. Det ekonomiska skyddet bidrar till känslor av trygghet och välbefinnande hos individen. Försäkringsskydd kan således definieras som en institution som ersätter kollektivet, eftersom individen kan köpa sig trygghet genom inkomst och utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Telander, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
Försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försäkring, Trygghet, Risk, Osäkerhet
language
Swedish
id
7357121
date added to LUP
2015-06-18 08:49:31
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7357121,
 abstract   = {Den ökade individualiseringen i samhället har bidragit till att den sociala rörligheten ökar. Individen är inte lika bunden som tidigare vid familj, kollegor, grannar, arbete samt sin relation till omvärlden. Med hänsyn till detta anser flera sociologer (Beck, Bauman & Giddens) att individen associerar personligt ansvar med sitt öde i det moderna samhället. På detta sätt skapar individen riskhanteringsstrategier. Individen stöter kontinuerligt bort störande information i olika interaktionsmiljöer för att upprätthålla sin trygghet. Denna studie syftar till att undersöka försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Detta för att skapa en djupare förståelse för de riskhanteringsstrategier individen använder sig av samt om tecknandet av försäkringsskydd bidrar till upprätthållandet av trygghet genom att minimera de negativa utfall risken kan orsaka. En kvalitativ metod har tillämpats i denna uppsats. Detta har genomförts i form av nio semistrukturerade intervjuer med personer mellan 30 och 70 år. Detta för att undersöka individens riskhanteringsstrategier och dess koppling till trygghet. Undersökningen visar på att intervjupersonerna använder sig av försäkringsskydd för att minimera riskens negativa utfall. Det ekonomiska skyddet bidrar till känslor av trygghet och välbefinnande hos individen. Försäkringsskydd kan således definieras som en institution som ersätter kollektivet, eftersom individen kan köpa sig trygghet genom inkomst och utbildning.},
 author    = {Telander, Emelie},
 keyword   = {Försäkring,Trygghet,Risk,Osäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Försäkringarna skapar trygghet för mig, att veta att jag får den hjälp jag behöver”},
 year     = {2015},
}