Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kartläggning av besöksgruppen hos den psykosociala personalen på ungdomsmottagningen i Region Skåne - Ungdomars självskattade psykiska hälsa utifrån levnadsvillkor och sociodemografiska faktorer

Hansen, Rebecka LU and Löfberg, Anna LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senaste decennierna. Ungdomsmottagningen är en viktig instans i främjandet av ungdomars psykiska hälsa samt i förebyggandet av psykisk ohälsa. Det är därmed väsentligt att den psykosociala verksamheten på ungdomsmottagningen anpassas till besöksgruppen samt dess behov av stöd. Syftet med studien var att kartlägga besöksgruppen hos den psykosociala personalen på ungdomsmottagningen i Region Skåne. Detta genomfördes utifrån två huvudfrågor som dels handlade om vilken besöksgruppen hos den psykosociala personalen är och dels om vilken inverkan levnadsvillkor och sociodemografiska faktorer har på ungdomars psykiska hälsa. En enkätundersökning genomfördes och enkäten som besvarades av 232 ungdomar... (More)
Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senaste decennierna. Ungdomsmottagningen är en viktig instans i främjandet av ungdomars psykiska hälsa samt i förebyggandet av psykisk ohälsa. Det är därmed väsentligt att den psykosociala verksamheten på ungdomsmottagningen anpassas till besöksgruppen samt dess behov av stöd. Syftet med studien var att kartlägga besöksgruppen hos den psykosociala personalen på ungdomsmottagningen i Region Skåne. Detta genomfördes utifrån två huvudfrågor som dels handlade om vilken besöksgruppen hos den psykosociala personalen är och dels om vilken inverkan levnadsvillkor och sociodemografiska faktorer har på ungdomars psykiska hälsa. En enkätundersökning genomfördes och enkäten som besvarades av 232 ungdomar mätte psykisk hälsa utifrån självskattningsformuläret Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Även levnadsvillkor och sociodemografiska faktorer samt ungdomens kontakt med ungdomsmottagningen undersöktes. I resultatet kunde könsskillnader i självskattad psykisk hälsa samt könsskillnader i upplevt socialt stöd konstateras. Sammanfattningsvis fastslogs att de skillnader i psykisk hälsa utifrån levnadsvillkor och sociodemografiska faktorer som kunde urskiljas var relativt små. Besöksgruppens psykiska hälsa var således i hög grad oberoende av faktorer såsom ålder, antal besök på ungdomsmottagningen, socialt nätverk, HBTQ, bostadsort samt klass. (Less)
Abstract
Mental ill-health among adolescents has increased over the past decades. The youth clinic is an important instance in promoting mental health and preventing mental ill-health. Hence, it is important to adjust the psychosocial work to the visit group and its needs of support. The purpose of this study was to chart the visit group at the psychosocial staff at the youth clinic in Region Skåne. This was conducted through questions concerning the visit group and its characteristics and the influence of living conditions and sociodemographic factors on mental health among adolescents. A questionnaire was handed out and responded by 232 adolescents. The questionnaire measured mental health based on the Hospital Anxiety and Depression Scale... (More)
Mental ill-health among adolescents has increased over the past decades. The youth clinic is an important instance in promoting mental health and preventing mental ill-health. Hence, it is important to adjust the psychosocial work to the visit group and its needs of support. The purpose of this study was to chart the visit group at the psychosocial staff at the youth clinic in Region Skåne. This was conducted through questions concerning the visit group and its characteristics and the influence of living conditions and sociodemographic factors on mental health among adolescents. A questionnaire was handed out and responded by 232 adolescents. The questionnaire measured mental health based on the Hospital Anxiety and Depression Scale self-report instrument (HADS). Moreover, living conditions, sociodemographic factors and the contact between the adolescent and the youth clinic was examined. The results showed gender differences concerning self-reported mental health, but also concerning perceived social support. In conclusion, the differences in mental health based on living conditions and sociodemographic factors found were relatively small. The visit groups’ mental health was to a high extent independent from factors such as age, number of visits at the youth clinic, social network, HBTQ, place of residence and social class. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Rebecka LU and Löfberg, Anna LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ungdomsmottagningen, samtalsstöd, ungdomars psykiska hälsa och ohälsa, HADS, Region Skåne Youth clinic, conversational therapy, adolescents’ mental health and ill-health, Region Skåne
language
Swedish
id
7357986
date added to LUP
2015-06-17 12:14:56
date last changed
2018-01-30 15:33:44
@misc{7357986,
 abstract   = {Mental ill-health among adolescents has increased over the past decades. The youth clinic is an important instance in promoting mental health and preventing mental ill-health. Hence, it is important to adjust the psychosocial work to the visit group and its needs of support. The purpose of this study was to chart the visit group at the psychosocial staff at the youth clinic in Region Skåne. This was conducted through questions concerning the visit group and its characteristics and the influence of living conditions and sociodemographic factors on mental health among adolescents. A questionnaire was handed out and responded by 232 adolescents. The questionnaire measured mental health based on the Hospital Anxiety and Depression Scale self-report instrument (HADS). Moreover, living conditions, sociodemographic factors and the contact between the adolescent and the youth clinic was examined. The results showed gender differences concerning self-reported mental health, but also concerning perceived social support. In conclusion, the differences in mental health based on living conditions and sociodemographic factors found were relatively small. The visit groups’ mental health was to a high extent independent from factors such as age, number of visits at the youth clinic, social network, HBTQ, place of residence and social class.},
 author    = {Hansen, Rebecka and Löfberg, Anna},
 keyword   = {Ungdomsmottagningen,samtalsstöd,ungdomars psykiska hälsa och ohälsa,HADS,Region Skåne Youth clinic,conversational therapy,adolescents’ mental health and ill-health,Region Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av besöksgruppen hos den psykosociala personalen på ungdomsmottagningen i Region Skåne - Ungdomars självskattade psykiska hälsa utifrån levnadsvillkor och sociodemografiska faktorer},
 year     = {2015},
}