Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Våtmarker – ur ett miljörättsligt perspektiv: En studie av tillståndsprocess, nytta och värdering

Svensson, Emmy LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Wetlands are natural ecosystems that are valuable in many aspects since they offer multiple benefits. According to the Environmental Code wetlands larger than 5 ha are licensed water activities. As the authorization process can be both time and resource consuming this study aims to study the process and try to identify where there may be gaps or obstacles. Since wetlands are valuable ecosystems, it is important that the process is clear and efficient. Therefore, it is interesting to see how the value of wetlands is taken into consideration in the process and the decision making by identifying what may affect whether permission is given or not.

In this study literature regarding the authorization process and value of wetlands were... (More)
Wetlands are natural ecosystems that are valuable in many aspects since they offer multiple benefits. According to the Environmental Code wetlands larger than 5 ha are licensed water activities. As the authorization process can be both time and resource consuming this study aims to study the process and try to identify where there may be gaps or obstacles. Since wetlands are valuable ecosystems, it is important that the process is clear and efficient. Therefore, it is interesting to see how the value of wetlands is taken into consideration in the process and the decision making by identifying what may affect whether permission is given or not.

In this study literature regarding the authorization process and value of wetlands were studied, then a figure of the authorization process was created. Through interviews with a consultant and the provincial government, details from two important parties of the process were obtained. By using the details the initial question could then be answered.

After interviews and discussions, it is clear that the problems that can arise during the process is the fact that the process is both time and resource consuming whilst the information concerning the process are a bit inadequate. Also, technical conditions are required to solve the problems of conflicting interests, such as protected species in the area.

Permission will never be announced without the support of the Environmental Code. It is also required that the wetland prove to have a greater value than the costs that may arise or that the operator has the right to use the water provided to the activity.

In summary, it should be mentioned that further studies are needed but also, without benefits, technology and legislation a wetland can not be constructed. It is therefore important to have knowledge about the three aspects during the application. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Emmy SvenssonVåtmarker: tillstånd, nytta och värdering

Våtmarker finns över hela världen. Det är naturliga ekosystem som bidrar med många nyttor och ekosystemtjänster. Att anlägga en våtmark större än 5 ha kräver enligt miljöbalken tillstånd. Att söka tillstånd kan både anses som krångligt, dyrt och tidskrävande. Tillståndsprocessen bör studeras för att identifiera var problem kan uppstå samt förstå varför tillstånd meddelas eller inte.

Studie syftar till att studera tillståndsprocessen för anläggande av våtmarker då våtmarker som är större än 5 ha är tillståndspliktiga vattenverksamheter enligt miljöbalken. Våtmarker är värdefulla ekosystem ur ett miljövetenskapligt perspektiv eftersom de bidrar med många nyttor. Inte minst... (More)
Emmy SvenssonVåtmarker: tillstånd, nytta och värdering

Våtmarker finns över hela världen. Det är naturliga ekosystem som bidrar med många nyttor och ekosystemtjänster. Att anlägga en våtmark större än 5 ha kräver enligt miljöbalken tillstånd. Att söka tillstånd kan både anses som krångligt, dyrt och tidskrävande. Tillståndsprocessen bör studeras för att identifiera var problem kan uppstå samt förstå varför tillstånd meddelas eller inte.

Studie syftar till att studera tillståndsprocessen för anläggande av våtmarker då våtmarker som är större än 5 ha är tillståndspliktiga vattenverksamheter enligt miljöbalken. Våtmarker är värdefulla ekosystem ur ett miljövetenskapligt perspektiv eftersom de bidrar med många nyttor. Inte minst bidrar de med fina miljöer att vistas i för att njuta av vacker natur.

För att optimera arbetet och öka viljan att arbeta för att bevara, restaurera och anlägga våtmarker är det viktigt att tillståndsprocessen är tydlig och effektiv. Att identifiera vilka hinder som kan uppstå samt varför tillstånd för anläggning meddelas eller inte är en bra början i detta arbete. För att förenkla beskrivningen av tillståndsprocessen upprättades en figur över processen. Figuren var även ett hjälpmedel och låg till grund för genomförda intervjuer i studien.

Den främsta problematiken verkar ligga i att processen är tids- och resurskrävande samtidigt som den tillgängliga litteraturen är en aning bristande. Då relativt få tidigare studier finns att tillgå är det lätt för missförstånd och misstolkning av den information som finns. Figuren som upprättades i denna studie krävde exempelvis revidering efter att det tillkom detaljer vid intervjuerna. Ett tillstånd meddelas aldrig utan stöd av miljöbalken eftersom balken är styrande lagstiftning. Det krävs även att det finns tekniska förutsättningar och att de klarläggs i ett tidigt skede i processen för att kunna lösa problem gällande exempelvis skyddade arter eller andra skyddsvärda intressen i området. Verksamheten måste ha ett högre värde än de kostnader som kan uppstå och verksamhetsutövaren måste har rätt att råda över och bruka de vatten som verksamheten avser för att tillstånd ska meddelas.

Sammanfattningsvis anses nytta, teknik och lagstiftning vara styrande vid ansökan och beslut. En ansökan upprättas inte om nyttan är lägre än kostnaderna eller om det inte finns tekniska förutsättningar. Ansökan kan inte upprättas och tillstånd meddelas inte om det inte finns stöd i miljöbalken varför balken har en grundläggande och även avgörande funktion i processen.

Handledare: Johanna Alkan Olsson
Examensarbete 15 hp i miljövetenskap, 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Emmy LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Våtmark Wetland Tillståndsprocess
language
Swedish
id
7358020
date added to LUP
2015-06-18 11:10:38
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7358020,
 abstract   = {Wetlands are natural ecosystems that are valuable in many aspects since they offer multiple benefits. According to the Environmental Code wetlands larger than 5 ha are licensed water activities. As the authorization process can be both time and resource consuming this study aims to study the process and try to identify where there may be gaps or obstacles. Since wetlands are valuable ecosystems, it is important that the process is clear and efficient. Therefore, it is interesting to see how the value of wetlands is taken into consideration in the process and the decision making by identifying what may affect whether permission is given or not.

In this study literature regarding the authorization process and value of wetlands were studied, then a figure of the authorization process was created. Through interviews with a consultant and the provincial government, details from two important parties of the process were obtained. By using the details the initial question could then be answered.

After interviews and discussions, it is clear that the problems that can arise during the process is the fact that the process is both time and resource consuming whilst the information concerning the process are a bit inadequate. Also, technical conditions are required to solve the problems of conflicting interests, such as protected species in the area.

Permission will never be announced without the support of the Environmental Code. It is also required that the wetland prove to have a greater value than the costs that may arise or that the operator has the right to use the water provided to the activity. 

In summary, it should be mentioned that further studies are needed but also, without benefits, technology and legislation a wetland can not be constructed. It is therefore important to have knowledge about the three aspects during the application.},
 author    = {Svensson, Emmy},
 keyword   = {Våtmark Wetland Tillståndsprocess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våtmarker – ur ett miljörättsligt perspektiv: En studie av tillståndsprocess, nytta och värdering},
 year     = {2015},
}