Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsumera mera - En studie om den unga storstadsbons konsumtion

Svahn, Hanna LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Konsumtionen har ökat 25 % de senaste tio åren och har blivit en allt viktigare del i individens liv. Den ökade konsumtionen innebär både fördelar och nackdelar för individen. Uppsatsens syfte är att
diskutera vilka anledningar och motiv det finns för den unga storstadsbon i Sverige att konsumera. Syftet är även att se om det finns samband mellan konsumtion och identitet. Metoden som har använts i uppsatsen är semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och fyra män mellan 25-40 år.
Teorin som har använts för att analysera empirin i uppsatsen är Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumtionssliv och konsumtionssamhället samt Erving Goffmans dramaturgiska modell. Resultatet i studien visar på att det finns flera olika motiv till att... (More)
Konsumtionen har ökat 25 % de senaste tio åren och har blivit en allt viktigare del i individens liv. Den ökade konsumtionen innebär både fördelar och nackdelar för individen. Uppsatsens syfte är att
diskutera vilka anledningar och motiv det finns för den unga storstadsbon i Sverige att konsumera. Syftet är även att se om det finns samband mellan konsumtion och identitet. Metoden som har använts i uppsatsen är semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och fyra män mellan 25-40 år.
Teorin som har använts för att analysera empirin i uppsatsen är Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumtionssliv och konsumtionssamhället samt Erving Goffmans dramaturgiska modell. Resultatet i studien visar på att det finns flera olika motiv till att den unga storstadsbon konsumerar. Bland dessa är konsumtionssamhällets egenskaper, det stora utbudet på marknaden, att individen påverkas av sin omgivning samt att konsumtionen ofta görs av automatik utan större eftertanke. Ett annat motiv till konsumtion är att individen vill hitta och ge uttryck för sin identitet,
vilket även visar på att det finns tydliga samband mellan konsumtion och identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svahn, Hanna LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsumtion, konsumtionssamhälle, identitet, Zygmunt Bauman, Erving Goffman
language
Swedish
id
7358545
date added to LUP
2015-06-18 13:31:47
date last changed
2015-06-18 13:31:47
@misc{7358545,
 abstract   = {Konsumtionen har ökat 25 % de senaste tio åren och har blivit en allt viktigare del i individens liv. Den ökade konsumtionen innebär både fördelar och nackdelar för individen. Uppsatsens syfte är att
diskutera vilka anledningar och motiv det finns för den unga storstadsbon i Sverige att konsumera. Syftet är även att se om det finns samband mellan konsumtion och identitet. Metoden som har använts i uppsatsen är semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och fyra män mellan 25-40 år.
Teorin som har använts för att analysera empirin i uppsatsen är Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumtionssliv och konsumtionssamhället samt Erving Goffmans dramaturgiska modell. Resultatet i studien visar på att det finns flera olika motiv till att den unga storstadsbon konsumerar. Bland dessa är konsumtionssamhällets egenskaper, det stora utbudet på marknaden, att individen påverkas av sin omgivning samt att konsumtionen ofta görs av automatik utan större eftertanke. Ett annat motiv till konsumtion är att individen vill hitta och ge uttryck för sin identitet,
vilket även visar på att det finns tydliga samband mellan konsumtion och identitet.},
 author    = {Svahn, Hanna},
 keyword   = {konsumtion,konsumtionssamhälle,identitet,Zygmunt Bauman,Erving Goffman},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumera mera - En studie om den unga storstadsbons konsumtion},
 year     = {2015},
}