Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Har vi med allt nu?” – En kvalitativ studie om hur strategiskt miljö- och klimatarbete integreras på kommunal nivå.

Matschke Ekholm, Hanna LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to illustrate the complexity when integrating environmental and climate strategic questions in local governments. The study gives an account for significant aspects when mainstreaming environment and climate consideration in municipality organizations, what obstacles there are and how it can be organized in order to be more successful. For this purpose a qualitative approach has been used. Eleven strategic planners of different kind in the environmental and climate sector have been interviewed in order to reach an understanding about their experiences when trying to mainstream environment and climate into local government. The study shows that to successfully integrate these questions comes with a great deal of complexity.... (More)
This study aims to illustrate the complexity when integrating environmental and climate strategic questions in local governments. The study gives an account for significant aspects when mainstreaming environment and climate consideration in municipality organizations, what obstacles there are and how it can be organized in order to be more successful. For this purpose a qualitative approach has been used. Eleven strategic planners of different kind in the environmental and climate sector have been interviewed in order to reach an understanding about their experiences when trying to mainstream environment and climate into local government. The study shows that to successfully integrate these questions comes with a great deal of complexity. There are structural obstacles and the question of climate and environmental strategy is argued to be situated in an institutional void where the existing structures leave no room for this new area of politics. The consequence is failure when trying to include it into ongoing local processes. Important aspects are also how different processes in the municipality is formulated and which involvement and responsibilities different actors have, and should take. The vague formulation of political goals often give reasons for conflict and is a significant obstacle for the environment and climate questions to be implemented successfully and thereby integrated and perceived as legitimate. Conclusions are that the structures in local governments are not adapted to long term strategic questions and therefore they hinder the implementation of measures taken against climate change and for a better environment. However, the strategic questions are reaching higher priority. The controlling processes within the municipality are going through changes and are becoming clearer and more systematic, this is understood as an important aspect for successful integration. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hanna Matschke Ekholm

”Har vi med allt nu?”
– En kvalitativ studie om hur strategiskt miljö- och klimatarbete integreras på kommunal nivå.

En stor del av koldioxidutsläpp och miljöförstöring sker genom aktiviteter och beslut av individer och organisationer på lokal nivå. Sverige har ett starkt kommunalt självstyre och stora möjligheter att göra skillnad. Det strategiska miljö- och klimatarbetet inom kommuner är därför intressant att studera. 9 av 10 kommuner arbetar med miljömål på något sätt och miljö- och klimatarbetet är något som prioriteras allt mer. Trots det upplever många miljöstrateger att frågorna inte får genomslag som önskat. Vad kan det bero på?

Genom att se till strukturella hinder, processorienterade hinder och... (More)
Hanna Matschke Ekholm

”Har vi med allt nu?”
– En kvalitativ studie om hur strategiskt miljö- och klimatarbete integreras på kommunal nivå.

En stor del av koldioxidutsläpp och miljöförstöring sker genom aktiviteter och beslut av individer och organisationer på lokal nivå. Sverige har ett starkt kommunalt självstyre och stora möjligheter att göra skillnad. Det strategiska miljö- och klimatarbetet inom kommuner är därför intressant att studera. 9 av 10 kommuner arbetar med miljömål på något sätt och miljö- och klimatarbetet är något som prioriteras allt mer. Trots det upplever många miljöstrateger att frågorna inte får genomslag som önskat. Vad kan det bero på?

Genom att se till strukturella hinder, processorienterade hinder och implementeringsproblematik syftar uppsatsen till att undersöka betydande faktorer för att framgångsrikt kunna integrera miljö- och klimatfrågor i kommunal verksamhet. De teoretiska perspektiv som används för att förklara vad det kan bero på att miljö- och klimatfrågorna integreras mer eller mindre framgångsrikt är framförallt mainstreamingteori. Mainstreaming syftar till att ändra organisationers karaktär och genomsyra verksamheten, det uppnås av att processer förändras. För att komplettera undersöker studien strukturella hinder i form av teorin om att miljö- och klimatfrågorna fungerar i ett institutionellt tomrum, vilket betyder att de inte har någon naturlig plats i den kommunala organisationen. Detta orsakar svårigheter för att frågorna ska uppfattas som legitima och kunna implementeras. Implementeringsteori beskriver problematik som kan uppstå vid beslutsfattande och implementering.

11 kommuner har undersökts och de som intervjuats är miljöstrateger och liknande inom den kommunala förvaltningen. Det är samtliga respondenternas uppfattningar och upplevelser som undersökts för att försöka besvara hur det strategiska arbetet kan integreras och vad det är som hindrar det. Flertalet strateger upplever att miljö- och klimatfrågorna är integrerade till viss del i den kommunala verksamheten. Det har de senaste åren, på många håll, blivit ett förbättrat strategiskt arbete med ökat systematiskt arbete och tydlighet i förankring, implementering och uppföljning. Respondenterna vittnar om att det fortfarande finns mycket arbete kvar och att det är lättare att integrera de här frågorna i vissa sektorer och förvaltningar, men överlag verkar de strategiska frågorna få ökad prioritet och i många kommuner får de strategiska frågorna nu större utrymme.

Studien visar att frågan om att integrera miljö- och klimatfrågorna i kommunal verksamhet är komplex, det är många faktorer som spelar roll. De kommunala strukturerna är av stor betydelse och nästan alla respondenter menar att det spelar stor roll var i verksamheten miljöstrategen är placerad. Är tjänsten placerad i en fackförvaltning ges inte samma förutsättningar som om tjänsten är placerad under kommunstyrelsen där det finns större möjligheter att arbeta övergripande. Hur exempelvis budgetprocessen är utformad skiljer sig mycket åt mellan de undersöka kommunerna och är en betydande aspekt i hur miljö- och klimatfrågorna prioriteras. Prioriteringarna är också avgörande för om och hur uppsatta politiska mål kan nås. Att mål och beslut är tydliga är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas integrera miljö- och klimatfrågorna. Även att det finns ett tydligt uppdrag som inte lämnar utrymme för tolkning, genom hela implementeringsprocessen.

De mindre kommunerna är i behov av mer resurser och det kan behövas stöd för att de ska nå upp till samma nivå som de större kommunerna men så länge det inte finns rätt förutsättningar i form av en given plats för frågorna och utformade processer anpassade för långsiktiga strategiska frågor så är det osäkert hur mycket mer resurser hjälper.Handledare: Tomas Bergström, statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet
Examensarbete 15/30 hp i Miljövetenskap – tillämpad klimatstrategi 2015
CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Matschke Ekholm, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
coordination, structures, local government, institutional void, environment and climate strategy, Mainstream, intelligibility, implementation.
language
Swedish
id
7358985
date added to LUP
2015-06-18 11:22:48
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7358985,
 abstract   = {This study aims to illustrate the complexity when integrating environmental and climate strategic questions in local governments. The study gives an account for significant aspects when mainstreaming environment and climate consideration in municipality organizations, what obstacles there are and how it can be organized in order to be more successful. For this purpose a qualitative approach has been used. Eleven strategic planners of different kind in the environmental and climate sector have been interviewed in order to reach an understanding about their experiences when trying to mainstream environment and climate into local government. The study shows that to successfully integrate these questions comes with a great deal of complexity. There are structural obstacles and the question of climate and environmental strategy is argued to be situated in an institutional void where the existing structures leave no room for this new area of politics. The consequence is failure when trying to include it into ongoing local processes. Important aspects are also how different processes in the municipality is formulated and which involvement and responsibilities different actors have, and should take. The vague formulation of political goals often give reasons for conflict and is a significant obstacle for the environment and climate questions to be implemented successfully and thereby integrated and perceived as legitimate. Conclusions are that the structures in local governments are not adapted to long term strategic questions and therefore they hinder the implementation of measures taken against climate change and for a better environment. However, the strategic questions are reaching higher priority. The controlling processes within the municipality are going through changes and are becoming clearer and more systematic, this is understood as an important aspect for successful integration.},
 author    = {Matschke Ekholm, Hanna},
 keyword   = {coordination,structures,local government,institutional void,environment and climate strategy,Mainstream,intelligibility,implementation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Har vi med allt nu?” – En kvalitativ studie om hur strategiskt miljö- och klimatarbete integreras på kommunal nivå.},
 year     = {2015},
}