Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postevent misinformation delivered by YOU! – Merging the choice blindness and misinformation effect paradigms

Stille, Lotta LU and Norin, Emelie LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Valblindhet innebär ett misslyckande att upptäcka en diskrepans mellan ett val man gör och dess utfall. The misinformation effect uppstår när ens hågkomst av en händelse förändras för att ny, felaktig information om händelsen givits. Syftet med denna studie var dels att undersöka huruvida valblindhet kan skapas för personers hågkomst av en händelse de bevittnat, och dels om valblindhet i så fall påverkar den senare redogörelsen av händelsen. Således sammanflätades valblindhetsparadigmet med misinformation effect-paradigmet. I ett experiment fick deltagare se en kort film och sedan fylla i en enkät om händelser i filmen. Några av deras svar manipulerades. Deltagarna motiverade sina manipulerade val, och deras senare hågkomst av den... (More)
Valblindhet innebär ett misslyckande att upptäcka en diskrepans mellan ett val man gör och dess utfall. The misinformation effect uppstår när ens hågkomst av en händelse förändras för att ny, felaktig information om händelsen givits. Syftet med denna studie var dels att undersöka huruvida valblindhet kan skapas för personers hågkomst av en händelse de bevittnat, och dels om valblindhet i så fall påverkar den senare redogörelsen av händelsen. Således sammanflätades valblindhetsparadigmet med misinformation effect-paradigmet. I ett experiment fick deltagare se en kort film och sedan fylla i en enkät om händelser i filmen. Några av deras svar manipulerades. Deltagarna motiverade sina manipulerade val, och deras senare hågkomst av den ursprungliga händelsen undersöktes sedan genom ytterligare en enkät. Valblindhet skapades för 72 % av deltagarna. 68 % av de valblinda deltagarna ändrade sin hågkomst av händelsen i linje med manipulationerna. Bara 19 % av deltagarna i kontrollbetingelsen ändrade sin hågkomst, en signifikant skillnad. Studien ger ny information om valblindhet och dess möjliga effekter på hågkomsten av en händelse. Resultaten tyder på att människor kan riskera att oavsiktligt förse sig själva med vilseledande information om en bevittnad händelse, och att detta kan förändra deras hågkomst. (Less)
Abstract
Choice blindness is the failure to detect a discrepancy between a choice and its outcome. The misinformation effect occurs when the recollection of an event changes because new, misleading information about the event is received. The purpose of this study was to merge the choice blindness and misinformation effect paradigms, and thus examine whether choice blindness can be created for individuals’ recollections of a witnessed event, and whether this would affect later recollections of the event. In an experiment, participants watched a short film, and filled out a questionnaire about events in the film. Some of their answers were then manipulated. The participants gave motivations for their manipulated choices, and later their recollection... (More)
Choice blindness is the failure to detect a discrepancy between a choice and its outcome. The misinformation effect occurs when the recollection of an event changes because new, misleading information about the event is received. The purpose of this study was to merge the choice blindness and misinformation effect paradigms, and thus examine whether choice blindness can be created for individuals’ recollections of a witnessed event, and whether this would affect later recollections of the event. In an experiment, participants watched a short film, and filled out a questionnaire about events in the film. Some of their answers were then manipulated. The participants gave motivations for their manipulated choices, and later their recollection of the original event was tested through another questionnaire. Choice blindness was created for 72% of the participants. 68% of the choice blind participants changed their recollection of the event in line with the manipulations. Only 19% of the participants in the control condition changed their recollection, a significant difference. This study provides new information about choice blindness and its possible effects on the recollections of events. It seems that people may inadvertently be at risk of providing themselves with misleading information about an event, causing the recollection of it to change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stille, Lotta LU and Norin, Emelie LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
misinformation effect, episodic memory, eyewitness, experiment, choice blindness
language
English
id
7359001
date added to LUP
2015-07-02 14:54:41
date last changed
2015-07-02 14:54:41
@misc{7359001,
 abstract   = {Choice blindness is the failure to detect a discrepancy between a choice and its outcome. The misinformation effect occurs when the recollection of an event changes because new, misleading information about the event is received. The purpose of this study was to merge the choice blindness and misinformation effect paradigms, and thus examine whether choice blindness can be created for individuals’ recollections of a witnessed event, and whether this would affect later recollections of the event. In an experiment, participants watched a short film, and filled out a questionnaire about events in the film. Some of their answers were then manipulated. The participants gave motivations for their manipulated choices, and later their recollection of the original event was tested through another questionnaire. Choice blindness was created for 72% of the participants. 68% of the choice blind participants changed their recollection of the event in line with the manipulations. Only 19% of the participants in the control condition changed their recollection, a significant difference. This study provides new information about choice blindness and its possible effects on the recollections of events. It seems that people may inadvertently be at risk of providing themselves with misleading information about an event, causing the recollection of it to change.},
 author    = {Stille, Lotta and Norin, Emelie},
 keyword   = {misinformation effect,episodic memory,eyewitness,experiment,choice blindness},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postevent misinformation delivered by YOU! – Merging the choice blindness and misinformation effect paradigms},
 year     = {2015},
}