Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Prefabricerade betongbroar - vad hindrar dess användning i Sverige?

Kelly, Sean (2015) In ISRN: LUTVDG/TVBM--15/5098--SE VBM820 20151
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Prefabricerade betongbroar – vad hindrar dess utveckling i
Sverige?
Författare: Sean Kelly
Handledare: Katja Fridh, Institutionen för bygg- och miljöteknologi,
Byggnadsmaterial, LTH
Lars Persson, NCC
Problemställning: NCC Montagebro har haft svårt att få ett genomslag på
marknaden och detta kan bero på flera olika anledningar. En av
de saker som ofta omnämns är att de inte är estetiskt tilltalande.
Vilka möjligheter som det finns för prefabricerade broar är
något som inte undersökts tidigare.
Syfte: Examensarbetets mål är att undersöka vilka möjligheter det
finns för att öka attraktionskraften hos prefabricerade
betongbroar. Det som arbetet kommer att fokusera på är hur
man kan minska/undvika... (More)
Sammanfattning
Titel: Prefabricerade betongbroar – vad hindrar dess utveckling i
Sverige?
Författare: Sean Kelly
Handledare: Katja Fridh, Institutionen för bygg- och miljöteknologi,
Byggnadsmaterial, LTH
Lars Persson, NCC
Problemställning: NCC Montagebro har haft svårt att få ett genomslag på
marknaden och detta kan bero på flera olika anledningar. En av
de saker som ofta omnämns är att de inte är estetiskt tilltalande.
Vilka möjligheter som det finns för prefabricerade broar är
något som inte undersökts tidigare.
Syfte: Examensarbetets mål är att undersöka vilka möjligheter det
finns för att öka attraktionskraften hos prefabricerade
betongbroar. Det som arbetet kommer att fokusera på är hur
man kan minska/undvika färgskiftningar i platsgjuten och
prefabricerade betongkomponenter och vilka möjligheter det
finns att utveckla prefabricerade betongbroar utseendemässigt.
Metod: Arbetet kommer främst att baseras på kvalitativa intervjuer
samt en litteraturstudie. Utöver detta har även ett platsbesök
utförts i Skänninge där två stycken NCC Montagebroar har
byggts.
Slutsatser: Det finns stora möjligheter att utveckla prefabricerade broar.
För att öka möjligheterna och attraktionskraften hos
prefabricerade broar finns det flera olika vägar att gå, en av
dessa är att arbeta med ytorna. Betong erbjuder stora
möjligheter att experimentera med ytor, genom grafisk betong
eller genom olika strukturer i ytan genom exempelvis olika
matriser.
Skiftningar i färg mellan prefabricerad och platsgjuten betong
är inget som den vanliga betraktaren lägger märke till.
Skiftningar i färg förekommer inte enbart mellan prefabricerad
betong och platsgjuten utan det uppstår även skiftningar mellan
olika gjutetapper i den platsgjutna betongen.
Prefabricerade betongbroar – vad hindrar dess utveckling i Sverige?
V
För att öka attraktionskraften hos prefabricerade broar bör
möjligheten till spännarmerade balkar undersökas. Detta skulle
öka användningsområdena för de prefabricerade broarna
avsevärt då större spännvidder kan uppnås. En annan
utveckling skulle vara att ta fram en utbytbar kantbalk.
Kantbalkar behöver repareras eller bytas ut då dessa är i en
utsatt miljö. Att då erbjuda en möjlighet att byta ut denna utan
stora ingrep borde öka marknaden för prefabricerade broar.
Idag ställs det samma krav på broar som byggs där få personer
ser dem som på broar som byggs där många människor
passerar och ser dem. Detta känns onödigt då det i många fall
inte är någon som kommer att betrakta broarna bortsett från
någon enstaka person. Det borde då vara bättre att ställa olika
krav på dessa broar så att kraven på utformning blir lägre,
exempelvis genom att inte behöva jobba med betongytorna på
samma sätt, för broar där få passerar samtidigt som mer
resurser och fokus kan läggas på broar där fler personer
passerar och får ta del av dessa byggnadsverk.
För att göra det enkelt för beställare att se vilka valmöjligheter
som finns med prefabricerade broar kan en katalog utvecklas,
där brons grundkonstruktion är en enkel prefabricerade bro,
men som sedan kan byggas på med olika tillval. Exempelvis
ytstrukturer, färger eller olika ”kjol-paket”, dessa skulle vara
olika tillvalspaket.
Det finns olika ingrep som skulle höja prefabricerade broars
estetiska framtoning. Det gäller att någon är villig att ta
initiativet och risken för att utveckla prefabricerade broar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kelly, Sean
supervisor
organization
alternative title
Precast concrete bridges – what is preventing its development in Sweden?
course
VBM820 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
NCC Montagebro, prefabbroar, Prefabricerade broar, broestetik, utformning av broar, tillvalspaket
publication/series
ISRN: LUTVDG/TVBM--15/5098--SE
report number
TVBM 5098
ISSN
0348-7911 TVBM
language
Swedish
id
7359333
date added to LUP
2015-06-18 15:22:53
date last changed
2015-06-18 15:22:53
@misc{7359333,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Prefabricerade betongbroar – vad hindrar dess utveckling i
Sverige?
Författare: Sean Kelly
Handledare: Katja Fridh, Institutionen för bygg- och miljöteknologi,
Byggnadsmaterial, LTH
Lars Persson, NCC
Problemställning: NCC Montagebro har haft svårt att få ett genomslag på
marknaden och detta kan bero på flera olika anledningar. En av
de saker som ofta omnämns är att de inte är estetiskt tilltalande.
Vilka möjligheter som det finns för prefabricerade broar är
något som inte undersökts tidigare.
Syfte: Examensarbetets mål är att undersöka vilka möjligheter det
finns för att öka attraktionskraften hos prefabricerade
betongbroar. Det som arbetet kommer att fokusera på är hur
man kan minska/undvika färgskiftningar i platsgjuten och
prefabricerade betongkomponenter och vilka möjligheter det
finns att utveckla prefabricerade betongbroar utseendemässigt.
Metod: Arbetet kommer främst att baseras på kvalitativa intervjuer
samt en litteraturstudie. Utöver detta har även ett platsbesök
utförts i Skänninge där två stycken NCC Montagebroar har
byggts.
Slutsatser: Det finns stora möjligheter att utveckla prefabricerade broar.
För att öka möjligheterna och attraktionskraften hos
prefabricerade broar finns det flera olika vägar att gå, en av
dessa är att arbeta med ytorna. Betong erbjuder stora
möjligheter att experimentera med ytor, genom grafisk betong
eller genom olika strukturer i ytan genom exempelvis olika
matriser.
Skiftningar i färg mellan prefabricerad och platsgjuten betong
är inget som den vanliga betraktaren lägger märke till.
Skiftningar i färg förekommer inte enbart mellan prefabricerad
betong och platsgjuten utan det uppstår även skiftningar mellan
olika gjutetapper i den platsgjutna betongen.
Prefabricerade betongbroar – vad hindrar dess utveckling i Sverige?
V
För att öka attraktionskraften hos prefabricerade broar bör
möjligheten till spännarmerade balkar undersökas. Detta skulle
öka användningsområdena för de prefabricerade broarna
avsevärt då större spännvidder kan uppnås. En annan
utveckling skulle vara att ta fram en utbytbar kantbalk.
Kantbalkar behöver repareras eller bytas ut då dessa är i en
utsatt miljö. Att då erbjuda en möjlighet att byta ut denna utan
stora ingrep borde öka marknaden för prefabricerade broar.
Idag ställs det samma krav på broar som byggs där få personer
ser dem som på broar som byggs där många människor
passerar och ser dem. Detta känns onödigt då det i många fall
inte är någon som kommer att betrakta broarna bortsett från
någon enstaka person. Det borde då vara bättre att ställa olika
krav på dessa broar så att kraven på utformning blir lägre,
exempelvis genom att inte behöva jobba med betongytorna på
samma sätt, för broar där få passerar samtidigt som mer
resurser och fokus kan läggas på broar där fler personer
passerar och får ta del av dessa byggnadsverk.
För att göra det enkelt för beställare att se vilka valmöjligheter
som finns med prefabricerade broar kan en katalog utvecklas,
där brons grundkonstruktion är en enkel prefabricerade bro,
men som sedan kan byggas på med olika tillval. Exempelvis
ytstrukturer, färger eller olika ”kjol-paket”, dessa skulle vara
olika tillvalspaket.
Det finns olika ingrep som skulle höja prefabricerade broars
estetiska framtoning. Det gäller att någon är villig att ta
initiativet och risken för att utveckla prefabricerade broar.},
 author    = {Kelly, Sean},
 issn     = {0348-7911 TVBM},
 keyword   = {NCC Montagebro,prefabbroar,Prefabricerade broar,broestetik,utformning av broar,tillvalspaket},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {ISRN: LUTVDG/TVBM--15/5098--SE},
 title    = {Prefabricerade betongbroar - vad hindrar dess användning i Sverige?},
 year     = {2015},
}