Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kriminalitet ses som ett val: en kartläggning av normpraxis inom socialt brottsförebyggande arbetet riktat mot ungdomar i riskzon

Nilsson, Emma LU (2015) RÄSK02 20151
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att kartlägga om det finns en normativ praxis inom det sociala brottsförebyggande arbetet som för att tonåringar i medium till hög riskzon i Sverige inte ska hamna i kriminalitet. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och frågans syfte besvaras i en kvalitativ litteraturstudie som baseras på 1 avhandling, 5 böcker, 8 rapporter/ utvärderingar/ kartläggningar, 2 vetenskapliga artiklar samt information Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. I bearbetningen av materialet användes normteori genom en hermeneutisk ingångsvinkel för att identifiera om det fanns en normativ praxis för den sociala brottspreventionen.
Under kartläggningen normen inom social prevention och dess effekter under,... (More)
Syftet med denna uppsats var att kartlägga om det finns en normativ praxis inom det sociala brottsförebyggande arbetet som för att tonåringar i medium till hög riskzon i Sverige inte ska hamna i kriminalitet. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och frågans syfte besvaras i en kvalitativ litteraturstudie som baseras på 1 avhandling, 5 böcker, 8 rapporter/ utvärderingar/ kartläggningar, 2 vetenskapliga artiklar samt information Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. I bearbetningen av materialet användes normteori genom en hermeneutisk ingångsvinkel för att identifiera om det fanns en normativ praxis för den sociala brottspreventionen.
Under kartläggningen normen inom social prevention och dess effekter under, och efter i de fall utvärdering fanns, hölls proportionalitetsprincipen i åtanke. Utgångspunkten var de åtgärder som görs bör stå i proportion till syftet med åtgärden då antagandet var att preventionens intervention i individens liv skapar både avsedda och inte avsedda effekter.
Avgränsningen görs att brottspreventionen ska göras inom ramen för socialtjänstens uppdrag vilket gör uppsatsen rättssociologisk då uppsatsen studerar prevention som lagen belyser att socialtjänsten ska utföra.
Analysen görs med en hermeneutisk synvinkel och normer för hur preventionen ämnar påverka identifieras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Emma LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kriminologi, normer, social brottsprevention, ungdomar, rättssociologi
language
Swedish
id
7359452
date added to LUP
2015-06-25 11:50:39
date last changed
2015-06-25 11:50:39
@misc{7359452,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att kartlägga om det finns en normativ praxis inom det sociala brottsförebyggande arbetet som för att tonåringar i medium till hög riskzon i Sverige inte ska hamna i kriminalitet. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och frågans syfte besvaras i en kvalitativ litteraturstudie som baseras på 1 avhandling, 5 böcker, 8 rapporter/ utvärderingar/ kartläggningar, 2 vetenskapliga artiklar samt information Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. I bearbetningen av materialet användes normteori genom en hermeneutisk ingångsvinkel för att identifiera om det fanns en normativ praxis för den sociala brottspreventionen.
Under kartläggningen normen inom social prevention och dess effekter under, och efter i de fall utvärdering fanns, hölls proportionalitetsprincipen i åtanke. Utgångspunkten var de åtgärder som görs bör stå i proportion till syftet med åtgärden då antagandet var att preventionens intervention i individens liv skapar både avsedda och inte avsedda effekter.
Avgränsningen görs att brottspreventionen ska göras inom ramen för socialtjänstens uppdrag vilket gör uppsatsen rättssociologisk då uppsatsen studerar prevention som lagen belyser att socialtjänsten ska utföra.
Analysen görs med en hermeneutisk synvinkel och normer för hur preventionen ämnar påverka identifieras.},
 author    = {Nilsson, Emma},
 keyword   = {kriminologi,normer,social brottsprevention,ungdomar,rättssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminalitet ses som ett val: en kartläggning av normpraxis inom socialt brottsförebyggande arbetet riktat mot ungdomar i riskzon},
 year     = {2015},
}