Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styr normer om kön rättstillämpningen? En inblick i vad som menas med socialt nedbrytande beteende enligt LVU

Hogerud, Anna-Lena LU (2015) RÄS640 20151
Department of Sociology of Law
Abstract
This thesis examines if there are any differences depending on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU. Furthermore, if ethics and expectations about gender influence transpiracy and legal certainty in these cases.
The purpose is to find out if there are moral codes and expectations about how a girl or a boy should behave, which are not attended as guidelines for interpretation, which inflicts upon the investigations in LVU.
The major questions are: Does application of the law and legal certainty differ based on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU?
Does codes and expectations, beyond the ones expressed in the... (More)
This thesis examines if there are any differences depending on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU. Furthermore, if ethics and expectations about gender influence transpiracy and legal certainty in these cases.
The purpose is to find out if there are moral codes and expectations about how a girl or a boy should behave, which are not attended as guidelines for interpretation, which inflicts upon the investigations in LVU.
The major questions are: Does application of the law and legal certainty differ based on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU?
Does codes and expectations, beyond the ones expressed in the legislative framework rules, influence the application of the law?
To find answers to these questions I have studied theoretic models about law, codes and morality and also by performing interviews with rapporteurs at different Swedish administrative courts.
The analysis result shows that different expectations about how boys and girls should behave inflicts on the application of the law and also on legal certainty. There are special codes for girls according to sexual behaviour which are historically accepted in the moral codes of society. These codes becomes a part of the application even though they are not expressed in the legislative framework. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar om normer kring kön påverkar tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Tanken är att med hjälp av teori och kvalitativa studier i form av intervjuer belysa om normer om kön påverkar flickors och pojkars bedömningar och då också indirekt deras rättssäkerhet i de här fallen. Och om det kan vara så att det finns normer utanför de rättsregler och förarbeten lyfter fram som påverkar bedömningen utifrån ett könsperspektiv.
Med teoretiska utgångspunkter i hur normer och moral formas är ambitionen att belysa samspelet mellan moral och rätt och om det är så att normer om kön och förväntat beteende grundat på det påverkar rättstillämpningen.
Det... (More)
Uppsatsen behandlar om normer kring kön påverkar tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Tanken är att med hjälp av teori och kvalitativa studier i form av intervjuer belysa om normer om kön påverkar flickors och pojkars bedömningar och då också indirekt deras rättssäkerhet i de här fallen. Och om det kan vara så att det finns normer utanför de rättsregler och förarbeten lyfter fram som påverkar bedömningen utifrån ett könsperspektiv.
Med teoretiska utgångspunkter i hur normer och moral formas är ambitionen att belysa samspelet mellan moral och rätt och om det är så att normer om kön och förväntat beteende grundat på det påverkar rättstillämpningen.
Det teoretiska perspektivet tar utgångspunkt i Yvonne Hirdman, Matthias Baier och Måns Svenssons samt Annika Staafs forskning och Astrid Schlytters undersökning om kön och juridik och de slutsatser som framkom gällande könsmässiga normer vid tillämpningen av 3 §LVU.
I uppsatsens analytiska del reflekterar jag över hur rätten och de sociala normerna i samhället verkar parallellt och rättsystemets förmåga att utöva en normbildande verkan genom sina bedömningar. Vidare om kön påverkar bedömningen om vad som kan anses vara ett socialt nedbrytande beteende och den unges rättssäkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hogerud, Anna-Lena LU
supervisor
organization
course
RÄS640 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7362153
date added to LUP
2015-06-25 12:00:43
date last changed
2015-06-25 12:00:43
@misc{7362153,
 abstract   = {This thesis examines if there are any differences depending on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU. Furthermore, if ethics and expectations about gender influence transpiracy and legal certainty in these cases. 
The purpose is to find out if there are moral codes and expectations about how a girl or a boy should behave, which are not attended as guidelines for interpretation, which inflicts upon the investigations in LVU.
The major questions are: Does application of the law and legal certainty differ based on gender in interpretation of the procedural requirement ”socially destructive behaviour” in the LVU?
Does codes and expectations, beyond the ones expressed in the legislative framework rules, influence the application of the law?
To find answers to these questions I have studied theoretic models about law, codes and morality and also by performing interviews with rapporteurs at different Swedish administrative courts. 
The analysis result shows that different expectations about how boys and girls should behave inflicts on the application of the law and also on legal certainty. There are special codes for girls according to sexual behaviour which are historically accepted in the moral codes of society. These codes becomes a part of the application even though they are not expressed in the legislative framework.},
 author    = {Hogerud, Anna-Lena},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styr normer om kön rättstillämpningen? En inblick i vad som menas med socialt nedbrytande beteende enligt LVU},
 year     = {2015},
}