Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den fysiska arbetsmiljöns inverkan på hälsan, Riskerna med att jobba i en utsatt miljö

Appelqvist, Sebastian LU (2015) MVEK03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
In the year 2013 one fourth of the Swedish population felt some kind of
health problems caused by their work environment. Approximately
300 000 people that same year hade to report in sick in at least one day,
which is 6 % of the employed population of Sweden.

This study shows that the work environment has several ways to cause the
workers’ health problems. Noise might cause hearing loss, poor lighting
might cause headaches, the indoor air quality might cause sick building
syndrome and cancer, the work temperature might cause concentration
difficulties and the cleanliness of the workplace might cause the workers to feel different kind of uncomfortableness.

A survey made at the company Saint Gobain in Eslöv showed results that
... (More)
In the year 2013 one fourth of the Swedish population felt some kind of
health problems caused by their work environment. Approximately
300 000 people that same year hade to report in sick in at least one day,
which is 6 % of the employed population of Sweden.

This study shows that the work environment has several ways to cause the
workers’ health problems. Noise might cause hearing loss, poor lighting
might cause headaches, the indoor air quality might cause sick building
syndrome and cancer, the work temperature might cause concentration
difficulties and the cleanliness of the workplace might cause the workers to feel different kind of uncomfortableness.

A survey made at the company Saint Gobain in Eslöv showed results that
the majority of the workforce had the opinion that their workplace
environment needed improvements. Some of the workers have had
different kinds of discomfort caused by their workplace environment.
When employees were asked to rank the workplace environment factors
that they felt were the most important to them, the indoor air quality and
noise ended up on top.

The result shows that future studies in the field of the physical work
environment are needed because the most of the research has been
conducted on the psychosocial work environment. The knowledge of the
relationship between working conditions and accidents are inadequate as
well. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Examensarbete, Naturvetenskap, Lunds universitet
Sebastian Appelqvist
Den sjuka arbetsplatsen
Större delen av Sveriges befolkning har något typ av arbete. Arbetet utförs på en arbetsplats, en arbetsplats som i värsta fall gör dem sjuka. På en arbetsplats kan arbetaren utsättas för ohälsosamma mängder och nivåer av till exempel buller, luftkvalitet och temperatur.
Under år 2013 uppgav cirka en fjärdedel av den svenska befolkningen att de kände av någon form av hälsoproblem vars orsak var deras arbetsmiljö. Ungefär 300 000 personer under samma år sjukanmälde sig i minst en dag, vilket är 6% av den förvärvsarbetande befolkningen i. Denna studie visar att arbetsmiljön på flera olika sätt kan orsaka hälsoproblem för arbetarna som vistas i... (More)
Examensarbete, Naturvetenskap, Lunds universitet
Sebastian Appelqvist
Den sjuka arbetsplatsen
Större delen av Sveriges befolkning har något typ av arbete. Arbetet utförs på en arbetsplats, en arbetsplats som i värsta fall gör dem sjuka. På en arbetsplats kan arbetaren utsättas för ohälsosamma mängder och nivåer av till exempel buller, luftkvalitet och temperatur.
Under år 2013 uppgav cirka en fjärdedel av den svenska befolkningen att de kände av någon form av hälsoproblem vars orsak var deras arbetsmiljö. Ungefär 300 000 personer under samma år sjukanmälde sig i minst en dag, vilket är 6% av den förvärvsarbetande befolkningen i. Denna studie visar att arbetsmiljön på flera olika sätt kan orsaka hälsoproblem för arbetarna som vistas i miljön.
Buller kan orsaka hörselskador, dålig belysning kan orsaka huvudvärk, inomhusluftens kvalitet kan orsaka sjuka hus syndrom och cancer, arbetstemperaturen kan orsaka koncentrations svårigheter och städning av arbetsplatsen kan vara en bidragande faktor för olika typer av obehag.
I en undersökning som gjordes vid företaget Saint Gobain i Eslöv visade resultatet att majoriteten av arbetskraften hade uppfattningen om att miljön på deras arbetsplats behövde förbättringar. Några av de anställda hade haft olika typer av obehag som de misstänkte hade orsakats av deras arbetsmiljö. När de anställda ombads att rangordna arbetsplatsen miljöfaktorer efter vilken som var den viktigaste för dem, hamnade inomhusluftens kvalitet och buller hamnade i toppen.
Resultatet visar att framtida studier inom den fysiska arbetsmiljön behövs då större delen av forskningen har varit med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön. Kunskapen om förhållandet mellan arbetsvillkor och olyckor är idag otillräcklig.
Handledare: Maria Hansson
MVEK03, Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, 15 hp, 2015
CEC- Centrum för miljö- och klimatforskning, Lundsuniversitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelqvist, Sebastian LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7363082
date added to LUP
2015-06-18 11:05:33
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7363082,
 abstract   = {In the year 2013 one fourth of the Swedish population felt some kind of
health problems caused by their work environment. Approximately
300 000 people that same year hade to report in sick in at least one day,
which is 6 % of the employed population of Sweden.

This study shows that the work environment has several ways to cause the
workers’ health problems. Noise might cause hearing loss, poor lighting
might cause headaches, the indoor air quality might cause sick building
syndrome and cancer, the work temperature might cause concentration
difficulties and the cleanliness of the workplace might cause the workers to feel different kind of uncomfortableness.

A survey made at the company Saint Gobain in Eslöv showed results that
the majority of the workforce had the opinion that their workplace
environment needed improvements. Some of the workers have had
different kinds of discomfort caused by their workplace environment.
When employees were asked to rank the workplace environment factors
that they felt were the most important to them, the indoor air quality and
noise ended up on top.

The result shows that future studies in the field of the physical work
environment are needed because the most of the research has been
conducted on the psychosocial work environment. The knowledge of the
relationship between working conditions and accidents are inadequate as
well.},
 author    = {Appelqvist, Sebastian},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den fysiska arbetsmiljöns inverkan på hälsan, Riskerna med att jobba i en utsatt miljö},
 year     = {2015},
}