Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vindkraftens påverkan på torsk under anläggning, drift och avveckling

Sterner, Pontus LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Offshore wind power is increasing globally and as well as in Sweden where there are plans to expand the use of this renewable energy. It requires a careful planning with many aspects to consider when to decide where to place the park and when it is going to be construct. One important aspect to consider is the effects of fishes, especially the important commercially and endangered cod. To decide the effects on the cod by the offshore wind powers it requires an investigation for each park individually depending on what kind of foundation that is being used and how the local environment is. The things that seems to affect the cod the most negative is the construction of the wind powers due to the high sound from driving/piling and high... (More)
Offshore wind power is increasing globally and as well as in Sweden where there are plans to expand the use of this renewable energy. It requires a careful planning with many aspects to consider when to decide where to place the park and when it is going to be construct. One important aspect to consider is the effects of fishes, especially the important commercially and endangered cod. To decide the effects on the cod by the offshore wind powers it requires an investigation for each park individually depending on what kind of foundation that is being used and how the local environment is. The things that seems to affect the cod the most negative is the construction of the wind powers due to the high sound from driving/piling and high sediment proliferation. The significant positive effects of the offshore wind powers are the artificial reef that is made and the likely ban of fishing around the area. A higher accumulation of cod has been found around the wind power parks but the total increase of cod in the wind power together with the area around it has been very low. The effects of wind power in operation has a high uncertainty in association with the electromagnetic fields and the constantly noise. The effects of the dismantling of the wind powers are very unsure since not many dismantles or studies have been made for this, but it is being suggested that the effects are compared to the construction, but not in the same high levels. The harm on the cod of the offshore wind powers is not extravagant, but the effects must be still considered when planning and constructing an offshore wind power since the construction phase is a relative harmful phase and the uncertainty is high during operation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Havsbaserade vindkraftens påverkan på torsk

Den globala uppvärmningen är ett faktum och efterfrågan på nya gröna hållbara energikällor ökar i världen. En förnybar energikälla som ständigt ökar är vindkraftverk som kan placeras till havs för att få maximal effekt, men konsekvenser av det är att dem bildar bl.a buller, elektromagnetiska fält och ändrade havsströmmar som kan skada djurlivet.

Sverige låg i framkanten när man började använda sig av havsbaserade vindkraftverk och har nu flera stycken placerats längst väst- och östkusten. En av de modernaste är utanför Malmö, Lillgrunds vindkraftverkspark. Idag har man planer på att anlägga en vindkraftverkspark utanför Skånes östkust, vid hanöbukten. Det är dyrare att anlägga dem till... (More)
Havsbaserade vindkraftens påverkan på torsk

Den globala uppvärmningen är ett faktum och efterfrågan på nya gröna hållbara energikällor ökar i världen. En förnybar energikälla som ständigt ökar är vindkraftverk som kan placeras till havs för att få maximal effekt, men konsekvenser av det är att dem bildar bl.a buller, elektromagnetiska fält och ändrade havsströmmar som kan skada djurlivet.

Sverige låg i framkanten när man började använda sig av havsbaserade vindkraftverk och har nu flera stycken placerats längst väst- och östkusten. En av de modernaste är utanför Malmö, Lillgrunds vindkraftverkspark. Idag har man planer på att anlägga en vindkraftverkspark utanför Skånes östkust, vid hanöbukten. Det är dyrare att anlägga dem till havs, men man räknar med att man får ut 25% mer energi jämfört om man placerar dem på land.

Påverkan på Torsken av vindkraftverken
Studier har visat sig att största påverkan på torsken sker under anläggningen av vindkraftverk då det skapar ett kraftig buller som kan uppfattas av torsken på nästan 10 mils avstånd och utgöra en mortal effekt på den närliggande torsken. Sedimentspridningen utgör också en mortal effekt på torskyngel och ägg som bildats när man muddrar eller borrar.

Under driften så är det många faktorer som är osäkra om hur de påverkar torsken, elektromagnetiska fälten från kablar och buller från turbiner är permamenta påverkan på torsken och inga långtidsstudier har gjorts för det, men teoretiska effekter om att det kan störa torsken navigation, födosök, kommunikation och kan utgöra ett stressmoment för torsken. De konstgjorda reven som bildas har visat sig ge en lite ökad ansamling torsk vid vindkraftsparkerna men den totala ökningen av torskpopulationen är ytterst liten. Det har inte skett någon avveckling av vindkraftverk i Sverige, man kan låta dem stå kvar fast än man inte har dem i drift. Påverkan av vindkraftverken på Torsk är osäker men kan ha en betydande negativ påverkan på den när man ser långsiktigt. En bra planering med var, hur och när man ska anlägga parkerna kan undvika skadorna på torsken väsentligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sterner, Pontus LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Torsk Vindkraft
language
Swedish
id
7363088
date added to LUP
2015-06-22 11:18:54
date last changed
2015-06-22 11:18:54
@misc{7363088,
 abstract   = {Offshore wind power is increasing globally and as well as in Sweden where there are plans to expand the use of this renewable energy. It requires a careful planning with many aspects to consider when to decide where to place the park and when it is going to be construct. One important aspect to consider is the effects of fishes, especially the important commercially and endangered cod. To decide the effects on the cod by the offshore wind powers it requires an investigation for each park individually depending on what kind of foundation that is being used and how the local environment is. The things that seems to affect the cod the most negative is the construction of the wind powers due to the high sound from driving/piling and high sediment proliferation. The significant positive effects of the offshore wind powers are the artificial reef that is made and the likely ban of fishing around the area. A higher accumulation of cod has been found around the wind power parks but the total increase of cod in the wind power together with the area around it has been very low. The effects of wind power in operation has a high uncertainty in association with the electromagnetic fields and the constantly noise. The effects of the dismantling of the wind powers are very unsure since not many dismantles or studies have been made for this, but it is being suggested that the effects are compared to the construction, but not in the same high levels. The harm on the cod of the offshore wind powers is not extravagant, but the effects must be still considered when planning and constructing an offshore wind power since the construction phase is a relative harmful phase and the uncertainty is high during operation.},
 author    = {Sterner, Pontus},
 keyword   = {Torsk Vindkraft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vindkraftens påverkan på torsk under anläggning, drift och avveckling},
 year     = {2015},
}