Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Räntans effekt på hushållens sparande

Sporre, Hampus LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka om räntan har någon påverkan på de svenska hushållens sparande. Hypotesen är att räntan inte har någon direkt effekt på sparandet men att den genom bostadspriser påverkar sparandet. Med data främst från Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som låter hushållen själva definiera och uppge sitt sparande, kan kortsiktiga förändringar i sparandet jämföras med ränta, hushållens förväntningar och utfall i ekonomin i en tidsserieanalys. Vissa statistiska problem som heteroskedasticitet och autokorrelation påträffades och gjorde en del av resultaten oanvändbara men tydliga resultat för ränta kunde ändå erhållas. Resultaten visar att räntan har en negativ effekt på sparandet men inte genom bostadspriserna,... (More)
Denna studie syftar till att undersöka om räntan har någon påverkan på de svenska hushållens sparande. Hypotesen är att räntan inte har någon direkt effekt på sparandet men att den genom bostadspriser påverkar sparandet. Med data främst från Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som låter hushållen själva definiera och uppge sitt sparande, kan kortsiktiga förändringar i sparandet jämföras med ränta, hushållens förväntningar och utfall i ekonomin i en tidsserieanalys. Vissa statistiska problem som heteroskedasticitet och autokorrelation påträffades och gjorde en del av resultaten oanvändbara men tydliga resultat för ränta kunde ändå erhållas. Resultaten visar att räntan har en negativ effekt på sparandet men inte genom bostadspriserna, även om bostadspriserna i sig påverkar sparandet. Andra variabler som har tydliga effekter på sparandet är förväntningarna på arbetslösheten och den svenska ekonomin. Resultaten är intressanta för de indikerar att penningpolitikens effekter på ekonomin är mindre än förväntat, vilket troligtvis beror på hushållens ökade preferenser för sparande. (Less)
Popular Abstract
This paper aims for explaining short term changes in Swedish household's savings. The hypothesis is that the interest rate does not affect the saving directly but via housing prices. Data for statistical, time series, analysis is collected mainly from Konjunkturinstitutet where households have answered polls on savings and expectations on different economic indicators. The results find that the interest rate do have a direct effect and not through housing prices. The effect is negative which can be a sign that the Swedish Riksbanks monetary policy have a limited effect on the household consumption. Potential reason for this behaviour is increased preferences for savings.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sporre, Hampus LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sparande, konsumtion, hushåll, ränta, förväntningar, tidsserieanalys, penningpolitik.
language
Swedish
id
7363124
date added to LUP
2015-06-30 15:24:24
date last changed
2015-06-30 15:24:24
@misc{7363124,
 abstract   = {Denna studie syftar till att undersöka om räntan har någon påverkan på de svenska hushållens sparande. Hypotesen är att räntan inte har någon direkt effekt på sparandet men att den genom bostadspriser påverkar sparandet. Med data främst från Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som låter hushållen själva definiera och uppge sitt sparande, kan kortsiktiga förändringar i sparandet jämföras med ränta, hushållens förväntningar och utfall i ekonomin i en tidsserieanalys. Vissa statistiska problem som heteroskedasticitet och autokorrelation påträffades och gjorde en del av resultaten oanvändbara men tydliga resultat för ränta kunde ändå erhållas. Resultaten visar att räntan har en negativ effekt på sparandet men inte genom bostadspriserna, även om bostadspriserna i sig påverkar sparandet. Andra variabler som har tydliga effekter på sparandet är förväntningarna på arbetslösheten och den svenska ekonomin. Resultaten är intressanta för de indikerar att penningpolitikens effekter på ekonomin är mindre än förväntat, vilket troligtvis beror på hushållens ökade preferenser för sparande.},
 author    = {Sporre, Hampus},
 keyword   = {Sparande,konsumtion,hushåll,ränta,förväntningar,tidsserieanalys,penningpolitik.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Räntans effekt på hushållens sparande},
 year     = {2015},
}