Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad var det som hjälpte? Två terapier beskrivna av patient respektive terapeut, efter Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Löfqvist, Sofia LU (2015) PPTN76 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar till positiv förändring i terapi. Forskningsstöd finns för att psykoterapi är en effektiv behandlingsform, men vad det är som är verksamt, vet vi mindre om. Patient respektive terapeut intervjuades efter två framgångsrika terapiprocesser med dialektisk beteendeterapi (DBT). En kvalitativ ansats med halvstrukturerad intervju användes med frågeställningen: Vad var det som hjälpte?
I resultatet utkristalliserades fem övergripande teman; vikten av att undersöka frågeställningen utifrån ett processorienterat perspektiv, hur patienterna behövde lära om och lära nytt, vikten av förståelse, hur den terapeutiska relationen blev central samt hur de olika faktorerna hängde ihop och påverkade... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar till positiv förändring i terapi. Forskningsstöd finns för att psykoterapi är en effektiv behandlingsform, men vad det är som är verksamt, vet vi mindre om. Patient respektive terapeut intervjuades efter två framgångsrika terapiprocesser med dialektisk beteendeterapi (DBT). En kvalitativ ansats med halvstrukturerad intervju användes med frågeställningen: Vad var det som hjälpte?
I resultatet utkristalliserades fem övergripande teman; vikten av att undersöka frågeställningen utifrån ett processorienterat perspektiv, hur patienterna behövde lära om och lära nytt, vikten av förståelse, hur den terapeutiska relationen blev central samt hur de olika faktorerna hängde ihop och påverkade varandra på olika sätt.
I diskussionen lyftes patienten, terapeuten och relationen dem emellan fram som central. Olika interaktionsmönster uppmärksammades där en omsorgsinriktad och samarbetsorienterad interaktion betonades. Vikten av förståelse indikerades men hur det inte räckte med att förstå för att förändras. De olika faktorerna vävdes på olika sätt samman och interagerade med varandra. Exempelvis trygghet lyftes fram som viktigt och vävdes in i flera tema. Dessutom tillkom processperspektivet, exempelvis hur olika saker kan vara av vikt vid olika tillfällen. En bild framträdde där olika kombinationen av interventioner, interaktionen dem emellan och processperspektivet gjorde att svaret på frågan ”vad var det som hjälpte” blev komplex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfqvist, Sofia LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psykoterapi, terapeutisk förändring, kognitiv beteendeterapi, KBT, dialektisk beteendeterapi, DBT.
language
Swedish
id
7363312
date added to LUP
2015-07-01 15:41:18
date last changed
2015-07-01 15:41:18
@misc{7363312,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar till positiv förändring i terapi. Forskningsstöd finns för att psykoterapi är en effektiv behandlingsform, men vad det är som är verksamt, vet vi mindre om. Patient respektive terapeut intervjuades efter två framgångsrika terapiprocesser med dialektisk beteendeterapi (DBT). En kvalitativ ansats med halvstrukturerad intervju användes med frågeställningen: Vad var det som hjälpte?
I resultatet utkristalliserades fem övergripande teman; vikten av att undersöka frågeställningen utifrån ett processorienterat perspektiv, hur patienterna behövde lära om och lära nytt, vikten av förståelse, hur den terapeutiska relationen blev central samt hur de olika faktorerna hängde ihop och påverkade varandra på olika sätt. 
I diskussionen lyftes patienten, terapeuten och relationen dem emellan fram som central. Olika interaktionsmönster uppmärksammades där en omsorgsinriktad och samarbetsorienterad interaktion betonades. Vikten av förståelse indikerades men hur det inte räckte med att förstå för att förändras. De olika faktorerna vävdes på olika sätt samman och interagerade med varandra. Exempelvis trygghet lyftes fram som viktigt och vävdes in i flera tema. Dessutom tillkom processperspektivet, exempelvis hur olika saker kan vara av vikt vid olika tillfällen. En bild framträdde där olika kombinationen av interventioner, interaktionen dem emellan och processperspektivet gjorde att svaret på frågan ”vad var det som hjälpte” blev komplex.},
 author    = {Löfqvist, Sofia},
 keyword   = {psykoterapi,terapeutisk förändring,kognitiv beteendeterapi,KBT,dialektisk beteendeterapi,DBT.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad var det som hjälpte? Två terapier beskrivna av patient respektive terapeut, efter Dialektisk beteendeterapi (DBT)},
 year     = {2015},
}