Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Information about the usage of information - and its role in municipal work with climate adaptation

Nordström, Daniel LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This study has looked at eight municipalities in Scania and how they use climate related information in their work with climate adaptation, and what information they would like to have access to in order to take the next step. The municipalities were chosen on the basis of population and are no extreme cases; rather they are examples of an average Swedish municipality. How the usage of information looked like in the different municipalities were identified by interviewing people working with these questions. Overall the usage of information does not differ that much between the municipalities. They use to large extent the same material and the same providers of information consisting for instance of the County Administrative Board, the... (More)
This study has looked at eight municipalities in Scania and how they use climate related information in their work with climate adaptation, and what information they would like to have access to in order to take the next step. The municipalities were chosen on the basis of population and are no extreme cases; rather they are examples of an average Swedish municipality. How the usage of information looked like in the different municipalities were identified by interviewing people working with these questions. Overall the usage of information does not differ that much between the municipalities. They use to large extent the same material and the same providers of information consisting for instance of the County Administrative Board, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), and the experiences from other municipalities in both Sweden and abroad. There are some local differences, likely depending on the geographical and political situation of the municipalities. Information is not the main contributor for measures taken but is not regarded as an obstacle either. Actions tend to be reactive, indicating that experiences to some form of extreme event are more important than information about proactive measures when it comes to implementing measures. Obstacles for implementation can be aspects regarding the financial, legal and/or organisational situation of the municipality. The information that the municipalities want access to, mainly involves examples from other municipalities to get an understanding of what works and what does not. Other wishes involved for instance more resources and updated legislations. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Information om information kring klimatanpassning

Klimatet förändras, och denna förändring är med största sannolikhet orsakad av människan. Detta konstateras av FNs klimatpanel i deras senaste rapport. Det finns idag information om vilka utmaningar vi står inför och jag har i min studie tittat på hur denna information används i kommuners arbete med klimatanpassning.

Det finns en liknelse som förklarar svårigheterna som finns med att koppla en extrem väderhändelse till klimatförändringarna. Med klimatförändringarna följer exempelvis stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och att det successivt blir varmare. Klimatförändringarna ändrar också storleken och frekvensen av extrema väderhändelser. Så om du då tänker dig att du... (More)
Information om information kring klimatanpassning

Klimatet förändras, och denna förändring är med största sannolikhet orsakad av människan. Detta konstateras av FNs klimatpanel i deras senaste rapport. Det finns idag information om vilka utmaningar vi står inför och jag har i min studie tittat på hur denna information används i kommuners arbete med klimatanpassning.

Det finns en liknelse som förklarar svårigheterna som finns med att koppla en extrem väderhändelse till klimatförändringarna. Med klimatförändringarna följer exempelvis stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och att det successivt blir varmare. Klimatförändringarna ändrar också storleken och frekvensen av extrema väderhändelser. Så om du då tänker dig att du har en kortlek. Från denna kortlek drar du kort och varje gång du drar ett ess inträffar en storm, skyfall, värmebölja eller någon annan extrem vädersituation. Naturligt finns det redan ett par ess i kortleken vilket gör att vissa extremsituationer kommer att uppstå naturligt. Det klimatförändringarna gör är att stoppa in fler ess i kortleken vilket ökar risken att dra ett ess. När du väl drar ett, är det dock näst intill omöjligt att veta om det fanns där från början eller har tillkommit som ett resultat av klimatförändringarna.

Att minska utsläppen av växthusgaser innebär att förhindra att fler ess kommer in i kortleken. Klimatanpassning däremot, det som min studie har fokuserat på, handlar om hur du anpassar dig och förbereder dig inför ”kommande ess”.

Varför har jag gjort denna studie?
Jag har i denna studie genom intervjuer undersökt vilken information 8 mellanstora kommuner i Skåne använder sig utav i sitt klimatanpassningsarbete, var de får den informationen ifrån, hur det skiljer sig mellan kommunerna, och vad mer de skulle vilja ha tillgång till. Svenska kommuner har det yttersta ansvaret för att anpassa samhället till klimatförändringarna. 2011 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en undersökning som pekade på att många kommuner saknade tillräckligt med underlag för att kunna fatta klimatanpassade beslut och det var med detta i åtanke som jag genomförde denna studie.

Vad kom jag fram till?
Användandet av information skiljer sig när man tittar på detaljer där exempelvis geografisk placering med tillhörande risker och utmaningar kan påverka informationsanvändandet. Studerar man de övergripande mönstren så är länsstyrelsen, SMHI och andra kommuner alla viktiga aktörer för kommunerna när det kommer till att förmedla information. Samtliga kommuner i min studie använde sig utav dessa aktörer. Rapporter eller konferenser tycks vara ett vanligt sätt att presentera informationen på. Information tycks inte vara huvudorsaken till att åtgärder genomförs utan det beror snarare på om man ”tidigare har dragit något ess” och då råkat ut för en extremsituation. Informationen är dock viktig när det kommer till att skapa sig en bild om vilka utmaningar kommunen står inför.

Det som efterfrågas är förutom mer resurser, en uppdaterad lagstiftning och ett större statligt engagemang, också fler goda exempel och mer lösningsinriktad information som helst ska finnas tillgängligt via den egna datorn. Att identifiera goda exempel och i framtida studier fortsätta undersöka informationsanvändandet, för att försäkra sig om att kommunerna arbetar med uppdaterad information, tror jag är en central del i omställningen till ett mer anpassat samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Daniel LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
information, climate adaptation, municipality
language
English
id
7363403
date added to LUP
2015-06-18 11:14:56
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7363403,
 abstract   = {This study has looked at eight municipalities in Scania and how they use climate related information in their work with climate adaptation, and what information they would like to have access to in order to take the next step. The municipalities were chosen on the basis of population and are no extreme cases; rather they are examples of an average Swedish municipality. How the usage of information looked like in the different municipalities were identified by interviewing people working with these questions. Overall the usage of information does not differ that much between the municipalities. They use to large extent the same material and the same providers of information consisting for instance of the County Administrative Board, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), and the experiences from other municipalities in both Sweden and abroad. There are some local differences, likely depending on the geographical and political situation of the municipalities. Information is not the main contributor for measures taken but is not regarded as an obstacle either. Actions tend to be reactive, indicating that experiences to some form of extreme event are more important than information about proactive measures when it comes to implementing measures. Obstacles for implementation can be aspects regarding the financial, legal and/or organisational situation of the municipality. The information that the municipalities want access to, mainly involves examples from other municipalities to get an understanding of what works and what does not. Other wishes involved for instance more resources and updated legislations.},
 author    = {Nordström, Daniel},
 keyword   = {information,climate adaptation,municipality},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information about the usage of information - and its role in municipal work with climate adaptation},
 year     = {2015},
}