Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Invandrarens väg till entreprenörskap: Upplevelser av det flexibla arbetslivet - en intervjustudie om manliga invandrares möte med den svenska arbetsmarknaden

Westergren, Maria LU and Ismail, Fatme LU (2015) SOCK01 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen studerar hur män från Mellanöstern som är första generationens invandrare möter den svenska arbetsmarknaden och på vilket sätt den nya kapitalismen och entreprenörskap påverkar invandrarens förankring på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att undersöka hur invandraren möter de krav som det flexibla arbetslivet i Sverige ställer. Vi ville också fånga invandrarens subjektiva upplevelse av arbetslivet och vilka perspektiv och åsikter dessa personer hade, men framförallt se vilka strategier de valde för att lösa arbetsmarknadens utmaningar. Men en kvalitativ metod och en intervjustudie med djupintervjuer av fem män från Mellanöstern som är första generationens invandrare, visade resultatet att högre utbildning gav möjlighet till... (More)
Uppsatsen studerar hur män från Mellanöstern som är första generationens invandrare möter den svenska arbetsmarknaden och på vilket sätt den nya kapitalismen och entreprenörskap påverkar invandrarens förankring på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att undersöka hur invandraren möter de krav som det flexibla arbetslivet i Sverige ställer. Vi ville också fånga invandrarens subjektiva upplevelse av arbetslivet och vilka perspektiv och åsikter dessa personer hade, men framförallt se vilka strategier de valde för att lösa arbetsmarknadens utmaningar. Men en kvalitativ metod och en intervjustudie med djupintervjuer av fem män från Mellanöstern som är första generationens invandrare, visade resultatet att högre utbildning gav möjlighet till flexibilitet i arbetslivet, och det skapade för invandraren en bra förankring på den svenska arbetsmarknaden. Författarna anlägger ett hermeneutiskt perspektiv, med inslag av grounded theory. Studien visar att en låg utbildning hos invandraren gör det svårare att vara flexibel i arbetslivet med att byta och behålla en anställning, med följden att det fanns en stor risk att hamna i en prekär och osäker situation i arbetslivet. Strukturella hinder som diskriminering och rasism kan också utgöra ett hinder för invandrarna att få en bra förankring på den svenska arbetsmarknaden. Invandrarens unika bakgrund tvingar på sätt och vis individen att bli entreprenör för att få en god förankring på den svenska arbetsmarknaden. Andra vägar in på arbetsmarknaden är begränsade för invandraren. Främst för de som är lågutbildade, men även i viss utsträckning för de högutbildade. Entreprenörskapet är en möjlighet för invandraren att kunna skapa arbete och vara flexibel i arbetslivet. Begränsningar i arbetslivet är för många av informanterna en orsak till att bli egenföretagare, likväl som behovet av att kunna styra över sin arbetssituation. Detta analyseras utifrån Richard Sennetts teorier om den nya kapitalismens arbetsvillkor och begreppet prekaritet. Studien söker belysa strategier som invandraren tagit för att lösa arbetsmarknadens utmaningar och deras subjektiva upplevelse av den flexibla svenska arbetsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westergren, Maria LU and Ismail, Fatme LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
entreprenörskap, diskriminering, flexibilitet, prekaritet, flexibelt arbetsliv, invandrare, svensk arbetsmarknad
language
Swedish
id
7363425
date added to LUP
2015-07-07 17:12:39
date last changed
2015-08-18 13:19:32
@misc{7363425,
 abstract   = {Uppsatsen studerar hur män från Mellanöstern som är första generationens invandrare möter den svenska arbetsmarknaden och på vilket sätt den nya kapitalismen och entreprenörskap påverkar invandrarens förankring på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att undersöka hur invandraren möter de krav som det flexibla arbetslivet i Sverige ställer. Vi ville också fånga invandrarens subjektiva upplevelse av arbetslivet och vilka perspektiv och åsikter dessa personer hade, men framförallt se vilka strategier de valde för att lösa arbetsmarknadens utmaningar. Men en kvalitativ metod och en intervjustudie med djupintervjuer av fem män från Mellanöstern som är första generationens invandrare, visade resultatet att högre utbildning gav möjlighet till flexibilitet i arbetslivet, och det skapade för invandraren en bra förankring på den svenska arbetsmarknaden. Författarna anlägger ett hermeneutiskt perspektiv, med inslag av grounded theory. Studien visar att en låg utbildning hos invandraren gör det svårare att vara flexibel i arbetslivet med att byta och behålla en anställning, med följden att det fanns en stor risk att hamna i en prekär och osäker situation i arbetslivet. Strukturella hinder som diskriminering och rasism kan också utgöra ett hinder för invandrarna att få en bra förankring på den svenska arbetsmarknaden. Invandrarens unika bakgrund tvingar på sätt och vis individen att bli entreprenör för att få en god förankring på den svenska arbetsmarknaden. Andra vägar in på arbetsmarknaden är begränsade för invandraren. Främst för de som är lågutbildade, men även i viss utsträckning för de högutbildade. Entreprenörskapet är en möjlighet för invandraren att kunna skapa arbete och vara flexibel i arbetslivet. Begränsningar i arbetslivet är för många av informanterna en orsak till att bli egenföretagare, likväl som behovet av att kunna styra över sin arbetssituation. Detta analyseras utifrån Richard Sennetts teorier om den nya kapitalismens arbetsvillkor och begreppet prekaritet. Studien söker belysa strategier som invandraren tagit för att lösa arbetsmarknadens utmaningar och deras subjektiva upplevelse av den flexibla svenska arbetsmarknaden.},
 author    = {Westergren, Maria and Ismail, Fatme},
 keyword   = {entreprenörskap,diskriminering,flexibilitet,prekaritet,flexibelt arbetsliv,invandrare,svensk arbetsmarknad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Invandrarens väg till entreprenörskap: Upplevelser av det flexibla arbetslivet - en intervjustudie om manliga invandrares möte med den svenska arbetsmarknaden},
 year     = {2015},
}