Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lösdrivaren och lagen – en diskursanalys av lösdriverilagstiftningen under 1800- och 1900-talet

Brandt, Hillevi LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker svensk lösdrivarlagstiftning ur ett diskursteoretiskt perspektiv, med tonvikt på tiden från det sena 1800-talet fram till 1960-talet. Syftet är att visa i vilken kontext lösdriverilagstiftningen har kommit till, hur lagstiftningen har motiverats, och hur diskursen kring lösdrivaren förändrats över tid.

Resultatet visar att lösdriveridiskursen långt in på 1900-talet fortfarande informerades av äldre tiders syn på arbetsförmögnas sysslolöshet och fattigdom. I svensk rätt har det sedan medeltiden funnits bestämmelser som på olika sätt straffar och tvingar de s k ”arbetsovilliga” till arbete. År 1885 antogs den första riktiga lösdrivarlagen och denna kom att leva kvar i stort sett oförändrad fram till 1960-talet,... (More)
Denna uppsats undersöker svensk lösdrivarlagstiftning ur ett diskursteoretiskt perspektiv, med tonvikt på tiden från det sena 1800-talet fram till 1960-talet. Syftet är att visa i vilken kontext lösdriverilagstiftningen har kommit till, hur lagstiftningen har motiverats, och hur diskursen kring lösdrivaren förändrats över tid.

Resultatet visar att lösdriveridiskursen långt in på 1900-talet fortfarande informerades av äldre tiders syn på arbetsförmögnas sysslolöshet och fattigdom. I svensk rätt har det sedan medeltiden funnits bestämmelser som på olika sätt straffar och tvingar de s k ”arbetsovilliga” till arbete. År 1885 antogs den första riktiga lösdrivarlagen och denna kom att leva kvar i stort sett oförändrad fram till 1960-talet, trots att denna period i övrigt präglades av stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar i samhället. Sex stora betänkanden lades dock fram i frågan under 1900-talet, och i undersökningen av dessa framträder trots allt viss förändring i lösdriveridiskursen. I framställningen konstateras att äldre tiders stränga syn på lösdrivaren utmanades dels i mötet med nya politiska diskurser, dels när de socialpolitiska förutsättningarna förändrades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandt, Hillevi LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, lösdrivarlagen, lösdriveri, diskursanalys
language
Swedish
id
7363460
date added to LUP
2015-09-10 13:44:17
date last changed
2021-04-12 05:21:50
@misc{7363460,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker svensk lösdrivarlagstiftning ur ett diskursteoretiskt perspektiv, med tonvikt på tiden från det sena 1800-talet fram till 1960-talet. Syftet är att visa i vilken kontext lösdriverilagstiftningen har kommit till, hur lagstiftningen har motiverats, och hur diskursen kring lösdrivaren förändrats över tid. 

Resultatet visar att lösdriveridiskursen långt in på 1900-talet fortfarande informerades av äldre tiders syn på arbetsförmögnas sysslolöshet och fattigdom. I svensk rätt har det sedan medeltiden funnits bestämmelser som på olika sätt straffar och tvingar de s k ”arbetsovilliga” till arbete. År 1885 antogs den första riktiga lösdrivarlagen och denna kom att leva kvar i stort sett oförändrad fram till 1960-talet, trots att denna period i övrigt präglades av stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar i samhället. Sex stora betänkanden lades dock fram i frågan under 1900-talet, och i undersökningen av dessa framträder trots allt viss förändring i lösdriveridiskursen. I framställningen konstateras att äldre tiders stränga syn på lösdrivaren utmanades dels i mötet med nya politiska diskurser, dels när de socialpolitiska förutsättningarna förändrades.},
 author    = {Brandt, Hillevi},
 keyword   = {rättshistoria,lösdrivarlagen,lösdriveri,diskursanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lösdrivaren och lagen – en diskursanalys av lösdriverilagstiftningen under 1800- och 1900-talet},
 year     = {2015},
}