Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Judicial decision-making and extra-legal influences: Neurolinguistic Programming as a candidate framework to understand persuasion in the legal context

Graah, Hannes LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Jurister försöker påverka rättsliga beslutsprocesser med hjälp av övertalning, men den befintliga litteraturen om övertalning i rättssalen är förvånansvärt begränsad med fokus på enskilda tekniker i isolering; inga omfattande integrerade ramverk finns tillgängliga. Vi föreslår en populär kommersiell metod för övertalning, Neurolingvistisk Programmering (NLP), som startpunkt för att utveckla en modell som kan fylla detta gap. Först presenterar vi en bred analys av rättsliga beslutsprocesser och utomrättsliga faktorer som påverkar dem. Därefter utsätter vi centrala aspekter av NLP för noggrann granskning. Slutligen syntetiserar vi dessa trådar i en mångfacetterad bedömning av NLPs potentiella användbarhet som ett omfattande och integrerat... (More)
Jurister försöker påverka rättsliga beslutsprocesser med hjälp av övertalning, men den befintliga litteraturen om övertalning i rättssalen är förvånansvärt begränsad med fokus på enskilda tekniker i isolering; inga omfattande integrerade ramverk finns tillgängliga. Vi föreslår en populär kommersiell metod för övertalning, Neurolingvistisk Programmering (NLP), som startpunkt för att utveckla en modell som kan fylla detta gap. Först presenterar vi en bred analys av rättsliga beslutsprocesser och utomrättsliga faktorer som påverkar dem. Därefter utsätter vi centrala aspekter av NLP för noggrann granskning. Slutligen syntetiserar vi dessa trådar i en mångfacetterad bedömning av NLPs potentiella användbarhet som ett omfattande och integrerat ramverk för att förstå och beskriva juristers övertalningsprocesser i rättssalen. Vi hävdar att NLP kan beskriva dessa beteenden och strategier både genom en självreflexiv logik, som ett resultat av dess breda inflytande, men också för mer generella övertalningsprocesser tack vare ett stort antal överensstämmelser mellan NLP-begrepp och resultat från vetenskaplig litteratur. Även om dessa överensstämmelser är ytliga, tyder det faktum att NLP integrerar sina förenklade koncept i ett sammanhållet ramverk, som spänner argumentations- och presentations-dimensioner för övertalning, att det förhållandevis enkelt kan anpassas till en praktisk modell för att beskriva och förstå övertalning i rättssalen. Vidare forskning är indikerad. (Less)
Abstract
Trial advocates seek to influence the outcomes of judicial decision-making processes using persuasion, but the existing literature regarding persuasion in the courtroom is surprisingly piecemeal, focusing on individual techniques in isolation; no comprehensive frameworks for integrating these techniques, or for systematically analyzing advocates’ attempts to enact persuasion in the courtroom, have been developed. We propose a popular commercial technology for persuasion, Neurolinguistic Programming (NLP), as a candidate framework that might be modified and adapted to fill this gap. First we present a wide-ranging, discursive analysis of judicial decision-making processes and extra-legal factors that influence them. Next, core aspects of... (More)
Trial advocates seek to influence the outcomes of judicial decision-making processes using persuasion, but the existing literature regarding persuasion in the courtroom is surprisingly piecemeal, focusing on individual techniques in isolation; no comprehensive frameworks for integrating these techniques, or for systematically analyzing advocates’ attempts to enact persuasion in the courtroom, have been developed. We propose a popular commercial technology for persuasion, Neurolinguistic Programming (NLP), as a candidate framework that might be modified and adapted to fill this gap. First we present a wide-ranging, discursive analysis of judicial decision-making processes and extra-legal factors that influence them. Next, core aspects of NLP theory are subjected to careful examination. Finally, these threads are synthesized into a multifaceted assessment of NLP’s potential utility as a comprehensive and integrative framework for understanding and describing how litigators enact persuasion in the courtroom. We argue that NLP can describe these behaviors and strategies both by way of a self-reflexive logic resulting from its popular influence, but also as a more general, context independent model by virtue of a large number of correspondences between NLP concepts and findings from the scholarly literature. Although these correspondences are superficial, the fact that NLP integrates its simplified, folk concepts into a coherent framework spanning argumentative and presentational dimensions of persuasion suggests that it might readily be adapted into a useful descriptive model for understanding persuasion in the courtroom. Further scholarly attention is indicated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Graah, Hannes LU
supervisor
organization
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
jurisprudence, persuasion, decision-making, NLP
language
English
id
7363507
date added to LUP
2015-06-22 13:11:14
date last changed
2015-06-22 13:11:14
@misc{7363507,
 abstract   = {Trial advocates seek to influence the outcomes of judicial decision-making processes using persuasion, but the existing literature regarding persuasion in the courtroom is surprisingly piecemeal, focusing on individual techniques in isolation; no comprehensive frameworks for integrating these techniques, or for systematically analyzing advocates’ attempts to enact persuasion in the courtroom, have been developed. We propose a popular commercial technology for persuasion, Neurolinguistic Programming (NLP), as a candidate framework that might be modified and adapted to fill this gap. First we present a wide-ranging, discursive analysis of judicial decision-making processes and extra-legal factors that influence them. Next, core aspects of NLP theory are subjected to careful examination. Finally, these threads are synthesized into a multifaceted assessment of NLP’s potential utility as a comprehensive and integrative framework for understanding and describing how litigators enact persuasion in the courtroom. We argue that NLP can describe these behaviors and strategies both by way of a self-reflexive logic resulting from its popular influence, but also as a more general, context independent model by virtue of a large number of correspondences between NLP concepts and findings from the scholarly literature. Although these correspondences are superficial, the fact that NLP integrates its simplified, folk concepts into a coherent framework spanning argumentative and presentational dimensions of persuasion suggests that it might readily be adapted into a useful descriptive model for understanding persuasion in the courtroom. Further scholarly attention is indicated.},
 author    = {Graah, Hannes},
 keyword   = {jurisprudence,persuasion,decision-making,NLP},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Judicial decision-making and extra-legal influences: Neurolinguistic Programming as a candidate framework to understand persuasion in the legal context},
 year     = {2015},
}