Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunal Konkurrensrätt - När får kommunala aktörer konkurrera med privata aktörer?

Alm, Markus LU (2015) HARH12 20151
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att kommentera när kommunal verksamhet kan konkurrera med privata aktörer. Bakgrunden till problemet är en av regeringen erkänd rättstvist där kommunen potentiellt snedvrider konkurrensen. Kommunen har genom skattemedel tillgång till ett näst intill obegränsat kapital och vid inträde på marknaden utnyttjas förmånen. Privata aktörer är därför i en utsatt situation eftersom konkurrens inte sker på lika villkor. För att komma tillrätta med problemet har en unik regel lagstiftats. Den nya regeln går under namnet ”konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet” och har som syfte att motverka snedvridningar och hämmande av konkurrensen. Uppsatsen kommenterar och jämför konfliktlösningsregeln med äldre konkurrensregler vars... (More)
Uppsatsen syftar till att kommentera när kommunal verksamhet kan konkurrera med privata aktörer. Bakgrunden till problemet är en av regeringen erkänd rättstvist där kommunen potentiellt snedvrider konkurrensen. Kommunen har genom skattemedel tillgång till ett näst intill obegränsat kapital och vid inträde på marknaden utnyttjas förmånen. Privata aktörer är därför i en utsatt situation eftersom konkurrens inte sker på lika villkor. För att komma tillrätta med problemet har en unik regel lagstiftats. Den nya regeln går under namnet ”konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet” och har som syfte att motverka snedvridningar och hämmande av konkurrensen. Uppsatsen kommenterar och jämför konfliktlösningsregeln med äldre konkurrensregler vars materiella bakgrund finns i EU-rätten. (Less)
Abstract
The thesis aims at commenting on municipality and how governmental municipality may compete with private companies. The background of the problem is that the Swedish government acknowledges the litigation, in which there is a competition problem. The municipality has a competition advantage by a grant of taxes and access to unlimited capital and the entry into the marked is less risk adverse. Private companies are therefore in a vulnerable situation because the competition does not have equal terms. To deal with this problem a unique rule has legislated. The new rule got the name “Conflict resolution at public sales operations, (konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet)” and aims to counter distortions of competition. The essay is... (More)
The thesis aims at commenting on municipality and how governmental municipality may compete with private companies. The background of the problem is that the Swedish government acknowledges the litigation, in which there is a competition problem. The municipality has a competition advantage by a grant of taxes and access to unlimited capital and the entry into the marked is less risk adverse. Private companies are therefore in a vulnerable situation because the competition does not have equal terms. To deal with this problem a unique rule has legislated. The new rule got the name “Conflict resolution at public sales operations, (konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet)” and aims to counter distortions of competition. The essay is aimed to comment and compare the new rule with older competition law whose tangible background is in the EU law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Markus LU
supervisor
organization
course
HARH12 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, Kommun, Konfliktlösningsregeln
language
Swedish
id
7363515
date added to LUP
2015-06-18 11:03:15
date last changed
2015-06-18 11:03:15
@misc{7363515,
 abstract   = {The thesis aims at commenting on municipality and how governmental municipality may compete with private companies. The background of the problem is that the Swedish government acknowledges the litigation, in which there is a competition problem. The municipality has a competition advantage by a grant of taxes and access to unlimited capital and the entry into the marked is less risk adverse. Private companies are therefore in a vulnerable situation because the competition does not have equal terms. To deal with this problem a unique rule has legislated. The new rule got the name “Conflict resolution at public sales operations, (konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet)” and aims to counter distortions of competition. The essay is aimed to comment and compare the new rule with older competition law whose tangible background is in the EU law.},
 author    = {Alm, Markus},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Kommun,Konfliktlösningsregeln},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal Konkurrensrätt - När får kommunala aktörer konkurrera med privata aktörer?},
 year     = {2015},
}