Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds kommun

Widerberg, Emelie LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Cities over time have become more prone to climate related risks and there is a consensus regarding a need to adapt to climate change. The vulnerabilities to weather events are different in every city and depend on preconditions i.e. exposure and management of risks. The purpose of this study is to evaluate Lund municipality weather related vulnerabilities. This is done by looking at the management of weather events and comparing them to future climate scenarios and also determining the adaptive capacity. The method used is Local Climate Impacts Profile, which includes a media inventory and interviews with selected municipal departments.

This study shows vulnerabilities in parts of Lund municipality organization, for handling snow and... (More)
Cities over time have become more prone to climate related risks and there is a consensus regarding a need to adapt to climate change. The vulnerabilities to weather events are different in every city and depend on preconditions i.e. exposure and management of risks. The purpose of this study is to evaluate Lund municipality weather related vulnerabilities. This is done by looking at the management of weather events and comparing them to future climate scenarios and also determining the adaptive capacity. The method used is Local Climate Impacts Profile, which includes a media inventory and interviews with selected municipal departments.

This study shows vulnerabilities in parts of Lund municipality organization, for handling snow and ice, rain, heatwave and drought, wind and other weather related phenomenon. Each weather type has different vulnerabilities and management in the municipality. The adaptive measures used so far in Lund municipality show a relative low adaptive capacity in Lund municipality but there are many possibilities for improvement. Apart from implementing new measures with different focus, there is also a need for an overview of the costs regarding the consequences of weather events. A weather reporting system could assist existing management and promote more cooperation internally within the municipality. An external collaboration with the citizens could similarly decrease the vulnerability. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Emelie WiderbergHantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds kommun

Klimatförändringarna är ett faktum och det är inte längre bara en fråga om att minska utsläppen av växthusgaserna i atmosfären. Det finns nu ett behov att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte är möjliga att undgå. Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer till största del märkas i kommuner och anpassningsåtgärder behöver baseras på de lokala effekterna. Alla städer har olika utmaningar och det är därför viktigt att utreda situationen och behovet av anpassning var för sig. Denna studie har jag utrett den befintliga hanteringen av väderhändelser, sårbarheten för väderhändelser samt vilket behov det finns av... (More)
Emelie WiderbergHantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds kommun

Klimatförändringarna är ett faktum och det är inte längre bara en fråga om att minska utsläppen av växthusgaserna i atmosfären. Det finns nu ett behov att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte är möjliga att undgå. Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer till största del märkas i kommuner och anpassningsåtgärder behöver baseras på de lokala effekterna. Alla städer har olika utmaningar och det är därför viktigt att utreda situationen och behovet av anpassning var för sig. Denna studie har jag utrett den befintliga hanteringen av väderhändelser, sårbarheten för väderhändelser samt vilket behov det finns av klimatanpassning i Lunds kommun.

Hantering och sårbarheter för väderhändelser
Värme och torka har hanterats i kommunen genom åtgärder främst för arbetsmiljö och växthantering. Trots arbete med arbetsmiljön finns det stor sårbarhet för medborgare och personal i Lunds kommun. Även låga grundvattennivåer är en uppmärksammad sårbarhet. Framtida klimat förväntas både bli varmare och torrare i kommunen, vilket medför incitament att arbeta mer med åtgärder för värme och torka.

Åtgärderna implementerade för vind i Lunds kommun är främst fokuserade på hantering och förebyggande arbete med stormar. Sårbarheterna som är störst för vind är begränsad framkomlighet i kommunen när träd och bråte har fallit över vägar. Stormar innebär också en ökad arbetsbörda för kommunens verksamheter som sköter röjningen efteråt. Framtida förändringar i vindklimatet förväntas bli små och sårbarheterna bör därför inte öka signifikant på grund av klimatet i Lunds kommun.

Snö och kyla är den kategori som har störst sårbarhet av alla väderhändelser i Lunds kommun. Det beror på att kostnaderna för snö och kyla är dyrast av alla kategorier samt att intervjupersonerna ansåg främst att deras verksamheter var sårbara för snö och kyla. Hanteringen av kategorin sker främst genom vinterväghållning och fukt- och mögelskador i fastigheter. Sårbarheterna för snö och kyla är främst för begränsad framkomlighet, fukt- och mögelskador samt halkolyckor. Eftersom framtida klimat troligen kommer bli varmare kan sårbarheten minska något över tid. Dock förväntas stor variationer årligen, vilket medför att kommunen ändå måste vara förberedda för snö och kyla.

Hantering av regn i Lunds kommun är främst fokuserad på åtgärder för dagvattenhantering samt fukt- och mögelskador som har uppkommit i fastigheter. För dagvattenhanteringen är åtgärderna främst fysiska, exempelvis fördröjningsmagasin för dagvatten. Fukt- och mögelskador samt översvämningar är de största sårbarheterna för kategorin. Eftersom det förväntas bli ökade nederbördsmängder fram till sekelskiftet bör sårbarheterna för regn öka i kommunen.

Framtida anpassningsarbete
Sammanfattningsvis visar de åtgärder som har genomförts för väderhändelser i kommunen var fortsatt fokus bör vara. Klimatanpassningsarbetet som saknas i Lunds kommun är arbete med minskning och undvikande av hot dvs. att man inte låter hotet komma till staden. Det saknas också beredskap för återhämtning efter väderhändelser. Nya åtgärder som implementeras bör vara mer fokuserade på kommunikation och information. Klimatanpassningsarbetet är för tillfället uppdelat på varje förvaltning och kommunalt bolag. Det finns därför behov av mer samarbete inom organisationen. Ett externt samarbete med medborgarna skulle också kunna ha en positiv inverkan på klimatanpassningsarbetet. Kostnaderna som uppstår i samband med väderhändelser är inte sammanställda, vilket är av betydelse att ta reda på. För att förbättra både samarbetet och översikten av kostnaderna rekommenderar jag att Lunds kommun inför ett väderrapporteringssystem. I systemet kan varje förvaltning rapportera in bland annat vilka väderrelaterade problem som uppstår, hur de åtgärdas och vilka kostnader de medförde. Ett väderrapporteringssystem skulle därmed kunna ge struktur på klimatanpassningsarbetet i Lunds kommun.

Handledare: Johanna Alkan Ohlsson, Lunds universitet, Anna-Karin Poussart och Matz Hagberg, Lunds kommun
Examensarbete 30 hp i tillämpad klimatstrategi 2015
CEC, Lunds universitet
Lunds kommun (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widerberg, Emelie LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
klimatanpassning, Lunds kommun, regn, vind, snö och kyla, värme och torka
language
Swedish
id
7365760
date added to LUP
2015-06-18 11:18:44
date last changed
2016-03-19 20:28:03
@misc{7365760,
 abstract   = {Cities over time have become more prone to climate related risks and there is a consensus regarding a need to adapt to climate change. The vulnerabilities to weather events are different in every city and depend on preconditions i.e. exposure and management of risks. The purpose of this study is to evaluate Lund municipality weather related vulnerabilities. This is done by looking at the management of weather events and comparing them to future climate scenarios and also determining the adaptive capacity. The method used is Local Climate Impacts Profile, which includes a media inventory and interviews with selected municipal departments.

This study shows vulnerabilities in parts of Lund municipality organization, for handling snow and ice, rain, heatwave and drought, wind and other weather related phenomenon. Each weather type has different vulnerabilities and management in the municipality. The adaptive measures used so far in Lund municipality show a relative low adaptive capacity in Lund municipality but there are many possibilities for improvement. Apart from implementing new measures with different focus, there is also a need for an overview of the costs regarding the consequences of weather events. A weather reporting system could assist existing management and promote more cooperation internally within the municipality. An external collaboration with the citizens could similarly decrease the vulnerability.},
 author    = {Widerberg, Emelie},
 keyword   = {klimatanpassning,Lunds kommun,regn,vind,snö och kyla,värme och torka},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds kommun},
 year     = {2015},
}